Detailed information of immunity protein


Summary

Immunity protein ID IMU00054 experimental
Cognate effector EFF01307 experimental
Related T6SS (Type) T6SS00016 experimental (Type i5)
Strain Agrobacterium fabrum str. C58
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (244 a.a.); Nucleotide sequence (732 bp)
Description Tdi2
Reference
-
experimental Experimental investigation has been performed.
insolico Bioinformatics investigation has been performed

External database links

Locus tag (Gene) Atu3639 (Tdi2)
Coordinates (Strand) 691507..692238 (-)
NCBI ID 159185838
RefSeq NC_003063
Uniprot ID Q7CSZ3_AGRFC
KEGG ID atu:Atu3639
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
GAD-like PF08887.13 2.2e-35 13..114
DUF1851 PF08906.13 3.6e-19 155..212

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-243 MVEQPNYNVFETKWIEELLNAYEIDHIVKPSAQIVERYKDRLPEILVKFWIEKGWCSWSKGQYWICDPSIFQPVIDYVFLGDSELDPTRMVAFGYNAFGNVDIWYGDATIRLNLPNGMVRVEPRGYDEGQKRQWTDEVMIGLKLSFNVSPYVAPWEDEKYQNMMPLALERIGQLEPGEIYGFAPALSIGGRNNVEHLQKVKVPEHLLLLASLDSPTLYDYSPPSDGDGSLGAVTPRRKIGSARSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9975 - -  Protein sequence: 244 a.a.    .

>IMU00054 NC_003063:c692238-691507 [Agrobacterium fabrum str. C58]
MVEQPNYNVFETKWIEELLNAYEIDHIVKPSAQIVERYKDRLPEILVKFWIEKGWCSWSKGQYWICDPSIFQPVIDYVFL
GDSELDPTRMVAFGYNAFGNVDIWYGDATIRLNLPNGMVRVEPRGYDEGQKRQWTDEVMIGLKLSFNVSPYVAPWEDEKY
QNMMPLALERIGQLEPGEIYGFAPALSIGGRNNVEHLQKVKVPEHLLLLASLDSPTLYDYSPPSDGDGSLGAVTPRRKIG
SAR*

  Nucleotide sequence: 732 bp    .

>IMU00054 NC_003063:c692238-691507 [Agrobacterium fabrum str. C58]
ATGGTAGAACAGCCGAACTACAACGTATTTGAAACCAAGTGGATTGAGGAACTCCTCAATGCATACGAAATCGACCACAT
AGTGAAGCCTAGTGCGCAAATAGTAGAGCGCTACAAGGATCGTTTGCCTGAAATTCTGGTAAAATTCTGGATCGAAAAAG
GTTGGTGCAGTTGGTCAAAAGGCCAGTATTGGATATGCGATCCTTCTATATTTCAGCCGGTTATCGACTATGTGTTTCTC
GGTGATTCCGAGCTTGATCCAACGCGCATGGTTGCCTTCGGATACAATGCGTTCGGTAACGTCGATATTTGGTACGGCGA
TGCGACGATACGGTTAAATCTGCCGAACGGCATGGTCCGAGTGGAGCCCCGCGGGTATGACGAAGGTCAAAAGCGCCAAT
GGACCGACGAAGTGATGATTGGTCTTAAATTGTCATTCAACGTCTCTCCATATGTGGCTCCATGGGAAGACGAAAAATAC
CAAAACATGATGCCCTTGGCTCTTGAAAGGATTGGGCAACTTGAACCCGGTGAGATTTATGGTTTCGCCCCTGCACTCAG
TATTGGTGGCCGGAATAATGTCGAACATCTGCAAAAGGTGAAAGTACCGGAACATTTACTTTTGCTGGCTTCACTCGATT
CGCCCACGCTTTATGATTATTCACCGCCAAGCGACGGGGACGGCAGCTTGGGCGCAGTCACTCCACGCAGGAAAATCGGT
TCGGCGAGGTAA