Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP015699
Component protein type TssG
T6SS ID (Type) T6SS01253 experimental (Type i5)
Strain Vibrio parahaemolyticus strain 12-009A/1335
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (322 a.a.); Nucleotide sequence (966 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) B5C29_RS20080
Coordinate (Strand) 12540..13505 (-)
NCBI ID 686278493
RefSeq NZ_MYFF01000494
Uniprot ID UPI0004E6AE12
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
T6SS_TssG PF06996.13 1.9e-69 11..306

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-321 MSSEDFYRELKQRSLFEAIHLIEQELLKVESQIGTDALPKNEKLNLKVNASLGFENAQLVSTKPLGKDKLALETNLIGLTGEQGVLPQHYSELALHRLKEGDHAMVDFYDIFNHRLLSLYYRSWQLSQLTIQARAHAKNQRSPLTDCMSSLTGDGNDLALHYGGMYASPTRSKGALKSILECLSGCQIRIHEFQGQWMRLSKSEQTRLASKSMPEGKFAQLGAGASLGKKAWNINASTTIEFLPKESKQVKNLLPKTNTLKTIKRVAGDFIGKHKHVKWQLTTKHSLLPQVQISKQQGQLGVGSVLKKHERTEDRNITITVSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9908 - -  Protein sequence: 322 a.a.    

>T6CP015699 NZ_MYFF01000494:c13505-12540 [Vibrio parahaemolyticus] [TssG]
MSSEDFYRELKQRSLFEAIHLIEQELLKVESQIGTDALPKNEKLNLKVNASLGFENAQLVSTKPLGKDKLALETNLIGLT
GEQGVLPQHYSELALHRLKEGDHAMVDFYDIFNHRLLSLYYRSWQLSQLTIQARAHAKNQRSPLTDCMSSLTGDGNDLAL
HYGGMYASPTRSKGALKSILECLSGCQIRIHEFQGQWMRLSKSEQTRLASKSMPEGKFAQLGAGASLGKKAWNINASTTI
EFLPKESKQVKNLLPKTNTLKTIKRVAGDFIGKHKHVKWQLTTKHSLLPQVQISKQQGQLGVGSVLKKHERTEDRNITIT
V*

  Nucleotide sequence: 966 bp    

>T6CP015699 NZ_MYFF01000494:c13505-12540 [Vibrio parahaemolyticus] [TssG]
ATGAGCTCAGAGGACTTCTACCGCGAGCTAAAGCAACGTTCTTTGTTTGAAGCTATTCATCTTATTGAGCAAGAGCTTTT
GAAAGTTGAATCGCAAATTGGAACAGATGCATTACCAAAAAACGAGAAACTCAACTTAAAGGTCAATGCGTCTTTAGGCT
TTGAGAATGCGCAACTCGTTTCTACTAAACCATTAGGTAAAGATAAATTAGCGCTTGAGACAAATTTGATTGGCTTGACG
GGGGAGCAGGGTGTACTGCCTCAGCATTACAGTGAGCTTGCATTGCATCGACTGAAAGAAGGCGATCATGCGATGGTGGA
CTTCTATGACATTTTTAACCACCGGCTTTTATCCCTCTATTATCGAAGTTGGCAGTTGAGTCAGTTAACCATACAAGCGC
GTGCGCATGCAAAAAATCAGCGCTCCCCATTAACTGATTGCATGTCGTCATTGACTGGCGATGGGAATGATCTAGCACTG
CATTATGGCGGCATGTATGCATCTCCAACACGAAGTAAAGGTGCATTGAAGAGTATTTTGGAATGTTTGTCTGGTTGCCA
AATTCGTATTCACGAGTTTCAAGGTCAATGGATGCGACTGTCTAAATCTGAACAAACTCGTTTGGCATCGAAAAGTATGC
CCGAAGGCAAGTTTGCACAACTCGGTGCTGGTGCGTCACTAGGAAAAAAAGCCTGGAATATCAATGCAAGTACAACAATT
GAGTTTCTCCCAAAGGAAAGTAAGCAAGTCAAAAATCTATTACCCAAGACCAATACATTGAAAACGATAAAACGGGTAGC
AGGTGACTTCATTGGCAAACACAAGCACGTTAAGTGGCAACTTACGACTAAACATAGTCTATTGCCTCAAGTTCAAATAT
CTAAGCAACAAGGTCAGTTAGGTGTCGGCTCTGTACTGAAAAAACATGAACGTACGGAAGATCGCAACATAACAATTACG
GTTTAA