Detailed information of immunity protein


Summary

Immunity protein ID IMU00297 experimental
Cognate effector EFF01471 experimental
Related T6SS (Type) T6SS00061 experimental (Type i4b)
Strain Acinetobacter baylyi ADP1
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (328 a.a.); Nucleotide sequence (984 bp)
Description Tsi2b
Reference
experimental Experimental investigation has been performed.
insolico Bioinformatics investigation has been performed

External database links

Locus tag (Gene) ACIAD3113 (Tsi2b)
Coordinates (Strand) 3039389..3040372 (+)
NCBI ID 50086117
RefSeq NC_005966
Uniprot ID UPI00003B7CD3
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
FGE-sulfatase PF03781.18 3.2e-31 59..271

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-327 MTYKKMMKQNLVIFLISSLSLSACAKSDATQKTSTPVTKQDLSSEQKKQLQQLLEKTKKNLIFVKGGSFKMGDFGPEHSIDKLPYDSNGDSKPLHKVTLDDFYLSATKATYADFDVYTDVTGQKPIGNFNEVTKKYRIPTSAAGINWQQARNYCQWLGTQLNLKMDLPTEAQWEYAARNRGQYILYPTDNGKIDNGRNVWSFEQRQASKKPFKVTKSISLLQKFPPTPLGLYDMITDNYEWILDWYDPEYYSKSPEKNPQGPNTGTLKVVRSSAPADGQPLQTFTGKTISRHAMDPMADPELVKESKNQKYYFDFNLNNSVRCVANPSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
LIPO(Sec/SPII) 0.9956 pos: 23-24. LSA-CA. MTYKKMMKQNLVIFLISSLSLSA  Protein sequence: 328 a.a.    .

>IMU00297 NC_005966:3039389-3040372 [Acinetobacter baylyi ADP1]
MTYKKMMKQNLVIFLISSLSLSACAKSDATQKTSTPVTKQDLSSEQKKQLQQLLEKTKKNLIFVKGGSFKMGDFGPEHSI
DKLPYDSNGDSKPLHKVTLDDFYLSATKATYADFDVYTDVTGQKPIGNFNEVTKKYRIPTSAAGINWQQARNYCQWLGTQ
LNLKMDLPTEAQWEYAARNRGQYILYPTDNGKIDNGRNVWSFEQRQASKKPFKVTKSISLLQKFPPTPLGLYDMITDNYE
WILDWYDPEYYSKSPEKNPQGPNTGTLKVVRSSAPADGQPLQTFTGKTISRHAMDPMADPELVKESKNQKYYFDFNLNNS
VRCVANP*

  Nucleotide sequence: 984 bp    .

>IMU00297 NC_005966:3039389-3040372 [Acinetobacter baylyi ADP1]
ATGACTTATAAAAAGATGATGAAACAAAATCTTGTAATTTTTTTAATTTCAAGCCTTTCGCTTAGTGCATGTGCCAAATC
AGATGCTACTCAAAAAACTTCTACACCAGTAACAAAACAAGACCTTTCTTCTGAACAAAAAAAGCAATTACAACAATTGC
TTGAGAAAACAAAAAAAAATCTGATCTTTGTGAAAGGTGGAAGTTTTAAGATGGGTGACTTTGGTCCAGAACATAGTATT
GATAAACTCCCATACGACAGTAATGGAGATAGCAAACCTCTTCATAAGGTCACTTTGGATGATTTTTATTTAAGTGCCAC
CAAAGCCACTTATGCCGATTTTGATGTATATACTGATGTCACAGGACAAAAACCTATTGGCAATTTTAACGAAGTAACAA
AAAAATATCGTATTCCAACTTCTGCAGCAGGGATCAACTGGCAACAAGCTCGAAATTATTGCCAATGGCTTGGTACGCAA
CTCAATTTAAAGATGGATTTACCAACAGAAGCACAATGGGAATATGCGGCACGTAACCGCGGACAATATATTCTATATCC
AACAGATAATGGAAAAATTGATAATGGCCGTAATGTTTGGAGCTTTGAACAAAGACAAGCATCTAAAAAACCATTTAAAG
TAACTAAAAGTATTTCCTTATTACAAAAATTTCCACCAACACCATTGGGTCTATACGATATGATCACAGATAATTATGAG
TGGATACTGGACTGGTATGATCCTGAGTATTACAGTAAATCTCCAGAGAAAAACCCTCAAGGTCCAAACACGGGAACTTT
AAAAGTAGTACGAAGTTCTGCACCAGCAGATGGACAACCATTGCAAACATTTACTGGCAAAACTATTAGTAGACATGCAA
TGGATCCGATGGCAGATCCTGAATTAGTCAAAGAGTCTAAGAATCAGAAATATTACTTTGATTTTAACTTAAATAATTCA
GTACGTTGTGTAGCCAATCCTTAA