Detailed information of immunity protein


Summary

Immunity protein ID IMU38221 experimental
Cognate effector EFF01806 experimental
Related T6SS (Type) T6SS01046 experimental (Type i4b)
Strain Acinetobacter baumannii strain ATCC 17978
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (323 a.a.); Nucleotide sequence (969 bp)
Description The expression of tsi3 in the Ab17978?3 background (tsi3+) prevented killing by the WT strain. And a direct protein-protein interaction between Tsi3 and Tse3 is detected as a merged signal (FLAG and His, respectively) at the location of the nitrocellulose membrane corresponding to Tsi3.
Reference
experimental Experimental investigation has been performed.
insolico Bioinformatics investigation has been performed

External database links

Locus tag (Gene) ACX60_11690 (tsi3)
Coordinates (Strand) 2454523..2455491 (+)
NCBI ID WP_032046197.1
RefSeq NZ_CP012004
Uniprot ID A0A1E3M4C3_ACIBA
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
FGE-sulfatase PF03781.18 3.5e-32 55..267

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-322 MIRQNLAIILLSSITLTACAKSLNNTDEPQTQATKQNLSPEQQKKLQQLLDKTKKNLVEIKGGTFMMGDFGEQKSPDKLPYDSDADSKPLHKVTLDNYALSATKATYADFDIYTEVTGQEKIGKFDELSIQDRLPNSAAGVNWQQARNYCQWLGKQLNLKMDLPTEAQWEYAARNRGQYILYPTDNGKIDTGRNVWSFEQRQKQQNKLNAFRNIPELMKFPATPLGLYDMITDNYEWMLDWYDPQYYSKSPEKNPQGPAKGSLKVVRSSIPSEGQSLQMFGGFTFSRHAIHPIEDPKAAKDELTKKHHLDLNQNNSVRCAVNSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
LIPO(Sec/SPII) 0.9971 pos: 18-19. LTA-CA. MIRQNLAIILLSSITLTA  Protein sequence: 323 a.a.    .

>IMU38221 NZ_CP012004:2454523-2455491 [Acinetobacter baumannii]
MIRQNLAIILLSSITLTACAKSLNNTDEPQTQATKQNLSPEQQKKLQQLLDKTKKNLVEIKGGTFMMGDFGEQKSPDKLP
YDSDADSKPLHKVTLDNYALSATKATYADFDIYTEVTGQEKIGKFDELSIQDRLPNSAAGVNWQQARNYCQWLGKQLNLK
MDLPTEAQWEYAARNRGQYILYPTDNGKIDTGRNVWSFEQRQKQQNKLNAFRNIPELMKFPATPLGLYDMITDNYEWMLD
WYDPQYYSKSPEKNPQGPAKGSLKVVRSSIPSEGQSLQMFGGFTFSRHAIHPIEDPKAAKDELTKKHHLDLNQNNSVRCA
VN*

  Nucleotide sequence: 969 bp    .

>IMU38221 NZ_CP012004:2454523-2455491 [Acinetobacter baumannii]
ATGATTAGACAGAATTTAGCAATCATTCTACTTTCAAGTATTACATTAACTGCTTGTGCAAAATCATTGAATAATACAGA
TGAACCTCAAACCCAAGCAACTAAACAAAATCTCTCACCAGAGCAACAAAAGAAGTTGCAACAACTACTCGATAAAACAA
AAAAGAACCTTGTAGAAATTAAAGGTGGTACTTTTATGATGGGGGATTTTGGTGAGCAAAAAAGTCCAGATAAATTACCA
TACGATAGTGATGCTGATAGCAAACCTTTACATAAAGTCACTTTAGACAATTATGCATTAAGCGCAACAAAAGCAACTTA
TGCTGACTTTGATATATACACTGAAGTTACTGGTCAAGAAAAAATTGGTAAATTTGATGAGCTATCAATTCAAGATCGAC
TTCCTAATTCAGCAGCAGGAGTAAATTGGCAACAAGCTCGAAACTATTGCCAATGGTTAGGAAAACAACTTAATTTAAAA
ATGGATTTACCGACAGAAGCCCAATGGGAATATGCTGCTCGAAATCGAGGACAATACATTCTTTACCCTACAGACAATGG
TAAAATCGATACTGGTAGAAACGTTTGGAGTTTTGAACAAAGGCAAAAACAACAAAATAAATTAAATGCTTTTAGAAATA
TTCCTGAGTTAATGAAGTTTCCTGCAACTCCTCTAGGTCTTTATGACATGATTACTGATAATTATGAGTGGATGCTAGAC
TGGTATGATCCACAATATTACAGCAAATCTCCTGAAAAAAACCCTCAGGGACCTGCAAAAGGTAGTCTCAAAGTTGTACG
TAGCTCAATTCCTTCTGAAGGACAATCTCTACAAATGTTTGGAGGCTTCACTTTCAGTAGACATGCTATTCACCCTATAG
AGGACCCTAAAGCTGCTAAAGATGAATTAACAAAAAAACATCATCTTGACTTAAACCAAAATAATTCTGTCAGATGTGCG
GTTAATTAA