Detailed information of regulator


Summary

Regulator ID REG0071 experimental
Regulator type protein
Regulatory pathway (from literatures) Global regulator
KEGG pathway (determined by BlastKOALA) Biofilm formation - Vibrio cholerae (map05111); Biofilm formation - Escherichia coli (map02026)
Related T6SS T6SS00006 insolico (Type i1)
Strain Escherichia coli O157:H7 str. EDL933
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (331 a.a.); Nucleotide sequence (993 bp)
Description RpoS was essential for katN transcription in an uncertian way.
Reference

External database links

Locus tag (Gene) Z4049 (RpoS)
Coordinates (Strand) 3654380..3655372 (-)
NCBI ID 446003635
RefSeq NC_002655
Uniprot ID UPI00000D5DEF
KEGG ID -
KEGG pathway (determined by BlastKOALA) map05111; map02026
PDB ID -

  Target
Target Regulation (↓/↑) Target sequence
Z1921 (KatN) 446410485

Pfam domain hit(s) of regulator

Domain Pfam ID E-value Aligned region
Sigma70_r2 PF04542.16 5.3e-21 94..163
Sigma70_r3 PF04539.18 6e-21 174..248
Sigma70_r4 PF04545.18 2.6e-15 262..315
Sigma70_r1_2 PF00140.22 3.2e-11 56..88

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-330 MSQNTLKVHDLNEDAEFDDNRVEVFDEKALVEEEPSDNDLAEEELLSQGATQRVLDATQLYLGEIGYSPLLTAEEEVYFARRALRGDVASRRRMIESNLRLVVKIARRYGNRGLALLDLIEEGNLGLIRAVEKFDPERGFRFSTYATWWIRQTIERAIMNQTRTIRLPIHIVKELNVYLRTARELSHKLDHEPSAEEIAEQLDKPVDDVSRMLRLNERITSVDTPLGGDSEKALLDILADEKENGPEDTTQDDDMKQSIVKWLFELNAKQREVLARRFGLLGYEAATLEDVGREIGLTRERVRQIQVEGLRRLREILQTQGLNIEALFRESignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9956 - -  Protein sequence of regulator: 331 a.a.    .

>REG0071 NC_002655:c3655372-3654380 [Escherichia coli O157:H7 str. EDL933]
MSQNTLKVHDLNEDAEFDDNRVEVFDEKALVEEEPSDNDLAEEELLSQGATQRVLDATQLYLGEIGYSPLLTAEEEVYFA
RRALRGDVASRRRMIESNLRLVVKIARRYGNRGLALLDLIEEGNLGLIRAVEKFDPERGFRFSTYATWWIRQTIERAIMN
QTRTIRLPIHIVKELNVYLRTARELSHKLDHEPSAEEIAEQLDKPVDDVSRMLRLNERITSVDTPLGGDSEKALLDILAD
EKENGPEDTTQDDDMKQSIVKWLFELNAKQREVLARRFGLLGYEAATLEDVGREIGLTRERVRQIQVEGLRRLREILQTQ
GLNIEALFRE*

  Nucleotide sequence of regulator: 993 bp    .

>REG0071 NC_002655:c3655372-3654380 [Escherichia coli O157:H7 str. EDL933]
ATGAGTCAGAATACGCTGAAAGTTCATGATTTAAATGAAGATGCGGAATTTGATGACAACCGAGTTGAGGTTTTTGACGA
AAAGGCCTTAGTAGAAGAGGAACCCAGTGATAACGATTTGGCCGAAGAGGAACTGTTATCGCAGGGAGCCACACAGCGTG
TGTTGGACGCGACTCAGCTTTACCTTGGTGAGATTGGTTATTCACCACTGTTAACGGCCGAAGAAGAAGTTTATTTTGCG
CGTCGCGCACTGCGTGGAGATGTCGCCTCTCGCCGCCGGATGATCGAGAGTAACTTGCGTCTGGTGGTAAAAATTGCCCG
CCGTTATGGCAATCGTGGTCTGGCGTTGCTGGACCTTATCGAAGAGGGCAACCTGGGGCTGATCCGTGCGGTAGAGAAGT
TTGACCCGGAACGTGGTTTCCGCTTCTCAACATACGCAACCTGGTGGATTCGCCAGACGATTGAACGGGCGATTATGAAC
CAAACCCGTACTATTCGTTTGCCGATTCACATCGTAAAGGAGCTGAACGTTTACCTGCGAACAGCACGTGAGTTGTCCCA
TAAGCTGGACCATGAACCAAGTGCGGAAGAGATCGCAGAGCAACTGGATAAGCCAGTTGATGACGTCAGCCGTATGCTTC
GTCTTAACGAGCGCATTACCTCGGTAGACACCCCGCTGGGTGGTGATTCCGAAAAAGCGTTGCTGGACATCCTGGCCGAT
GAAAAAGAGAACGGTCCGGAAGATACCACGCAAGATGACGATATGAAGCAGAGCATCGTCAAATGGCTGTTCGAGCTGAA
CGCCAAACAGCGTGAAGTACTGGCACGTCGATTCGGTTTGCTGGGGTACGAAGCGGCAACACTGGAAGATGTAGGTCGTG
AAATTGGCCTCACCCGTGAACGTGTTCGCCAGATTCAGGTTGAAGGCCTGCGCCGTTTGCGCGAAATCCTGCAAACGCAG
GGGCTGAATATCGAAGCGCTGTTCCGCGAGTAA