Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP015878
Component protein type TssF
T6SS ID (Type) T6SS01277 experimental (Type i1)
Strain Aliivibrio fischeri strain FQ-A001
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (584 a.a.); Nucleotide sequence (1752 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) VFFQA001_RS05480
Coordinate (Strand) 760301..762052 (-)
NCBI ID 1597592727
RefSeq NZ_SJSX01000002
Uniprot ID -
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
T6SS_TssF PF05947.14 1.9e-127 3..580

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-583 MSFNHYYQSELAALRELGKSFSRENPALAPYLGQEGLDPDIERLFEGFAFLVGRLHQRLDNQLPELTHSLMRLLWPNYVQAIPAMSTLQFTPASEATQASIIKRGTEVLSQPIDGIQCKFKTCFDVDIYPISLHSSSFTANGHGGIYQLRLELPSGIDLASLNMKKLRVHFNGDKASCLSLIMALCSSTTQAEFCALDKELEQINRSTFPTHSIKPVGFKTNEAIFDYPLNTFEGYRHIQEFFCYPEKYYYIDLTELPVWPAQFSQGCKYVDLKFTLDNITQQPFYANRVQPELFCTPIVNSFKSDTQPLLLNHRKDQYKITPVSLNDDSSTILSVKEVHGWNPGQKGRIDFYHFESFEHNENKNRSNYYSIRQEKNIVSGHFDTYLSFRSQHTFTNSVTVSIAVTACNGALAQRLSVNSITETTDQTTGSATFTNIRTVTPCYTPPIDKDGLWSLISNMSLNYLSLTKPEAFKRILLAYDFAGQQDDAKGKKHKRLIDGIVSISTKPCDMLYEGAPVRAMNTQLHLNTKHFLCEGELYLFSTVINEFLSLYTSMNSFNQLHVTSTDGGDYSWLPRMGQQPLISignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9953 - -  Protein sequence: 584 a.a.    

>T6CP015878 NZ_SJSX01000002:c762052-760301 [Aliivibrio fischeri] [TssF]
MSFNHYYQSELAALRELGKSFSRENPALAPYLGQEGLDPDIERLFEGFAFLVGRLHQRLDNQLPELTHSLMRLLWPNYVQ
AIPAMSTLQFTPASEATQASIIKRGTEVLSQPIDGIQCKFKTCFDVDIYPISLHSSSFTANGHGGIYQLRLELPSGIDLA
SLNMKKLRVHFNGDKASCLSLIMALCSSTTQAEFCALDKELEQINRSTFPTHSIKPVGFKTNEAIFDYPLNTFEGYRHIQ
EFFCYPEKYYYIDLTELPVWPAQFSQGCKYVDLKFTLDNITQQPFYANRVQPELFCTPIVNSFKSDTQPLLLNHRKDQYK
ITPVSLNDDSSTILSVKEVHGWNPGQKGRIDFYHFESFEHNENKNRSNYYSIRQEKNIVSGHFDTYLSFRSQHTFTNSVT
VSIAVTACNGALAQRLSVNSITETTDQTTGSATFTNIRTVTPCYTPPIDKDGLWSLISNMSLNYLSLTKPEAFKRILLAY
DFAGQQDDAKGKKHKRLIDGIVSISTKPCDMLYEGAPVRAMNTQLHLNTKHFLCEGELYLFSTVINEFLSLYTSMNSFNQ
LHVTSTDGGDYSWLPRMGQQPLI*

  Nucleotide sequence: 1752 bp    

>T6CP015878 NZ_SJSX01000002:c762052-760301 [Aliivibrio fischeri] [TssF]
ATGAGTTTTAATCATTACTATCAATCTGAATTAGCAGCACTACGCGAATTAGGAAAGTCGTTTTCGAGAGAAAATCCGGC
TTTAGCCCCCTATTTAGGTCAAGAGGGATTGGATCCAGATATCGAGCGATTATTCGAAGGATTTGCTTTTTTAGTTGGTC
GTTTACATCAACGCTTAGATAACCAGTTACCAGAATTAACTCATTCATTAATGCGTTTATTGTGGCCTAACTATGTCCAA
GCAATTCCAGCAATGAGTACTCTGCAATTTACACCGGCAAGTGAAGCAACCCAAGCATCAATAATTAAACGTGGTACGGA
AGTACTTAGCCAACCTATTGATGGCATTCAATGTAAGTTTAAAACATGTTTTGATGTTGATATTTATCCAATATCCCTTC
ATTCATCGTCTTTTACAGCAAATGGGCATGGTGGCATTTATCAATTACGATTGGAATTACCTTCAGGAATTGATCTAGCG
TCGTTAAATATGAAGAAATTACGTGTTCATTTTAATGGAGACAAAGCCAGCTGCTTATCTCTTATTATGGCGCTATGCTC
TTCCACTACTCAAGCTGAGTTTTGTGCTTTGGATAAAGAGTTAGAACAAATCAATCGTTCAACGTTTCCAACCCATAGCA
TTAAACCTGTTGGCTTTAAAACCAATGAGGCTATTTTTGATTACCCTCTCAATACATTTGAAGGCTACCGACACATTCAA
GAATTTTTTTGTTACCCAGAAAAATATTACTACATTGACTTAACTGAGTTACCAGTTTGGCCAGCTCAGTTTAGTCAAGG
GTGTAAATATGTCGATTTAAAATTCACGTTAGATAACATCACACAACAACCTTTTTACGCAAATCGTGTTCAACCAGAGC
TATTTTGTACCCCAATCGTTAATTCATTTAAAAGTGATACTCAACCACTCTTACTTAACCACAGAAAAGATCAATATAAA
ATCACGCCAGTTTCTTTAAATGACGATAGCAGTACCATTTTATCGGTCAAAGAAGTACACGGCTGGAACCCTGGGCAAAA
AGGTCGTATCGATTTTTACCATTTTGAATCATTTGAACATAACGAAAATAAAAATCGCTCAAACTATTACAGTATTCGTC
AAGAAAAGAACATTGTCAGTGGGCACTTTGATACGTATCTATCGTTTCGTTCTCAACACACCTTTACCAATAGCGTGACG
GTTTCTATTGCCGTTACTGCGTGTAATGGAGCATTAGCTCAACGTTTATCTGTAAACTCAATTACAGAAACAACAGATCA
AACAACTGGTTCAGCCACATTTACCAATATCAGAACAGTAACGCCTTGCTACACCCCACCCATTGATAAAGATGGTCTTT
GGTCGCTCATATCAAATATGTCCCTTAATTATCTTTCATTAACCAAGCCTGAAGCGTTTAAACGTATTTTGCTTGCTTAT
GATTTTGCTGGTCAACAAGACGATGCAAAAGGAAAAAAACATAAAAGACTGATCGATGGCATCGTAAGTATATCGACCAA
ACCTTGCGATATGTTATACGAAGGTGCTCCTGTACGAGCAATGAATACACAACTTCATCTCAACACGAAGCACTTTTTAT
GTGAAGGCGAGCTGTATTTATTTTCCACTGTAATTAATGAATTTTTATCGCTTTATACCAGTATGAATTCATTCAACCAA
TTGCACGTTACAAGCACAGATGGAGGAGACTATTCATGGCTACCACGAATGGGGCAACAACCTCTAATTTAG