Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP015678
Component protein type TssC
T6SS ID (Type) T6SS01251 experimental (Type i1)
Strain Vibrio parahaemolyticus strain D4
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (492 a.a.); Nucleotide sequence (1476 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) CGI87_RS23460
Coordinate (Strand) 8664..10139 (-)
NCBI ID 491623191
RefSeq NZ_NNJE01000075
Uniprot ID Q87PU8_VIBPA, A0A0L8TQZ4_VIBPH
KEGG ID vpa:VP1403
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
VipB PF05943.14 2.3e-125 68..365
VipB_2 PF18945.2 3e-45 378..489

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-491 MSAEAQAPEQEAALVESGSLLDSILNETRLKPSDEGFDVAKRGVEAFISELLSSSNTEKVDQSLVDLMISEIDQKLSKQVDAILHNEEVQAIESTWRGLKYLVDHTDFRENIQIELISAKKDEVLDDFEDAPEVVKSGLYKQIYTREYGQFGGKPVGAVICDYNMSASSPDIKLMEYMANVGAMSHAPFITSASAKFFGLDSYEELPNLKDLKSVFEGPQYTKWRGLREHEDARYLGLCTSRFMLRTPYSVEDNPIKAFDYDEHVTDSHDNYLWGNSAYAMASKISESFAKYRWCPNIIGPQSGGSVHDLPVYNFEAMGQIETKIPTEILVSDRREYELAEEGFIALTMRKGSDNAAFFSANSVQKPKVFANTPEGKQAEMNYKLGTQLPYMFIINRLAHYIKVLQREQIGSWKERSDLEIELNKWIRQYVSDQENPPAEVRGRRPLRAAKVEVSDVEGDPGWYKVSMSVRPHFKYMGASFDLSLVGKLDQSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9875 - -  Protein sequence: 492 a.a.    

>T6CP015678 NZ_NNJE01000075:c10139-8664 [Vibrio parahaemolyticus] [TssC]
MSAEAQAPEQEAALVESGSLLDSILNETRLKPSDEGFDVAKRGVEAFISELLSSSNTEKVDQSLVDLMISEIDQKLSKQV
DAILHNEEVQAIESTWRGLKYLVDHTDFRENIQIELISAKKDEVLDDFEDAPEVVKSGLYKQIYTREYGQFGGKPVGAVI
CDYNMSASSPDIKLMEYMANVGAMSHAPFITSASAKFFGLDSYEELPNLKDLKSVFEGPQYTKWRGLREHEDARYLGLCT
SRFMLRTPYSVEDNPIKAFDYDEHVTDSHDNYLWGNSAYAMASKISESFAKYRWCPNIIGPQSGGSVHDLPVYNFEAMGQ
IETKIPTEILVSDRREYELAEEGFIALTMRKGSDNAAFFSANSVQKPKVFANTPEGKQAEMNYKLGTQLPYMFIINRLAH
YIKVLQREQIGSWKERSDLEIELNKWIRQYVSDQENPPAEVRGRRPLRAAKVEVSDVEGDPGWYKVSMSVRPHFKYMGAS
FDLSLVGKLDQ*

  Nucleotide sequence: 1476 bp    

>T6CP015678 NZ_NNJE01000075:c10139-8664 [Vibrio parahaemolyticus] [TssC]
ATGTCTGCAGAAGCACAAGCTCCAGAACAAGAAGCAGCCTTAGTTGAATCAGGCTCACTTCTGGATAGCATTCTTAACGA
AACTCGTTTAAAGCCAAGTGATGAAGGTTTTGATGTTGCTAAACGTGGCGTAGAAGCATTCATTAGTGAGCTACTGAGCA
GCTCGAATACAGAGAAAGTAGACCAATCTTTGGTTGACTTAATGATCTCTGAAATCGACCAAAAACTGTCTAAGCAAGTT
GATGCGATTCTTCACAACGAAGAAGTTCAAGCGATTGAGTCAACTTGGCGTGGCCTGAAGTATCTTGTTGATCACACTGA
TTTCCGTGAGAACATTCAAATCGAACTAATTTCAGCGAAGAAAGACGAAGTTCTTGATGATTTTGAAGATGCACCGGAAG
TGGTTAAGTCTGGCCTTTACAAGCAGATCTACACTCGCGAATACGGCCAATTCGGTGGTAAACCTGTAGGTGCGGTAATC
TGTGACTACAACATGTCAGCGTCTTCTCCAGACATTAAGCTGATGGAATACATGGCAAATGTGGGCGCGATGTCTCATGC
ACCTTTCATAACGTCAGCATCGGCTAAGTTCTTTGGTCTGGATAGCTACGAAGAGCTACCAAACCTAAAAGATTTGAAGT
CTGTTTTCGAAGGTCCACAATACACGAAATGGCGTGGCTTACGTGAACACGAAGATGCTCGTTACCTAGGTCTATGTACG
TCTCGCTTTATGTTACGTACACCTTACTCTGTCGAAGATAACCCAATTAAGGCGTTTGACTACGACGAGCACGTAACAGA
TAGCCATGATAACTACCTATGGGGTAACTCTGCGTACGCGATGGCTTCTAAGATCAGTGAGTCATTTGCTAAGTACCGTT
GGTGTCCAAATATCATTGGTCCTCAAAGTGGCGGTTCGGTTCATGACTTGCCAGTTTATAACTTTGAAGCAATGGGCCAA
ATTGAAACGAAGATCCCAACAGAAATCTTGGTATCTGACCGTCGTGAATACGAGCTAGCCGAAGAGGGCTTTATCGCTCT
AACGATGCGCAAAGGTTCTGACAACGCGGCGTTCTTCTCTGCAAACTCTGTTCAAAAACCAAAAGTGTTTGCAAACACTC
CAGAAGGCAAACAAGCAGAGATGAACTACAAGCTGGGTACTCAGCTTCCTTACATGTTCATTATCAACCGTCTAGCGCAC
TACATCAAAGTGCTACAACGTGAGCAAATCGGTTCATGGAAAGAGCGTTCTGACCTAGAAATCGAATTGAACAAGTGGAT
CCGTCAATACGTTTCTGACCAAGAGAACCCACCAGCAGAAGTTCGTGGTCGTCGTCCACTGCGTGCTGCTAAGGTTGAGG
TATCAGACGTAGAAGGCGATCCAGGCTGGTACAAAGTATCAATGTCTGTACGTCCTCACTTCAAGTACATGGGCGCAAGT
TTCGACTTGTCTCTAGTTGGTAAACTAGACCAATAA