Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP015430
Component protein type TssC
T6SS ID (Type) T6SS01220 experimental (Type i1)
Strain Campylobacter jejuni strain WP2202
Replicon plasmid pCJDM202
Sequence Protein sequence (485 a.a.); Nucleotide sequence (1455 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) A0W69_09000
Coordinate (Strand) 19066..20520 (-)
NCBI ID 1004801957
GenBank CP014743
Uniprot ID A0A1D8JL14_CAMJU
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
VipB PF05943.14 6.4e-118 58..355
VipB_2 PF18945.2 1.3e-44 370..481

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-484 MANTKAVDMPIIEQIMEKSKYSKTDESYSIAKRGVAEFISEIVKSDNAEEKINKFALDEMIAHIDYLLSKQMDEVLHNEEFQKLESTWRGLRFLVERTDFNENIKIDLFDIRKEEALEDFENNPDITQSVVYKNIYSSEYGQFGGEPVGAIIGDYQLGSASPDMTFLNKMASIAAMSHSPFLTSFGPKFFGLDDYSELANIQDLQGLLEGPQYTRWRTFRENEDSKYTGLLVTRFLARSPYDPEENPIKSFNYKENVHASHNHLLWANSSYTFCTRLTESFAKYRWCGNIIGPKSGGTVKDLPTYLYENFGTIQSKIPTEVLITDRREYELAEAGFITLTLRRDSNNAAFFSANSPLKPKLFQNTPEGKEAETNYRLGTQLPYIFLISRLAHYLKVLQREEIGSWKERSDIENGLNEWIRQYISDQENPPSEVRSRRPFRAAQVKVSDIPGEPGWYKIGLSVRPHFKYMGGNFELSLVGKLDKESignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9976 - -  Protein sequence: 485 a.a.    

>T6CP015430 CP014743:c20520-19066 [Campylobacter jejuni] [TssC]
MANTKAVDMPIIEQIMEKSKYSKTDESYSIAKRGVAEFISEIVKSDNAEEKINKFALDEMIAHIDYLLSKQMDEVLHNEE
FQKLESTWRGLRFLVERTDFNENIKIDLFDIRKEEALEDFENNPDITQSVVYKNIYSSEYGQFGGEPVGAIIGDYQLGSA
SPDMTFLNKMASIAAMSHSPFLTSFGPKFFGLDDYSELANIQDLQGLLEGPQYTRWRTFRENEDSKYTGLLVTRFLARSP
YDPEENPIKSFNYKENVHASHNHLLWANSSYTFCTRLTESFAKYRWCGNIIGPKSGGTVKDLPTYLYENFGTIQSKIPTE
VLITDRREYELAEAGFITLTLRRDSNNAAFFSANSPLKPKLFQNTPEGKEAETNYRLGTQLPYIFLISRLAHYLKVLQRE
EIGSWKERSDIENGLNEWIRQYISDQENPPSEVRSRRPFRAAQVKVSDIPGEPGWYKIGLSVRPHFKYMGGNFELSLVGK
LDKE*

  Nucleotide sequence: 1455 bp    

>T6CP015430 CP014743:c20520-19066 [Campylobacter jejuni] [TssC]
ATGGCAAATACTAAAGCAGTTGATATGCCAATTATTGAACAAATTATGGAGAAAAGCAAATACTCTAAAACCGATGAAAG
TTATAGTATTGCTAAAAGAGGTGTTGCTGAATTTATTTCAGAAATTGTAAAAAGCGACAATGCTGAAGAAAAAATCAATA
AATTTGCACTTGATGAAATGATAGCCCATATTGATTATTTACTCTCAAAACAAATGGATGAAGTTTTACATAATGAAGAA
TTTCAAAAACTTGAATCTACTTGGCGTGGACTTAGATTTCTAGTTGAAAGAACTGATTTTAATGAAAATATAAAAATTGA
CCTATTTGATATAAGAAAAGAAGAAGCTTTAGAGGATTTTGAAAACAATCCAGATATAACACAAAGCGTTGTTTATAAAA
ATATATATTCTTCAGAATATGGACAATTTGGAGGAGAGCCTGTAGGAGCAATCATTGGAGATTATCAACTTGGATCAGCA
AGTCCTGATATGACTTTTTTAAATAAAATGGCTAGTATTGCGGCTATGAGTCATTCTCCCTTTTTAACATCTTTTGGACC
AAAATTTTTTGGGCTTGATGATTATTCTGAACTTGCGAATATTCAAGATTTGCAAGGTTTGCTAGAAGGTCCTCAATATA
CAAGATGGAGAACTTTTAGAGAAAATGAAGACTCTAAATATACAGGCTTACTAGTGACAAGATTTTTAGCAAGAAGCCCT
TATGATCCTGAAGAAAACCCTATTAAAAGCTTTAATTATAAAGAAAATGTTCATGCTTCGCATAATCATTTATTGTGGGC
TAATTCTTCGTATACTTTTTGTACAAGATTAACAGAAAGCTTTGCTAAATATAGATGGTGTGGAAATATTATAGGACCAA
AAAGTGGAGGGACTGTTAAGGATCTGCCTACTTATCTTTATGAAAATTTTGGAACTATACAATCAAAAATACCTACAGAA
GTTTTGATTACAGATAGGAGAGAGTATGAACTTGCTGAAGCAGGTTTTATAACCTTAACATTAAGAAGAGATAGTAATAA
TGCAGCATTTTTTTCAGCAAATTCTCCGTTAAAACCAAAATTATTTCAAAATACCCCAGAAGGTAAAGAAGCTGAAACAA
ATTACAGATTAGGAACTCAACTTCCATATATCTTTTTAATTTCAAGATTGGCGCACTATTTAAAGGTTTTACAACGAGAA
GAAATAGGGAGCTGGAAAGAAAGAAGCGATATTGAAAATGGACTTAATGAATGGATTAGACAATATATTTCCGATCAAGA
AAATCCACCTTCTGAAGTAAGAAGTCGTCGTCCATTTAGAGCAGCACAAGTGAAAGTTAGTGATATACCAGGAGAGCCAG
GATGGTATAAAATAGGGCTAAGTGTCCGACCTCATTTTAAATATATGGGCGGTAATTTTGAACTTTCTTTAGTAGGAAAA
TTAGATAAAGAATAA