Detailed information of regulator


Summary

Regulator ID REG0321 experimental
Regulator type protein
Regulatory pathway (from literatures) QS regulatory pathway
KEGG pathway (determined by BlastKOALA) Two-component system (map02020); Bacterial chemotaxis (map02030)
Related T6SS T6SS01170 experimental (Type i1)
Strain Pectobacterium brasiliense strain 1692
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (631 a.a.); Nucleotide sequence (1893 bp)
Description In the Pa1043ΔexpI strain, 23 T6SS genes exhibited a strong transcriptional decrease in prey Pa1043 upon the disruption of expI-expR1. Pb1692 overexpresses expR1 along with 23 T6SS genes in the absence of phoP.
Reference

External database links

Locus tag (Gene) GT391_RS06470 (expR1)
Coordinates (Strand) 1453704..1455596 (+)
NCBI ID 746272689
RefSeq NZ_CP047495
Uniprot ID UPI0005069027
KEGG ID -
KEGG pathway (determined by BlastKOALA) map02020; map02030
PDB ID -

  Target
Target Regulation (↓/↑) Target sequence
T6SS transcripts -

Pfam domain hit(s) of regulator

Domain Pfam ID E-value Aligned region
MCPsignal PF00015.23 8.7e-55 416..571
HBM PF16591.7 6.4e-15 50..276
HAMP PF00672.27 2.6e-07 301..351

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-14 MAMNFDNLKVGKKL
Transmembrane helix 15-37 GLGFFLILLMTMVIAGAGIMHIG
Inside 38-279 SLKDSINKVNLSNDINDEINQAKYYRALYGTTYNPDDIKKNVEHIANVSKLAEKAKEFHWPESDAKKIASIPALITSYQEKQSNYINAVGKKDAVRKSWNISTTEKPLEQLNDQLKTDNNSTTLQLLLSDLNQKLIAVRYHVRGLLLSTNKESEEKLTDAINAAQTSLTFLYQSLSAEQRETLSPVLAIMNNYEEQVLAYMPAYEEEMAQAGQMQVVAGQLNDVVKSLLSDQLAASQEDIRN
Transmembrane helix 280-302 ATLQMSIAALITLLLGLLISWFI
Outside 303-630 SRQITTPLGNTLNMAEKIATGDLTMSINTTRKDELGQLMSAMSKMNDNLHNMIDDIRVGVSQISNASSEIVAGNTDLSSRTEQQAAAVEQTAASMEQLTATVKQNADNAHHANKLAISASQTAKQGGEQVNNVVQTMTAIENSSKRIAEITSVINSIAFQTNILALNAAVEAARAGEQGRGFAVVASEVRSLAQRSSQAAKEIEGLISESVTQVSRGATLVGNAGKTMNDIVTSITQVHDIMGEIATASDEQSRGISQVSQAIVEMDSTTQQNAALVEQSSAAADSLEEQARLLKQAVSVFRLANAQHDDTPAGIAFADQTHRLHAPRSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.8330 - -  Protein sequence of regulator: 631 a.a.    .

>REG0321 NZ_CP047495:1453704-1455596 [Pectobacterium brasiliense]
MAMNFDNLKVGKKLGLGFFLILLMTMVIAGAGIMHIGSLKDSINKVNLSNDINDEINQAKYYRALYGTTYNPDDIKKNVE
HIANVSKLAEKAKEFHWPESDAKKIASIPALITSYQEKQSNYINAVGKKDAVRKSWNISTTEKPLEQLNDQLKTDNNSTT
LQLLLSDLNQKLIAVRYHVRGLLLSTNKESEEKLTDAINAAQTSLTFLYQSLSAEQRETLSPVLAIMNNYEEQVLAYMPA
YEEEMAQAGQMQVVAGQLNDVVKSLLSDQLAASQEDIRNATLQMSIAALITLLLGLLISWFISRQITTPLGNTLNMAEKI
ATGDLTMSINTTRKDELGQLMSAMSKMNDNLHNMIDDIRVGVSQISNASSEIVAGNTDLSSRTEQQAAAVEQTAASMEQL
TATVKQNADNAHHANKLAISASQTAKQGGEQVNNVVQTMTAIENSSKRIAEITSVINSIAFQTNILALNAAVEAARAGEQ
GRGFAVVASEVRSLAQRSSQAAKEIEGLISESVTQVSRGATLVGNAGKTMNDIVTSITQVHDIMGEIATASDEQSRGISQ
VSQAIVEMDSTTQQNAALVEQSSAAADSLEEQARLLKQAVSVFRLANAQHDDTPAGIAFADQTHRLHAPR*

  Nucleotide sequence of regulator: 1893 bp    .

