Detailed information of regulator


Summary

Regulator ID REG0183 experimental
Regulator type protein
Regulatory pathway (from literatures) Global regulator
KEGG pathway (determined by BlastKOALA) -
Related T6SS T6SS00216 insolico (Type i1)
Strain Marinomonas sp. MWYL1
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (499 a.a.); Nucleotide sequence (1497 bp)
Description The reporter fusion assays results that the bEBPs bind to the T6SS gene cluster promoters to activate their transcription and EMSA assays results that bEBPs specifically bind the promoter region of their cognate T6SS gene cluster.
Reference

External database links

Locus tag (Gene) Mmwyl1_1758 (bEBP/vasH)
Coordinates (Strand) 1985170..1986666 (+)
NCBI ID 501016781
RefSeq NC_009654
Uniprot ID A6VW55_MARMS
KEGG ID mmw:Mmwyl1_1758
KEGG pathway (determined by BlastKOALA) -
PDB ID -

  Target
Target Regulation (↓/↑) Target sequence
T6SS gene cluster promoter (PMWYL1196/PMWYL1195) atagtaaaattccttatttaaaaatagtaaaaacgtgtttttaacactcgccctaggaagagcaagatggatgccaattaaaaatagttaatattttcaatgggttaataaaaacacaccctaccatcgagcaaaacttcgcttggggtcaggcgaaaaatcgcccgacgagcaaaaactcgcttgttaggagtggtgggtaattgctctctagctggagggggaagttgttgttttaaaagaagattgtggctagataaggtgaatctaaaaaaacatcattacgaattatttacatttcctttgccttatcttttgttgagctttttagttttagtgcgtattctatgaaaatattaaatgccattagatgatggcttcgtaatttattagcaaatttttatagcaatggaaggcagttttttaagcaattggagtgttgaagggatttaaactaaacgcaaaggtattatccttgaggggtatttttttgtgttttacatggaagttattattgagtaaatttgttaacttttcctatttccctgcttttttaatattccctttttttaaattttagttttgtttagatttttgatatctagatatggctagggttttttatgctcttttttttgtgtttttcaaagaaagggcgctgtatcgatatttttatatggattttgagtgattttaagttgttatccttaagtggtaatgcagctaaaattgtttttttatgacgtcgttggatggagaaaagta

Pfam domain hit(s) of regulator

Domain Pfam ID E-value Aligned region
HTH_50 PF18024.3 5.7e-14 451..497
Sigma54_activ_2 PF14532.8 2.9e-12 217..363

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-498 MRLEIQCEDRIGMVREALDLFIPHGIDMRLVEVDTKRRCIYCGFSDIPFSKLQQLLADIRRLDSVEDVKTVMFTPSEREHNALYTLLEALPDGVISVDLKGNITMVTELAAEDLNVPVLNLLHKPVQQFIKGINVSKDTWANPRDGMSKRIRIRNKTLLLEMKPIFVSDDEGVANPAGTVIYLKSKTRLDRQAESLKQAPDAENYLENYFRPAVMKSEAMRRTLLQAKAFAEVPMPLLVQGEVGSGKRDLVDALFQYWQKHQGDREAQLIVRHARELVREDINKLDKISGWFVIEDIECLDEQVQLDLAAWLSRHPGESTSLDSNVRLISLSSLSQTQLSNSETLNKTLYFSLATLVLSMPSLRDRKEDIEGLIQQVISAQAERYRFPVPSISKGALTKLALYSWPGNLKELQNTCLQTLLTIKDKEWQAEDILLPENNYMVDMALIDDSLEVTVKQWEAELLKRLYPNFPSTRRLAKAVGMSHSAIANKLKEYEINTSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9973 - -  Protein sequence of regulator: 499 a.a.    .

