Detailed information of effector


Summary

Effector ID EFF01801 experimental
Effector type Tse
Cognate immunity protein IMU00298 experimental; IMU00299 experimental
Related T6SS (Type) T6SS00061 experimental (Type i4b)
Strain Acinetobacter baylyi ADP1
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (454 a.a.); Nucleotide sequence (1362 bp)
Description Tse
Reference
experimental Experimental investigation has been performed.
insolico Bioinformatics investigation has been performed

External database links

Locus tag (Gene) ACIAD_RS08260
Coordinates (Strand) 1798278..1799639 (+)
NCBI ID 491065245
RefSeq NC_005966
Uniprot ID Q6FBD6_ACIAD
KEGG ID aci:ACIAD1790
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-453 MTDNNVAEKYRYDRCETCERLGSFYPVRIAVALDTENSDEFKVKDIFAKKLPALPKGLKYVYRRLNEGYLYAYAKEWRVGHYNDMNLHAYNVNANGFISAMDKDRMGVQPKAKDYVCFINPVTNKQKTSSNAMLLDLFPNKDVSPVVDLFYSRHQLSIESCNQFETDENLRKKICSQINVSKPTDYQLPYIDYMSCLENSTQDQIEVVKKLVPWETDLIKDIAKYPFHETDEFSDETGENTFNFQAIKTDKNNKPVLDPKTKEPVFDESAPAVPYVTSKERVIVFNDPVGILEDTLSIINYLAEKIRTPEEERLYQSALQIIKLKGLIKAKIHSEKYSDLWNLYGFRYGAEHMLDGVPEQDKANIHVPMFPTQDQAEQAQKSFEKIHDNMMLKRQHYMENFFDFEEKDIIQLTKDVNEEFANEWNKKSFLGMVDSFSDKLKLILDSIVDNKSLSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9946 - -  Protein sequence: 454 a.a.    .

>EFF01801 NC_005966:1798278-1799639 [Acinetobacter baylyi ADP1]
MTDNNVAEKYRYDRCETCERLGSFYPVRIAVALDTENSDEFKVKDIFAKKLPALPKGLKYVYRRLNEGYLYAYAKEWRVG
HYNDMNLHAYNVNANGFISAMDKDRMGVQPKAKDYVCFINPVTNKQKTSSNAMLLDLFPNKDVSPVVDLFYSRHQLSIES
CNQFETDENLRKKICSQINVSKPTDYQLPYIDYMSCLENSTQDQIEVVKKLVPWETDLIKDIAKYPFHETDEFSDETGEN
TFNFQAIKTDKNNKPVLDPKTKEPVFDESAPAVPYVTSKERVIVFNDPVGILEDTLSIINYLAEKIRTPEEERLYQSALQ
IIKLKGLIKAKIHSEKYSDLWNLYGFRYGAEHMLDGVPEQDKANIHVPMFPTQDQAEQAQKSFEKIHDNMMLKRQHYMEN
FFDFEEKDIIQLTKDVNEEFANEWNKKSFLGMVDSFSDKLKLILDSIVDNKSL*

  Nucleotide sequence: 1362 bp    .

>EFF01801 NC_005966:1798278-1799639 [Acinetobacter baylyi ADP1]
ATGACAGATAATAACGTCGCAGAAAAATATAGATATGATCGTTGTGAAACTTGCGAGCGTTTAGGTTCATTTTACCCAGT
TCGGATAGCAGTCGCCTTAGATACTGAAAATTCTGATGAATTTAAAGTTAAAGATATTTTTGCGAAAAAATTACCTGCTT
TACCTAAAGGTTTAAAATATGTCTATAGAAGACTAAATGAAGGGTATTTGTACGCCTATGCCAAAGAATGGCGTGTAGGA
CATTACAATGATATGAATTTACATGCCTACAATGTCAATGCCAATGGTTTTATTAGTGCCATGGATAAAGATAGGATGGG
TGTTCAGCCTAAAGCTAAAGATTATGTTTGTTTTATAAATCCTGTTACCAATAAACAAAAAACAAGTTCTAATGCAATGT
TACTTGATTTGTTTCCAAACAAAGATGTTTCACCAGTCGTAGATTTATTTTATTCAAGACATCAACTCAGCATTGAAAGT
TGTAATCAATTTGAAACTGATGAAAATTTACGTAAGAAGATATGTAGTCAGATTAACGTTAGTAAGCCAACAGATTATCA
ACTCCCATATATTGACTATATGTCTTGTCTTGAAAATAGCACACAAGATCAAATTGAAGTGGTCAAAAAATTAGTTCCTT
GGGAAACTGATTTAATCAAAGATATTGCTAAATACCCATTTCATGAAACAGATGAATTTAGCGATGAAACTGGGGAAAAC
ACTTTTAATTTTCAAGCAATCAAGACCGATAAAAATAATAAACCTGTATTAGATCCTAAAACCAAAGAGCCAGTATTTGA
TGAGTCAGCTCCTGCTGTTCCGTATGTAACATCAAAGGAGCGCGTTATTGTCTTTAATGATCCTGTAGGAATTTTAGAAG
ATACGCTGTCTATTATTAATTATTTGGCAGAAAAGATTAGAACGCCTGAGGAAGAACGGCTTTATCAAAGTGCGCTACAA
ATTATCAAACTCAAAGGTTTGATTAAAGCAAAAATTCACAGCGAAAAATATTCAGATCTCTGGAATCTATACGGTTTCCG
CTATGGCGCTGAACATATGCTGGATGGTGTTCCTGAACAGGATAAAGCCAATATTCATGTGCCTATGTTTCCTACTCAGG
ATCAAGCAGAGCAAGCTCAGAAGAGTTTTGAGAAAATCCATGATAATATGATGTTGAAAAGACAACATTACATGGAAAAC
TTCTTTGATTTTGAAGAAAAAGATATTATTCAACTCACCAAAGATGTGAATGAGGAGTTTGCAAACGAATGGAATAAAAA
AAGCTTTCTGGGAATGGTAGATAGTTTTTCCGATAAACTCAAACTGATCCTAGACAGTATCGTGGACAACAAATCCCTCT
AA