Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP015694
Component protein type TssG
T6SS ID (Type) T6SS01252 experimental (Type i5)
Strain Vibrio parahaemolyticus strain A3
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (322 a.a.); Nucleotide sequence (966 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) CGH00_RS20350
Coordinate (Strand) 16007..16972 (+)
NCBI ID 922039643
RefSeq NZ_NNQJ01000119
Uniprot ID UPI0006A58CD7
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
T6SS_TssG PF06996.13 1.1e-69 11..306

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-321 MSSEDFYRELKQRSLFEAIHLIEQELLKVESQIGTDALPKNEKLNLKVNASLGFENAQLVSTKPLGKDKLALETNLIGLTGEQGVLPQHYSELALHRLKEGDHAMVDFYDIFNHRLLSLYYRSWQLSQLTIQARAHAKNQRSPLTDCMSSLTGDGNDLALHYGGMYASPTRSKGALKSILECLSGCQIRIHEFQGQWMRLSKSEQTRLASKSMPEGQFAQLGAGASLGRKAWNINASTTIEFLPKESKQVKNLLPKTNTLKTIKRVAGDFIGKHKHVKWQLTTKHSLLPQVQISKQQGQLGVGSVLKKHERTEDRNITITVSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9908 - -  Protein sequence: 322 a.a.    

>T6CP015694 NZ_NNQJ01000119:16007-16972 [Vibrio parahaemolyticus] [TssG]
MSSEDFYRELKQRSLFEAIHLIEQELLKVESQIGTDALPKNEKLNLKVNASLGFENAQLVSTKPLGKDKLALETNLIGLT
GEQGVLPQHYSELALHRLKEGDHAMVDFYDIFNHRLLSLYYRSWQLSQLTIQARAHAKNQRSPLTDCMSSLTGDGNDLAL
HYGGMYASPTRSKGALKSILECLSGCQIRIHEFQGQWMRLSKSEQTRLASKSMPEGQFAQLGAGASLGRKAWNINASTTI
EFLPKESKQVKNLLPKTNTLKTIKRVAGDFIGKHKHVKWQLTTKHSLLPQVQISKQQGQLGVGSVLKKHERTEDRNITIT
V*

  Nucleotide sequence: 966 bp    

>T6CP015694 NZ_NNQJ01000119:16007-16972 [Vibrio parahaemolyticus] [TssG]
ATGAGCTCAGAGGACTTCTACCGCGAGCTAAAGCAACGTTCTTTGTTTGAAGCTATTCATCTTATTGAGCAAGAGCTTTT
GAAAGTTGAATCGCAAATTGGAACAGATGCATTACCAAAAAACGAGAAACTCAACTTAAAGGTCAATGCGTCTTTAGGCT
TTGAGAATGCGCAACTCGTTTCTACTAAACCACTAGGTAAAGATAAATTAGCGCTTGAGACAAATTTGATTGGCTTGACG
GGGGAGCAGGGTGTACTGCCTCAGCATTACAGTGAGCTTGCATTGCATCGACTGAAAGAAGGCGATCATGCGATGGTGGA
CTTCTATGACATTTTTAACCACCGGCTTTTATCCCTCTATTATCGAAGTTGGCAGTTGAGTCAGTTAACCATACAAGCGC
GTGCGCATGCAAAAAATCAGCGCTCCCCATTAACTGATTGCATGTCGTCATTGACTGGCGATGGGAATGATCTAGCACTG
CATTATGGCGGCATGTATGCATCTCCAACACGAAGTAAAGGTGCATTGAAGAGCATTTTGGAATGTTTGTCTGGTTGCCA
AATTCGTATTCACGAGTTTCAAGGTCAATGGATGCGACTGTCTAAATCTGAACAAACTCGTTTGGCATCGAAAAGTATGC
CCGAAGGCCAGTTTGCACAACTCGGTGCTGGTGCGTCACTAGGAAGAAAAGCCTGGAATATCAATGCAAGTACAACAATT
GAGTTTCTCCCAAAGGAAAGTAAGCAAGTCAAAAATCTATTACCCAAGACCAATACATTGAAAACGATAAAACGGGTAGC
AGGTGACTTCATTGGCAAACACAAGCACGTTAAGTGGCAACTTACGACTAAACATAGTCTATTGCCTCAAGTTCAAATAT
CTAAGCAACAAGGTCAGTTAGGTGTCGGCTCTGTACTGAAAAAACATGAACGTACGGAAGATCGCAACATAACAATTACG
GTTTAA