Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP015495
Component protein type TssC
T6SS ID (Type) T6SS01224 experimental (Type i1)
Strain Vibrio alginolyticus 12G01
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (492 a.a.); Nucleotide sequence (1476 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) V12G01_RS25465
Coordinate (Strand) 115804..117279 (-)
NCBI ID 491515745
RefSeq NZ_CH902589
Uniprot ID A0A2I3CPR1_VIBAX, C0LZN0_VIBAL, D0WYE4_VIBAL
KEGG ID vag:N646_3987
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
VipB PF05943.14 1.4e-125 68..365
VipB_2 PF18945.2 3e-45 378..489

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-491 MSAEAQAPEQEAALVESGSLLDSILNETRLKPSDEGFDVAKRGVEAFISELLSSSNTEKVDQSLVDLMISEIDQKLSKQVDAILHNEEVQAIESTWRGLKYLVDHTDFRENIQIELISAKKDEVLDDFEDAPEVVKSGLYKQIYTREYGQFGGKPVGAVICDYAMSASSPDIKLMEYMANVGAMSHAPFITSASAKFFGLDSYEELPNLKDLKSVFEGPQYAKWRGLREHEDARYLGLCTSRFMLRTPYSVEDNPIKAFDYDEQVTDSHDNYLWGNSAYAMASKISESFAKYRWCPNIIGPQSGGTVQDLPVYNFEAMGQIETKIPTEILVSDRREYELAEEGFIALTMRKGSDNAAFFSANSVQKPKVFANTPEGKQAEMNYKLGTQLPYMFIINRLAHYIKVLQREQIGSWKERSDLEIELNKWIRQYVSDQENPPAEVRGRRPLRAAKVEVSDVEGDPGWYKVSMSVRPHFKYMGASFDLSLVGKLDQSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9875 - -  Protein sequence: 492 a.a.    

>T6CP015495 NZ_CH902589:c117279-115804 [Vibrio alginolyticus 12G01] [TssC]
MSAEAQAPEQEAALVESGSLLDSILNETRLKPSDEGFDVAKRGVEAFISELLSSSNTEKVDQSLVDLMISEIDQKLSKQV
DAILHNEEVQAIESTWRGLKYLVDHTDFRENIQIELISAKKDEVLDDFEDAPEVVKSGLYKQIYTREYGQFGGKPVGAVI
CDYAMSASSPDIKLMEYMANVGAMSHAPFITSASAKFFGLDSYEELPNLKDLKSVFEGPQYAKWRGLREHEDARYLGLCT
SRFMLRTPYSVEDNPIKAFDYDEQVTDSHDNYLWGNSAYAMASKISESFAKYRWCPNIIGPQSGGTVQDLPVYNFEAMGQ
IETKIPTEILVSDRREYELAEEGFIALTMRKGSDNAAFFSANSVQKPKVFANTPEGKQAEMNYKLGTQLPYMFIINRLAH
YIKVLQREQIGSWKERSDLEIELNKWIRQYVSDQENPPAEVRGRRPLRAAKVEVSDVEGDPGWYKVSMSVRPHFKYMGAS
FDLSLVGKLDQ*

  Nucleotide sequence: 1476 bp    

>T6CP015495 NZ_CH902589:c117279-115804 [Vibrio alginolyticus 12G01] [TssC]
ATGTCTGCAGAAGCACAAGCGCCAGAACAAGAAGCAGCCTTAGTTGAATCAGGCTCACTTCTGGATAGCATTCTTAACGA
AACACGTTTAAAGCCAAGTGATGAAGGTTTTGACGTTGCAAAACGCGGCGTAGAAGCATTCATCAGTGAGCTACTAAGTA
GTTCGAACACAGAGAAAGTCGACCAATCTCTGGTTGATCTGATGATCTCTGAAATCGACCAAAAATTGTCTAAGCAAGTT
GATGCAATTCTTCACAACGAAGAAGTTCAAGCGATTGAATCAACGTGGCGTGGCCTTAAGTACCTGGTTGATCACACTGA
CTTCCGCGAGAACATTCAAATCGAACTGATCTCTGCAAAGAAAGACGAAGTTCTTGATGACTTCGAAGACGCGCCAGAGG
TGGTGAAGTCTGGCCTGTACAAGCAAATCTACACACGTGAATACGGCCAGTTCGGTGGTAAACCTGTTGGCGCCGTCATT
TGTGATTACGCTATGTCAGCTTCGTCGCCTGACATCAAACTGATGGAATATATGGCGAACGTAGGTGCAATGTCTCACGC
ACCATTCATCACGTCGGCATCGGCTAAATTCTTTGGTCTAGACAGCTACGAAGAGCTGCCAAACCTAAAAGATCTTAAGT
CTGTATTCGAAGGTCCACAGTACGCGAAATGGCGTGGTCTGCGTGAGCACGAAGATGCACGTTACCTAGGTCTATGTACA
TCTCGCTTTATGCTACGTACGCCTTACTCTGTTGAAGATAACCCAATTAAGGCGTTTGACTACGATGAGCAAGTGACAGA
CAGCCATGATAACTACCTATGGGGTAACTCAGCGTACGCGATGGCGTCTAAGATCAGTGAATCATTTGCTAAGTACCGTT
GGTGTCCGAACATTATTGGTCCTCAAAGCGGTGGTACTGTACAAGATCTACCGGTTTACAACTTTGAAGCTATGGGTCAA
ATCGAGACTAAGATCCCAACCGAGATCCTGGTTTCTGACCGTCGTGAGTACGAGCTAGCGGAAGAAGGCTTCATTGCGCT
AACCATGCGTAAAGGTTCTGACAACGCGGCGTTCTTCTCTGCAAACTCTGTTCAAAAACCAAAAGTGTTTGCGAACACGC
CGGAAGGCAAACAAGCCGAGATGAATTACAAGCTAGGTACTCAGCTTCCTTACATGTTCATTATCAACCGTTTAGCGCAC
TACATCAAAGTGCTACAGCGTGAGCAAATTGGTTCTTGGAAAGAGCGTTCTGACCTAGAAATCGAATTGAACAAGTGGAT
TCGTCAATACGTTTCTGACCAGGAGAACCCGCCAGCGGAAGTTCGTGGTCGCCGCCCACTTCGCGCTGCGAAGGTTGAAG
TATCAGACGTAGAAGGTGATCCAGGCTGGTACAAAGTATCGATGTCTGTACGTCCTCACTTCAAGTACATGGGCGCAAGC
TTCGACTTGTCTCTAGTTGGTAAGCTAGACCAATAA