Detailed information of immunity protein


Summary

Immunity protein ID IMU00316 experimental
Cognate effector EFF01501 experimental
Related T6SS (Type) T6SS00929 experimental (Type i3)
Strain Serratia marcescens subsp. marcescens Db11
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (258 a.a.); Nucleotide sequence (774 bp)
Description Immune toxin SMDB11_0927 (Slp,Secreted lipase-like protein) with SMDB11_0929.
Reference
experimental Experimental investigation has been performed.
insolico Bioinformatics investigation has been performed

External database links

Locus tag (Gene) SMDB11_0928
Coordinates (Strand) 972883..973656 (+)
NCBI ID 560172776
GenBank HG326223
Uniprot ID UPI0003257467
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-257 MKKLILIITMVVSTLIMQGCEKGMDLQPQDYFDGQQLDIAKAIYDGDRPQLDKQLSSVNKEILNRPAKEEMTLLFWAINNAIYDKTTPERLKIITDLVKAGADPLQPQPNTPGSPAEFVMKADKGIWIQAMLEGGLSPNARDKVHNQPIIFNSIFAKNTETLEVMLEHGADINIRNSLGDTLLIDALDYHSYDHVILLLEKGADSDIRGNSGWTMGNQLQRLINRSQDGSEAKESLERIRDELIKRGGKWPPAPVSQSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
LIPO(Sec/SPII) 0.9989 pos: 19-20. MQG-CE. MKKLILIITMVVSTLIMQG  Protein sequence: 258 a.a.    .

>IMU00316 HG326223:972883-973656 [Serratia marcescens subsp. marcescens Db11]
MKKLILIITMVVSTLIMQGCEKGMDLQPQDYFDGQQLDIAKAIYDGDRPQLDKQLSSVNKEILNRPAKEEMTLLFWAINN
AIYDKTTPERLKIITDLVKAGADPLQPQPNTPGSPAEFVMKADKGIWIQAMLEGGLSPNARDKVHNQPIIFNSIFAKNTE
TLEVMLEHGADINIRNSLGDTLLIDALDYHSYDHVILLLEKGADSDIRGNSGWTMGNQLQRLINRSQDGSEAKESLERIR
DELIKRGGKWPPAPVSQ*

  Nucleotide sequence: 774 bp    .

>IMU00316 HG326223:972883-973656 [Serratia marcescens subsp. marcescens Db11]
ATGAAAAAACTTATTCTCATTATCACGATGGTAGTGTCTACGCTCATCATGCAAGGGTGCGAAAAAGGTATGGATTTACA
ACCGCAGGATTATTTTGACGGTCAGCAATTGGACATTGCCAAAGCCATTTATGATGGTGATAGGCCGCAGTTGGATAAAC
AGTTATCATCAGTAAACAAAGAGATCTTAAATCGTCCAGCTAAGGAAGAAATGACCTTATTGTTCTGGGCAATAAACAAT
GCCATCTATGATAAAACCACACCTGAAAGGCTGAAAATTATCACTGATTTGGTAAAAGCCGGCGCAGATCCTTTACAGCC
TCAACCCAACACGCCAGGTAGCCCAGCTGAATTTGTTATGAAAGCGGACAAAGGCATCTGGATACAGGCTATGTTAGAGG
GCGGACTTTCTCCAAATGCTAGGGATAAGGTTCATAATCAACCCATTATATTTAATAGCATCTTTGCAAAAAACACAGAA
ACATTAGAGGTCATGTTGGAGCATGGTGCTGATATAAATATAAGAAATTCACTGGGTGATACGCTGCTCATCGATGCTTT
AGACTATCACTCCTATGACCACGTCATTCTTTTATTAGAAAAAGGCGCCGATAGCGATATAAGAGGCAACTCGGGTTGGA
CGATGGGCAATCAACTTCAACGGCTGATTAATAGGAGTCAGGACGGCAGTGAGGCGAAAGAGTCTCTTGAGCGCATCAGA
GACGAGCTAATTAAGCGTGGCGGGAAATGGCCGCCTGCTCCTGTCAGTCAATAG