>REG0321 NZ_CP047495:1453704-1455596 [Pectobacterium brasiliense]
ATGGCTATGAATTTCGATAATCTAAAAGTCGGTAAAAAATTAGGATTGGGTTTTTTCCTGATTCTGCTGATGACCATGGT
GATTGCCGGCGCGGGCATTATGCATATTGGCTCGCTGAAAGACAGTATTAATAAAGTTAACTTAAGCAACGATATTAATG
ATGAAATTAACCAAGCTAAATATTACCGTGCATTATACGGCACCACCTATAATCCTGATGATATAAAAAAGAACGTTGAG
CACATTGCCAATGTGAGTAAACTCGCTGAAAAAGCAAAAGAATTTCACTGGCCAGAGAGTGATGCCAAGAAAATAGCCAG
CATCCCGGCATTAATTACCAGCTATCAGGAAAAACAAAGTAATTATATTAATGCAGTGGGAAAAAAGGATGCCGTCAGAA
AAAGTTGGAATATCTCGACAACAGAAAAACCGCTAGAACAGCTCAACGATCAATTAAAGACGGACAACAACAGCACTACT
CTTCAATTATTACTTTCTGACCTGAACCAAAAACTGATTGCCGTCCGCTACCACGTTCGTGGGTTATTACTGTCTACCAA
TAAAGAATCCGAAGAAAAGCTGACGGATGCCATCAACGCAGCACAAACATCATTGACCTTCCTGTATCAAAGCCTGTCTG
CCGAACAGCGTGAAACGCTGTCTCCCGTTCTGGCAATAATGAACAATTATGAAGAACAGGTTCTGGCCTATATGCCGGCC
TATGAGGAGGAAATGGCGCAGGCTGGGCAAATGCAGGTTGTCGCCGGACAGTTAAACGACGTAGTTAAATCCCTGCTCAG
CGATCAGTTGGCGGCATCGCAGGAAGACATTCGCAATGCCACGCTGCAAATGAGTATCGCCGCGCTGATTACGCTACTGC
TTGGTCTGCTGATTTCCTGGTTCATTTCACGCCAAATCACCACACCGCTTGGCAACACATTGAATATGGCTGAGAAAATC
GCGACAGGCGATCTCACCATGTCCATCAACACGACGCGTAAGGATGAGCTGGGTCAGTTGATGAGTGCGATGTCGAAAAT
GAATGACAACCTGCACAATATGATCGATGACATTCGCGTCGGCGTCAGCCAGATTTCTAACGCGTCCAGCGAGATCGTCG
CGGGTAACACCGACCTGTCATCACGTACCGAACAGCAGGCCGCTGCCGTTGAGCAAACCGCCGCCAGCATGGAGCAACTC
ACTGCGACGGTTAAGCAAAACGCGGATAACGCACACCACGCGAACAAGCTGGCAATCAGCGCATCTCAAACCGCAAAACA
AGGCGGTGAGCAAGTGAATAACGTGGTGCAAACCATGACGGCGATTGAGAACAGTTCTAAGCGTATCGCGGAAATCACGT
CCGTCATCAACAGCATCGCCTTCCAGACCAACATTCTGGCATTGAACGCCGCGGTGGAAGCTGCCCGCGCTGGTGAACAA
GGCCGCGGCTTTGCCGTGGTTGCCAGCGAAGTCCGTAGCCTTGCCCAGCGCAGTTCTCAGGCCGCGAAGGAAATCGAAGG
CCTGATCTCTGAATCGGTTACTCAGGTATCACGCGGAGCGACGCTGGTTGGCAACGCCGGTAAAACGATGAATGATATCG
TCACCTCTATCACGCAGGTGCATGATATCATGGGTGAAATTGCCACCGCATCGGATGAGCAAAGCCGCGGAATCAGCCAG
GTTAGCCAGGCGATTGTTGAGATGGACAGCACCACGCAGCAGAACGCCGCACTGGTTGAACAATCCTCTGCCGCTGCCGA
CTCACTGGAAGAACAGGCAAGACTGCTGAAGCAGGCGGTTTCCGTCTTCCGTCTGGCAAACGCACAGCATGATGACACCC
CAGCGGGTATCGCGTTTGCCGACCAAACGCATCGTCTGCACGCACCGCGCTAA