Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP015525
Component protein type ImpE
T6SS ID (Type) T6SS01236 experimental (Type i5)
Strain Vibrio vulnificus 106-2A
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (268 a.a.); Nucleotide sequence (804 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) VV1062A_RS02910
Coordinate (Strand) 439965..440768 (-)
NCBI ID 1119698324
RefSeq NZ_LMTD01000002
Uniprot ID UPI00092711B9
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
ImpE PF07024.15 1.1e-31 140..258

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-267 MSDWQDHLSRSELELAKEALIKEIKLEPKNATIRSKFIELLCIMGEFERADEQLMQSIKLFPEYLPGASQIRHLVKAAQARKDFFAGAASAQFIEGAEKLGETIVQFILAQKENNHEELLSVCERAEQSRQELQFEINGVRYDDVRDLDDRLGGFIELFSSAGNYFLVPMDHIHYLELKPATNMLETLWRPCEFDIQGLGEGEAHFPMTYVDSESGNQKLGRETDWKNVLGTDHCIGQGQKMWLGGDNALALSQLERVALAVETMIESignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9963 - -  Protein sequence: 268 a.a.    

>T6CP015525 NZ_LMTD01000002:c440768-439965 [Vibrio vulnificus] [ImpE]
MSDWQDHLSRSELELAKEALIKEIKLEPKNATIRSKFIELLCIMGEFERADEQLMQSIKLFPEYLPGASQIRHLVKAAQA
RKDFFAGAASAQFIEGAEKLGETIVQFILAQKENNHEELLSVCERAEQSRQELQFEINGVRYDDVRDLDDRLGGFIELFS
SAGNYFLVPMDHIHYLELKPATNMLETLWRPCEFDIQGLGEGEAHFPMTYVDSESGNQKLGRETDWKNVLGTDHCIGQGQ
KMWLGGDNALALSQLERVALAVETMIE*

  Nucleotide sequence: 804 bp    

>T6CP015525 NZ_LMTD01000002:c440768-439965 [Vibrio vulnificus] [ImpE]
ATGTCAGATTGGCAAGACCACCTCAGTCGAAGCGAGCTCGAACTCGCCAAAGAAGCGCTGATTAAAGAAATCAAATTGGA
GCCCAAAAACGCCACTATTCGCAGCAAGTTTATTGAACTGCTATGCATCATGGGCGAGTTTGAGCGCGCGGATGAACAGT
TAATGCAGTCCATTAAGTTGTTCCCTGAGTATTTACCCGGTGCAAGCCAAATTCGTCATCTGGTTAAAGCCGCTCAAGCA
AGAAAGGACTTTTTTGCAGGCGCCGCATCAGCGCAATTCATAGAGGGTGCCGAAAAACTGGGTGAAACGATTGTTCAGTT
CATTTTGGCGCAAAAAGAGAACAACCATGAGGAACTGCTCTCGGTGTGTGAGCGTGCAGAGCAATCCCGTCAAGAACTCC
AATTTGAAATTAATGGTGTGCGCTATGATGATGTGAGAGATCTCGATGATCGATTAGGGGGCTTCATTGAGCTCTTTTCT
TCCGCAGGTAACTATTTCTTAGTTCCGATGGACCATATCCATTACTTGGAGCTCAAACCAGCAACCAACATGTTGGAAAC
ACTATGGCGACCATGCGAGTTCGATATTCAAGGACTTGGCGAAGGTGAAGCTCATTTCCCAATGACGTACGTAGATTCCG
AAAGTGGCAACCAAAAACTGGGCAGAGAAACGGACTGGAAAAATGTTCTAGGTACGGATCACTGTATCGGTCAAGGGCAA
AAGATGTGGCTGGGTGGTGACAATGCGCTTGCTTTGAGCCAATTAGAACGAGTCGCCTTAGCTGTGGAAACCATGATTGA
ATGA