Detailed information of immunity protein


Summary

Immunity protein ID IMU00051 experimental
Cognate effector EFF01293 experimental
Related T6SS (Type) T6SS00043 experimental (Type i1)
Strain Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (376 a.a.); Nucleotide sequence (1128 bp)
Description VP1389
Reference
-
experimental Experimental investigation has been performed.
insolico Bioinformatics investigation has been performed

External database links

Locus tag (Gene) VP_RS06750
Coordinates (Strand) 1485278..1486405 (+)
NCBI ID 28898163
RefSeq NC_004603
Uniprot ID Q87PW1_VIBPA
KEGG ID vpa:VP1389
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-375 MNLRHTLCLITLAVLSGCNQESAKEPEQHAPKPQTVQDRIAEKNAQQWEDGRVYITENNYVIYDKETGKPKHFIFKAKEWPREDLTNEGSYDLPRVVFRWDNARNEAKDHYDQRDKVWSIKTDGTDLRLVADEFVGKVRLMRVSPNNRYLALAYSASEGMFKVIKDLKTGEYIELGRSRGYPEFLWAEDSSYLYYVDKFKDWKYTLATGEKEETEVNFNEYSVIYNGKRIVVVAYGVAVFDEQTNELLYSVAPKKRGGDLDAKEFRKKAISPTGRYVWSETRTHRYLIDVKNRTFQSEEIVPRAVGKLRYFEILGKDVNYTRDGAARVILSKTTENNEFGPYLKWEQIGTGHSAGNSSLYNAFANNGDFVKEGDLSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
LIPO(Sec/SPII) 0.9995 pos: 17-18. LSG-CN. MNLRHTLCLITLAVLSG  Protein sequence: 376 a.a.    .

>IMU00051 NC_004603:1485278-1486405 [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633]
MNLRHTLCLITLAVLSGCNQESAKEPEQHAPKPQTVQDRIAEKNAQQWEDGRVYITENNYVIYDKETGKPKHFIFKAKEW
PREDLTNEGSYDLPRVVFRWDNARNEAKDHYDQRDKVWSIKTDGTDLRLVADEFVGKVRLMRVSPNNRYLALAYSASEGM
FKVIKDLKTGEYIELGRSRGYPEFLWAEDSSYLYYVDKFKDWKYTLATGEKEETEVNFNEYSVIYNGKRIVVVAYGVAVF
DEQTNELLYSVAPKKRGGDLDAKEFRKKAISPTGRYVWSETRTHRYLIDVKNRTFQSEEIVPRAVGKLRYFEILGKDVNY
TRDGAARVILSKTTENNEFGPYLKWEQIGTGHSAGNSSLYNAFANNGDFVKEGDL*

  Nucleotide sequence: 1128 bp    .

>IMU00051 NC_004603:1485278-1486405 [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633]
ATGAATCTACGTCATACATTATGCTTGATTACTTTAGCGGTCTTATCTGGCTGTAATCAAGAATCGGCCAAGGAACCAGA
ACAACACGCGCCAAAACCTCAGACGGTTCAAGACCGAATCGCAGAAAAAAATGCTCAACAGTGGGAAGATGGTCGTGTTT
ATATCACAGAAAACAATTACGTTATTTATGACAAAGAGACGGGTAAACCTAAACACTTTATTTTTAAAGCTAAAGAATGG
CCACGTGAAGATCTCACCAATGAAGGCTCTTATGATTTACCACGTGTAGTGTTTCGTTGGGATAACGCCCGAAATGAAGC
GAAAGACCACTATGATCAAAGGGATAAAGTGTGGAGTATCAAAACGGATGGGACGGACTTACGTCTGGTCGCAGATGAGT
TTGTTGGCAAAGTTCGTCTAATGCGTGTCTCTCCAAATAATCGCTACTTGGCTTTGGCCTATTCGGCCTCAGAAGGGATG
TTTAAAGTAATTAAAGATCTTAAGACGGGTGAGTATATTGAACTAGGTCGTTCACGTGGCTACCCAGAGTTTCTATGGGC
TGAAGACAGCAGCTATCTTTACTACGTAGACAAGTTTAAAGACTGGAAGTACACGTTAGCGACGGGTGAAAAAGAAGAAA
CGGAAGTTAATTTTAATGAATACTCTGTTATATATAATGGAAAACGAATTGTTGTTGTTGCATATGGAGTAGCAGTTTTC
GATGAGCAGACGAATGAACTGCTTTATTCTGTTGCACCTAAAAAAAGAGGAGGTGATTTGGATGCCAAGGAGTTCCGTAA
GAAAGCAATTAGCCCAACAGGACGTTATGTTTGGTCAGAAACCAGAACGCACCGTTATCTTATTGACGTTAAAAATAGAA
CCTTCCAGTCGGAAGAAATTGTTCCAAGAGCGGTAGGTAAGTTACGTTATTTTGAAATTCTAGGTAAAGATGTAAATTAC
ACACGAGATGGAGCGGCTAGAGTTATATTGAGCAAGACAACAGAAAACAATGAATTTGGACCATACCTAAAATGGGAGCA
AATTGGGACAGGCCATAGTGCTGGTAATTCTTCTCTATACAACGCTTTTGCCAATAATGGTGATTTTGTTAAAGAGGGGG
ATTTATGA