Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP015437
Component protein type TssM
T6SS ID (Type) T6SS01220 experimental (Type i1)
Strain Campylobacter jejuni strain WP2202
Replicon plasmid pCJDM202
Sequence Protein sequence (1176 a.a.); Nucleotide sequence (3528 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) A0W69_09035
Coordinate (Strand) 25948..29475 (+)
NCBI ID 1004801964
GenBank CP014743
Uniprot ID A0A1E7P7X2_CAMJU
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
IcmF-related_N PF14331.8 6e-40 215..446
IcmF-related PF06761.14 9.2e-27 545..801
IcmF_C PF06744.14 5e-06 1047..1125

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Inside 1-12 MFKKIFDFVKSR
Transmembrane helix 13-35 LFITAFLLCCIFLLSILFWFWGS
Outside 36-54 LVAFNDIYIFSSSFLRFSI
Transmembrane helix 55-77 ILIIWLIVFLFFLLKPIINFISS
Inside 78-452 LKSEKRLKFKVLKKEADEFIYKSKRNFFLSLKDAKETWKNDLKTKNLPLIIIIGNEGAGKSTFINYSDIEYPLSDSLESYKKFHKSTRNFALYVSKKGALLDTEGNYFSQEEFFKPTSSDEIPEDDIDKNRDFLIKKNIWKKFLTFLNKNFFHSKLNGIILVVDTVIFLNNPKEYSKNLIRYLTKRVNECEKTLNLKLPIYIVFSKLDLIEGMKEYFDIFDKKISDKILGLSFDKILSEEFLNNEFKELSDSLLCSLMSKNSHIYNIENKNKSYLFLKQLDNLFALAKTFILEVQEENKLKNNSYLRGVYFVSAYQENIPRNFLLDAICEKYNCKKVLSKSNIIHNKQSYFVKSLLEDLIFTDYSLSTMKSYSKK
Transmembrane helix 453-475 LSFLMIILIISFGTYAISSYFIS
Outside 476-1175 KNNKEFEKSQNTLRSLQLLLKDQDYQNLNIKQKADFLIELRNILNTYPELWQDNNIFQYLNLNLSYKGFKEAKQLYYKLNEDVLKNTLLKEMEYTLLTDTNKENLIKTLYMYRSLFEQKYFNKEILKIWINENWNTLSKYSISKDDFLEGVDELKQFNLKSFTEDENSIHTGKRKLESISRTQRIYILLNFLNSDKPKEKYLIKEDLGFAANSVFSNNSQITSIDKIYTKVGMMDFLNDLNQQVDTAINIESWMLDNNFKENKNTLTMGILKLYLSEYQNAWQNLLASLQPVRYNTKEAMLNELNILSKKENPLYSLLKIVSSNTNLNDAVLLTQAYNLGLNAGEIRSNFIGVSNAFTQYHKLVNKNTLLSVGNIEVGKGTDDEKILDILNTNITNMSNKIIDFSSNNNQSAEEKISYALGGNKDANDPFAVFQMNIKKLPNDLERYYSQLSNYSWNFIENHGISLFNTAWINEVYNPFVNDIAPYYPFNDESVADLSMDSFKTFFGRNGTLNSFYKKYLNNVLVKRKNNYSINSQFASKLNFSKEFLDFITNAGNLSSLILNGNDNIKVNFTIQSLDLSADFSFIKLGYDNKNIQYDHTLNQTLQIVAEKFNNGTSLNFTAYNYSNPNLNYTKSYKGEWAWYKFIKDNKSNSIYSIIFNNNKNLYFDFEIINGASELNNIVYILNNLKIVENITGVNKQSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.8458 - -  Protein sequence: 1176 a.a.    