>REG0183 NC_009654:1985170-1986666 [Marinomonas sp. MWYL1]
MRLEIQCEDRIGMVREALDLFIPHGIDMRLVEVDTKRRCIYCGFSDIPFSKLQQLLADIRRLDSVEDVKTVMFTPSEREH
NALYTLLEALPDGVISVDLKGNITMVTELAAEDLNVPVLNLLHKPVQQFIKGINVSKDTWANPRDGMSKRIRIRNKTLLL
EMKPIFVSDDEGVANPAGTVIYLKSKTRLDRQAESLKQAPDAENYLENYFRPAVMKSEAMRRTLLQAKAFAEVPMPLLVQ
GEVGSGKRDLVDALFQYWQKHQGDREAQLIVRHARELVREDINKLDKISGWFVIEDIECLDEQVQLDLAAWLSRHPGEST
SLDSNVRLISLSSLSQTQLSNSETLNKTLYFSLATLVLSMPSLRDRKEDIEGLIQQVISAQAERYRFPVPSISKGALTKL
ALYSWPGNLKELQNTCLQTLLTIKDKEWQAEDILLPENNYMVDMALIDDSLEVTVKQWEAELLKRLYPNFPSTRRLAKAV
GMSHSAIANKLKEYEINT*

  Nucleotide sequence of regulator: 1497 bp    .

>REG0183 NC_009654:1985170-1986666 [Marinomonas sp. MWYL1]
ATGAGATTAGAAATACAATGTGAAGACAGAATAGGTATGGTACGAGAGGCTCTCGATCTATTTATTCCTCATGGTATCGA
TATGCGCTTAGTGGAAGTGGATACCAAGCGACGTTGTATTTATTGTGGCTTTTCCGATATACCTTTCTCAAAACTACAGC
AGTTATTGGCTGATATTCGTCGCTTAGACAGCGTTGAGGATGTCAAAACCGTGATGTTTACGCCATCTGAAAGAGAGCAT
AATGCGCTTTATACTTTATTAGAAGCTTTGCCTGATGGTGTGATTTCGGTTGATTTGAAGGGCAATATCACCATGGTGAC
AGAGCTGGCCGCGGAAGACCTAAATGTGCCTGTGCTGAACCTGCTACACAAACCTGTTCAGCAGTTTATTAAGGGAATTA
ATGTATCCAAGGACACCTGGGCGAACCCACGAGATGGCATGAGTAAACGGATTCGCATTCGCAACAAAACCTTATTGCTG
GAAATGAAGCCGATTTTTGTCAGTGACGACGAAGGTGTCGCAAACCCTGCTGGCACTGTGATTTATCTGAAATCTAAAAC
ACGTTTGGATCGTCAAGCTGAGAGCTTAAAACAAGCTCCAGACGCGGAGAATTATTTAGAAAACTATTTCCGACCAGCGG
TGATGAAAAGTGAAGCAATGAGACGAACCTTGCTTCAAGCTAAAGCGTTTGCAGAAGTGCCAATGCCTTTATTGGTACAA
GGGGAAGTTGGTAGTGGTAAGCGAGATTTGGTTGATGCGCTGTTTCAGTATTGGCAAAAGCATCAGGGAGACAGAGAGGC
TCAACTGATTGTTCGTCACGCGCGAGAATTAGTCAGAGAAGATATTAACAAGCTAGATAAAATTTCGGGTTGGTTTGTTA
TTGAAGATATTGAATGTCTTGATGAGCAGGTACAGTTAGATTTGGCTGCTTGGTTGTCTCGTCATCCTGGTGAAAGTACC
AGTCTTGATAGTAATGTTCGTTTAATCAGTTTGTCTTCGCTAAGTCAAACGCAGCTTAGTAATAGCGAGACATTAAATAA
AACACTGTATTTCTCTTTGGCAACCTTGGTACTGTCTATGCCATCGCTTCGAGATCGCAAAGAGGATATAGAAGGACTTA
TTCAGCAAGTAATATCAGCCCAGGCTGAACGTTATCGTTTTCCCGTACCTTCTATTTCAAAAGGCGCTTTAACCAAGTTG
GCTTTATATTCTTGGCCGGGTAATTTGAAAGAATTACAAAATACTTGCTTACAAACCTTACTGACAATCAAAGACAAAGA
GTGGCAAGCTGAAGATATTCTGTTACCAGAAAACAATTACATGGTAGACATGGCTTTGATTGATGATTCGTTGGAAGTGA
CAGTGAAGCAATGGGAAGCTGAATTATTGAAGCGACTTTATCCCAATTTCCCAAGTACAAGGCGACTAGCCAAGGCGGTT
GGTATGAGTCACAGTGCAATTGCGAACAAACTAAAAGAGTACGAGATAAATACATAA