Detailed information of immunity protein


Summary

Immunity protein ID IMU00296 experimental
Cognate effector EFF01471 experimental
Related T6SS (Type) T6SS00061 experimental (Type i4b)
Strain Acinetobacter baylyi ADP1
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (328 a.a.); Nucleotide sequence (984 bp)
Description Tsi2a
Reference
experimental Experimental investigation has been performed.
insolico Bioinformatics investigation has been performed

External database links

Locus tag (Gene) ACIAD3112 (Tsi2a)
Coordinates (Strand) 3038267..3039250 (+)
NCBI ID 50086116
RefSeq NC_005966
Uniprot ID UPI00003B7CD2
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
FGE-sulfatase PF03781.18 2.3e-30 54..261

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-327 MTYKKMMKQNLVIFLFSTLALNACAKSRETSTKAAQPSAELQQKIQKLVEKTQKNMIFVEGGSFMMGDFGHVTRKDKLPITGLYVAMPLHKVTLDSFSLNAYKTTFDEFDIYTEATGQKKIAMQEISKKLRVPNAPAGVSWQQAHDYCQWLGQQVGIPMTLPTEAQWEYAARNRGQYVIYPTDNGEYEPGRNVWSDEQRREFTKSMPDIHGVKVPTLGRFPPTPLGFYDLATDSYEWMSDWFDPQYYKHSPEKNPQGPATGTLKSVRSTYQEAGVLDLKIGGSVTTIYRYGVEPNPKFDKDDNAFNTINPNSATAVRCASNSHKPFISignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
LIPO(Sec/SPII) 0.9950 pos: 23-24. LNA-CA. MTYKKMMKQNLVIFLFSTLALNA  Protein sequence: 328 a.a.    .

>IMU00296 NC_005966:3038267-3039250 [Acinetobacter baylyi ADP1]
MTYKKMMKQNLVIFLFSTLALNACAKSRETSTKAAQPSAELQQKIQKLVEKTQKNMIFVEGGSFMMGDFGHVTRKDKLPI
TGLYVAMPLHKVTLDSFSLNAYKTTFDEFDIYTEATGQKKIAMQEISKKLRVPNAPAGVSWQQAHDYCQWLGQQVGIPMT
LPTEAQWEYAARNRGQYVIYPTDNGEYEPGRNVWSDEQRREFTKSMPDIHGVKVPTLGRFPPTPLGFYDLATDSYEWMSD
WFDPQYYKHSPEKNPQGPATGTLKSVRSTYQEAGVLDLKIGGSVTTIYRYGVEPNPKFDKDDNAFNTINPNSATAVRCAS
NSHKPFI*

  Nucleotide sequence: 984 bp    .

>IMU00296 NC_005966:3038267-3039250 [Acinetobacter baylyi ADP1]
ATGACTTATAAAAAGATGATGAAACAAAATCTTGTAATTTTTTTATTTTCAACTCTTGCTTTAAATGCCTGTGCAAAATC
GAGAGAAACATCCACCAAAGCAGCTCAGCCTTCAGCCGAATTACAACAAAAAATTCAAAAGCTCGTTGAGAAAACCCAAA
AAAATATGATTTTTGTTGAGGGTGGAAGCTTTATGATGGGTGATTTTGGTCATGTCACACGTAAAGATAAATTACCTATC
ACTGGCCTTTATGTAGCCATGCCTTTACATAAAGTCACCCTCGATAGTTTTAGTTTAAATGCGTATAAAACCACCTTTGA
TGAGTTTGATATTTATACTGAAGCGACTGGGCAGAAAAAAATTGCAATGCAAGAAATTTCCAAAAAGTTACGCGTACCAA
ATGCACCCGCAGGTGTGAGCTGGCAACAAGCACACGATTACTGTCAATGGCTAGGCCAACAAGTTGGAATACCTATGACC
CTACCAACCGAAGCGCAATGGGAATATGCTGCCAGAAACCGTGGGCAATATGTTATCTATCCAACGGATAATGGTGAATA
TGAGCCGGGACGAAATGTTTGGAGTGATGAACAAAGACGTGAATTTACTAAATCTATGCCCGATATTCATGGAGTAAAAG
TTCCGACACTTGGTCGGTTTCCTCCGACACCTTTAGGCTTTTATGACTTAGCAACTGATAGCTATGAATGGATGTCGGAT
TGGTTTGATCCTCAATATTATAAGCATTCACCAGAGAAAAACCCTCAAGGCCCAGCGACAGGGACACTCAAATCGGTTCG
AAGCACTTATCAGGAGGCTGGTGTTTTAGATCTAAAAATTGGCGGTAGTGTAACAACAATTTATAGATATGGTGTGGAAC
CTAATCCTAAATTTGATAAGGATGACAATGCTTTCAATACTATTAACCCAAATAGTGCAACCGCTGTAAGATGCGCCTCT
AACTCGCATAAACCATTTATCTAA