>T6CP015437 CP014743:25948-29475 [Campylobacter jejuni] [TssM]
MFKKIFDFVKSRLFITAFLLCCIFLLSILFWFWGSLVAFNDIYIFSSSFLRFSIILIIWLIVFLFFLLKPIINFISSLKS
EKRLKFKVLKKEADEFIYKSKRNFFLSLKDAKETWKNDLKTKNLPLIIIIGNEGAGKSTFINYSDIEYPLSDSLESYKKF
HKSTRNFALYVSKKGALLDTEGNYFSQEEFFKPTSSDEIPEDDIDKNRDFLIKKNIWKKFLTFLNKNFFHSKLNGIILVV
DTVIFLNNPKEYSKNLIRYLTKRVNECEKTLNLKLPIYIVFSKLDLIEGMKEYFDIFDKKISDKILGLSFDKILSEEFLN
NEFKELSDSLLCSLMSKNSHIYNIENKNKSYLFLKQLDNLFALAKTFILEVQEENKLKNNSYLRGVYFVSAYQENIPRNF
LLDAICEKYNCKKVLSKSNIIHNKQSYFVKSLLEDLIFTDYSLSTMKSYSKKLSFLMIILIISFGTYAISSYFISKNNKE
FEKSQNTLRSLQLLLKDQDYQNLNIKQKADFLIELRNILNTYPELWQDNNIFQYLNLNLSYKGFKEAKQLYYKLNEDVLK
NTLLKEMEYTLLTDTNKENLIKTLYMYRSLFEQKYFNKEILKIWINENWNTLSKYSISKDDFLEGVDELKQFNLKSFTED
ENSIHTGKRKLESISRTQRIYILLNFLNSDKPKEKYLIKEDLGFAANSVFSNNSQITSIDKIYTKVGMMDFLNDLNQQVD
TAINIESWMLDNNFKENKNTLTMGILKLYLSEYQNAWQNLLASLQPVRYNTKEAMLNELNILSKKENPLYSLLKIVSSNT
NLNDAVLLTQAYNLGLNAGEIRSNFIGVSNAFTQYHKLVNKNTLLSVGNIEVGKGTDDEKILDILNTNITNMSNKIIDFS
SNNNQSAEEKISYALGGNKDANDPFAVFQMNIKKLPNDLERYYSQLSNYSWNFIENHGISLFNTAWINEVYNPFVNDIAP
YYPFNDESVADLSMDSFKTFFGRNGTLNSFYKKYLNNVLVKRKNNYSINSQFASKLNFSKEFLDFITNAGNLSSLILNGN
DNIKVNFTIQSLDLSADFSFIKLGYDNKNIQYDHTLNQTLQIVAEKFNNGTSLNFTAYNYSNPNLNYTKSYKGEWAWYKF
IKDNKSNSIYSIIFNNNKNLYFDFEIINGASELNNIVYILNNLKIVENITGVNKQ*

  Nucleotide sequence: 3528 bp    

>T6CP015437 CP014743:25948-29475 [Campylobacter jejuni] [TssM]
ATGTTTAAAAAAATATTTGATTTTGTGAAATCAAGATTATTTATAACTGCTTTTTTGCTTTGTTGTATTTTTCTTTTGAG
TATTTTATTTTGGTTTTGGGGTTCTTTAGTAGCTTTTAATGACATATATATTTTTAGTAGTTCATTTTTAAGATTTAGTA
TTATTTTGATAATTTGGCTTATTGTTTTTTTGTTTTTTTTATTAAAGCCTATTATAAATTTTATATCTTCTTTAAAAAGT
GAAAAAAGATTAAAATTTAAAGTCCTAAAAAAAGAAGCTGATGAGTTCATTTACAAATCTAAAAGAAACTTCTTTTTATC
TCTTAAAGATGCCAAAGAAACATGGAAGAATGATTTAAAAACAAAAAATTTACCCTTAATTATCATCATAGGAAATGAAG
GAGCTGGAAAAAGCACTTTTATTAATTATTCTGACATCGAATACCCACTTAGTGATAGTTTAGAGTCTTATAAAAAATTC
CATAAGTCTACTAGAAATTTTGCACTTTATGTATCAAAAAAAGGTGCTTTGTTAGATACAGAAGGAAACTATTTTTCACA
AGAAGAATTTTTTAAGCCTACAAGTAGCGATGAAATACCCGAAGATGATATAGATAAAAATAGAGATTTTTTAATTAAAA
AAAATATATGGAAAAAATTCCTTACTTTTCTCAATAAAAATTTTTTTCATAGCAAACTAAATGGAATTATTTTAGTTGTT
GACACTGTAATTTTCTTAAATAATCCTAAGGAGTATTCCAAAAATCTTATTAGATATCTAACAAAAAGAGTAAATGAATG
TGAAAAAACTTTAAATTTAAAACTGCCTATTTATATAGTTTTTTCAAAACTCGACTTGATCGAAGGCATGAAAGAGTATT
TTGATATTTTCGATAAAAAAATTTCAGATAAAATTTTAGGATTATCTTTTGATAAAATCTTAAGTGAAGAATTTTTAAAT
AATGAATTTAAAGAATTAAGTGATTCATTATTATGTTCCTTGATGAGTAAAAACTCCCATATTTATAATATAGAAAATAA
AAATAAAAGCTACTTATTTTTAAAACAACTTGATAATTTATTTGCATTAGCAAAGACTTTTATTTTGGAAGTGCAAGAAG
