Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP015920
Component protein type TagH
T6SS ID (Type) T6SS01281 experimental (Type i1)
Strain Vibrio coralliilyticus OCN008
Replicon chromosome II
Sequence Protein sequence (462 a.a.); Nucleotide sequence (1386 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) G3U99_RS23890
Coordinate (Strand) 1652595..1653980 (+)
NCBI ID WP_021457349.1
RefSeq NZ_CP048694
Uniprot ID UPI000390F016
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
FHA PF00498.28 3.5e-14 30..96

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-461 MLERLVIVISKHPEEYTGAKFVELPESGGSIGRNPGCSVPLVDHNRYISSTHCLVSIYGDAYYISDVSTNGLIVNGNKLLKNQPIPIHEGDTIVLGQYELSVSVERTTNTTDIAFDITPDRDTTDPLVNLGEAYVEQEQQGPLEEIFLETKPEESDASDPMTHLDFSMDNSDDHLIRTENEELDQFVVTNESTRQIADDSLSVYSEFDAPSLIPEDWMGGEESSTPKIEKPKPAPQRQQASVKEEPTIGSPKQTVAPVPSEIKAPSAQWEEVAPKAEHQPSPESQFSQINTSSSHSDLLTSFKKGLGVTDDELLESDPQLFEQMGMCLRLCMTKLQHELVEIEELKQSPTAADTDLISLMLDLNKQSMLSPNELVEQMLDEISEHKSLYEQALNSYVQQSISQYDPIIFEQKSENKGFLAKQKLWDTYKLHYLESLKGVHGVGTKKLVQENYNRLLKEKYASignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9824 - -  Protein sequence: 462 a.a.    

>T6CP015920 NZ_CP048694:1652595-1653980 [Vibrio coralliilyticus OCN008] [TagH]
MLERLVIVISKHPEEYTGAKFVELPESGGSIGRNPGCSVPLVDHNRYISSTHCLVSIYGDAYYISDVSTNGLIVNGNKLL
KNQPIPIHEGDTIVLGQYELSVSVERTTNTTDIAFDITPDRDTTDPLVNLGEAYVEQEQQGPLEEIFLETKPEESDASDP
MTHLDFSMDNSDDHLIRTENEELDQFVVTNESTRQIADDSLSVYSEFDAPSLIPEDWMGGEESSTPKIEKPKPAPQRQQA
SVKEEPTIGSPKQTVAPVPSEIKAPSAQWEEVAPKAEHQPSPESQFSQINTSSSHSDLLTSFKKGLGVTDDELLESDPQL
FEQMGMCLRLCMTKLQHELVEIEELKQSPTAADTDLISLMLDLNKQSMLSPNELVEQMLDEISEHKSLYEQALNSYVQQS
ISQYDPIIFEQKSENKGFLAKQKLWDTYKLHYLESLKGVHGVGTKKLVQENYNRLLKEKYA*

  Nucleotide sequence: 1386 bp    

>T6CP015920 NZ_CP048694:1652595-1653980 [Vibrio coralliilyticus OCN008] [TagH]
TTGTTAGAGCGCTTGGTTATAGTCATATCAAAGCATCCTGAAGAATACACGGGAGCAAAATTTGTAGAGCTACCAGAAAG
TGGTGGCTCTATTGGTCGCAACCCGGGTTGTTCGGTTCCTTTGGTCGACCACAATCGTTACATATCAAGTACTCACTGTC
TGGTGAGTATTTATGGTGATGCTTATTACATTAGCGATGTGAGTACCAATGGACTCATCGTCAATGGGAATAAGTTGTTG
AAGAATCAGCCTATTCCTATTCACGAAGGGGATACGATTGTTTTAGGTCAGTACGAGTTGTCAGTCAGTGTTGAGCGTAC
GACCAATACGACGGACATCGCGTTTGATATCACCCCTGACCGTGACACGACAGACCCTCTCGTCAATCTTGGAGAGGCGT
ATGTCGAGCAAGAACAGCAGGGGCCGTTAGAAGAAATTTTTCTAGAGACAAAGCCTGAAGAGTCTGATGCCTCTGATCCA
ATGACTCACCTCGATTTTTCAATGGATAACAGTGACGATCATCTAATCCGAACCGAAAATGAAGAGTTAGATCAGTTTGT
TGTGACGAACGAGTCAACTCGCCAGATTGCGGATGACAGTCTGAGCGTGTATTCCGAATTTGATGCACCAAGCCTCATCC
CTGAAGACTGGATGGGAGGTGAGGAAAGCTCGACTCCTAAAATTGAAAAGCCCAAACCTGCTCCACAACGTCAGCAGGCA
TCAGTGAAGGAGGAGCCTACCATTGGCTCTCCTAAACAAACAGTTGCACCTGTACCAAGTGAAATTAAGGCGCCAAGCGC
ACAATGGGAAGAGGTTGCTCCTAAAGCGGAACATCAACCTTCACCGGAATCTCAATTTAGCCAGATTAACACCAGCTCTT
CCCACAGTGACTTATTAACTTCGTTTAAAAAGGGATTAGGGGTTACGGATGATGAGTTGCTAGAAAGCGATCCACAACTG
TTTGAACAGATGGGAATGTGTTTGCGCTTATGTATGACAAAGTTGCAGCATGAACTCGTTGAGATTGAGGAACTGAAGCA
GTCCCCAACGGCTGCAGATACAGATTTGATCAGTTTAATGCTTGATTTGAATAAGCAAAGTATGCTTTCACCAAATGAGC
TGGTTGAACAAATGTTGGATGAGATAAGCGAGCATAAGTCACTGTATGAGCAAGCGCTCAACAGCTATGTGCAGCAAAGT
ATTAGTCAGTATGACCCGATTATATTTGAGCAGAAAAGCGAGAATAAGGGTTTTCTTGCCAAGCAAAAGTTGTGGGATAC
CTACAAACTGCATTATTTGGAGAGTTTGAAAGGTGTACACGGTGTAGGCACAAAGAAACTCGTTCAGGAAAATTACAATC
GACTTCTAAAAGAAAAATATGCGTAA