Detailed information of immunity protein


Summary

Immunity protein ID IMU00362 experimental
Cognate effector -
Related T6SS (Type) T6SS00926 experimental (Type iii)
Strain Bacteroides fragilis 638R
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (330 a.a.); Nucleotide sequence (990 bp)
Description AID-1 system genes grant immunity against corresponding T6SS effectors
Reference
experimental Experimental investigation has been performed.
insolico Bioinformatics investigation has been performed

External database links

Locus tag (Gene) BF638R_RS09610 (i7)
Coordinates (Strand) 2402650..2403639 (+)
NCBI ID 504064765
RefSeq NC_016776
Uniprot ID E1WVZ8_BACF6
KEGG ID bfg:BF638R_2042
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-329 MDRIILFFLGSVLLLSGCKNSKQPEGYNSVNIIEYVNVYDENNRILTAQGSEYDYLYFGDNKDKGILAATNNFTKTYSYDNDSYCYTVEEPLSGSLLKTMRYTVNSIEELVLENNKDTFSYSFSLYYDKNKPKYKKSIIILGDDPFSDSRYEEYYYYDNNGNNTKKIRHDLNTGEREETYKFNDTDYKEAVNLVPSSDYKQNIECSLKQTVNDTLISRITLNGVLDRVMKEYTIGKKKIKEEFDNGMTLVNKETEYKENGLRVNVNHTLRNTGYSTDSIYYEGNKKVKHIYNSDYNGTITLEISEYDEQGNIIKKTKKLRWESDNEITRSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
LIPO(Sec/SPII) 0.9991 pos: 17-18. LSG-CK. MDRIILFFLGSVLLLSG  Protein sequence: 330 a.a.    .

>IMU00362 NC_016776:2402650-2403639 [Bacteroides fragilis 638R]
MDRIILFFLGSVLLLSGCKNSKQPEGYNSVNIIEYVNVYDENNRILTAQGSEYDYLYFGDNKDKGILAATNNFTKTYSYD
NDSYCYTVEEPLSGSLLKTMRYTVNSIEELVLENNKDTFSYSFSLYYDKNKPKYKKSIIILGDDPFSDSRYEEYYYYDNN
GNNTKKIRHDLNTGEREETYKFNDTDYKEAVNLVPSSDYKQNIECSLKQTVNDTLISRITLNGVLDRVMKEYTIGKKKIK
EEFDNGMTLVNKETEYKENGLRVNVNHTLRNTGYSTDSIYYEGNKKVKHIYNSDYNGTITLEISEYDEQGNIIKKTKKLR
WESDNEITR*

  Nucleotide sequence: 990 bp    .

>IMU00362 NC_016776:2402650-2403639 [Bacteroides fragilis 638R]
ATGGATAGAATAATTTTATTTTTTTTAGGTAGTGTATTACTTTTATCGGGCTGCAAGAATAGTAAACAGCCGGAAGGCTA
TAATTCTGTTAATATTATCGAATATGTTAATGTTTACGATGAAAACAACAGGATTCTAACTGCACAGGGTAGTGAATATG
ACTATCTCTATTTTGGAGACAATAAAGATAAAGGGATCTTGGCAGCGACAAATAATTTTACAAAGACATATAGTTATGAT
AATGATTCTTACTGCTATACCGTAGAGGAGCCCTTGTCAGGATCATTGCTAAAAACAATGAGATATACTGTAAATAGCAT
AGAAGAACTTGTATTGGAAAATAATAAGGATACATTTAGTTATTCTTTTTCCCTCTATTATGATAAGAATAAACCTAAGT
ATAAAAAAAGTATTATAATATTAGGAGATGACCCCTTTTCTGACTCAAGATATGAGGAATACTACTACTATGACAATAAT
GGAAATAATACCAAGAAAATCCGTCATGACTTGAACACCGGGGAAAGAGAAGAAACCTATAAATTTAATGATACGGATTA
TAAGGAAGCTGTTAATCTTGTCCCTTCTTCCGATTACAAACAAAACATCGAATGTTCATTGAAACAAACTGTCAATGATA
CCTTAATCTCTCGGATTACCTTAAACGGTGTACTTGATAGAGTGATGAAGGAATACACGATCGGAAAAAAGAAAATTAAG
GAAGAGTTTGACAATGGTATGACTTTAGTCAATAAAGAAACAGAGTATAAAGAAAACGGACTGAGGGTAAACGTCAATCA
TACTTTAAGAAATACAGGCTACTCAACCGACAGTATCTATTATGAAGGAAACAAAAAAGTTAAGCACATTTATAATTCTG
ACTATAATGGCACCATAACACTTGAAATTTCAGAATATGATGAACAAGGAAATATAATAAAGAAAACAAAAAAACTCCGA
TGGGAGTCAGATAATGAAATTACCCGTTGA