AAAATAAGCTTAAAAATAATTCTTATCTTAGAGGAGTTTATTTTGTTAGTGCCTATCAAGAAAATATTCCTAGAAATTTC
TTACTCGATGCCATATGTGAGAAATATAACTGCAAAAAAGTATTATCAAAATCCAATATTATACATAATAAACAAAGCTA
TTTTGTTAAATCACTGCTCGAAGATTTAATTTTTACAGATTATTCTTTAAGCACTATGAAATCTTATTCTAAAAAATTAT
CTTTTTTAATGATAATTTTAATCATAAGCTTTGGAACATATGCTATATCTTCTTATTTTATAAGTAAAAACAATAAAGAA
TTCGAAAAAAGCCAAAACACCTTAAGATCTTTACAATTGCTTCTTAAAGATCAAGATTATCAAAATTTAAATATTAAACA
AAAAGCTGACTTCTTAATTGAATTGAGAAATATTTTAAATACTTATCCTGAACTTTGGCAAGATAATAATATATTTCAAT
ATTTAAATCTAAATCTCTCATACAAAGGATTTAAAGAAGCTAAACAACTTTATTACAAACTGAATGAAGATGTGTTAAAA
AATACTTTATTAAAAGAAATGGAATATACTTTACTTACCGATACAAATAAAGAAAATTTAATCAAAACATTATATATGTA
TAGATCTTTGTTTGAACAAAAATATTTTAATAAAGAAATACTAAAAATTTGGATTAACGAGAATTGGAATACTTTAAGTA
AGTATTCAATCTCTAAAGATGACTTTCTAGAAGGGGTGGATGAGCTTAAACAATTTAATCTTAAATCTTTTACAGAAGAT
GAAAACAGTATACATACAGGAAAAAGAAAACTTGAGAGTATAAGTAGAACTCAAAGAATTTACATTCTTCTTAATTTTTT
AAATAGCGATAAACCTAAAGAAAAATATCTTATAAAAGAGGATTTAGGTTTTGCTGCAAATAGTGTATTTTCAAATAATT
CTCAAATAACTTCTATAGATAAAATATATACAAAAGTTGGTATGATGGACTTTTTAAATGATTTAAATCAACAAGTTGAC
ACCGCAATCAATATTGAATCTTGGATGCTAGATAACAATTTTAAAGAAAATAAAAACACTTTGACTATGGGTATTTTAAA
ATTATACTTAAGTGAATACCAAAATGCTTGGCAAAATCTACTCGCTTCATTGCAACCTGTTAGGTATAATACCAAAGAGG
CAATGCTTAATGAGCTTAATATCTTATCAAAAAAAGAAAACCCTTTATATTCTTTGTTAAAAATTGTTAGTTCTAATACA
AATTTAAATGATGCAGTTTTACTAACTCAAGCCTACAATTTAGGATTAAATGCTGGGGAAATTAGATCAAATTTTATTGG
GGTAAGCAATGCTTTCACACAATATCATAAGCTAGTAAACAAAAATACACTTTTGAGTGTTGGTAATATAGAAGTGGGCA
AAGGCACTGATGATGAAAAAATATTAGATATTCTTAATACAAATATTACAAATATGTCCAATAAAATTATAGATTTTAGT
TCTAATAATAACCAAAGTGCTGAAGAAAAAATTTCATATGCTCTTGGAGGCAATAAAGATGCCAATGATCCTTTTGCTGT
ATTTCAAATGAACATAAAAAAATTACCTAATGATTTAGAGAGATATTATAGTCAGCTTTCTAATTATTCGTGGAATTTTA
TAGAAAATCATGGTATTTCTTTATTTAATACTGCTTGGATTAATGAAGTGTATAATCCATTTGTTAATGATATTGCACCA
TATTATCCTTTTAATGATGAGAGTGTAGCAGATCTTAGTATGGATAGTTTTAAAACATTTTTTGGAAGAAATGGGACATT
AAATAGTTTTTATAAAAAATACTTGAACAATGTTTTAGTAAAAAGAAAAAATAACTATTCTATCAATTCTCAATTTGCTT
CAAAATTAAATTTCTCTAAAGAATTTTTAGATTTTATCACCAATGCAGGCAATCTCTCTAGTCTCATACTAAATGGTAAT
GATAATATAAAAGTTAATTTTACTATTCAAAGCCTTGATTTAAGTGCGGATTTTTCCTTTATAAAGCTTGGCTATGATAA
TAAAAATATCCAATACGATCATACTCTTAATCAAACCCTACAAATTGTAGCAGAAAAATTCAATAATGGAACAAGTTTAA
ATTTTACAGCCTATAACTACTCTAATCCTAATTTAAATTATACAAAATCATATAAAGGAGAATGGGCATGGTATAAGTTT
ATAAAAGATAATAAAAGTAATTCTATATACAGCATTATATTTAACAATAATAAAAACTTATATTTTGACTTTGAAATTAT
TAACGGTGCTAGTGAATTAAATAATATAGTTTATATTTTAAATAATCTTAAAATAGTAGAAAATATTACAGGGGTAAATA
AACAATGA