Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP015426
Component protein type TssI
T6SS ID (Type) T6SS01220 experimental (Type i1)
Strain Campylobacter jejuni strain WP2202
Replicon plasmid pCJDM202
Sequence Protein sequence (834 a.a.); Nucleotide sequence (2502 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) A0W69_08980
Coordinate (Strand) 13397..15898 (-)
NCBI ID 1004801953
GenBank CP014743
Uniprot ID A0A1E7P874_CAMJU
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
Phage_GPD PF05954.13 5e-17 74..358
Phage_base_V PF04717.14 1.6e-08 507..555

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-833 MSLNSYMSLDILNSTSNPLPFKITKALIKESLEELFSIECEGFFESLEQDLFSLNTLTNASSHPSTPTTFNFHPNVLIDQEAILSIHNPYENNTLNFDNNEVKNYKGIITYIKYLGINHESALNINDSTSNTKQIQYKHFFSFKLQSVLIRLSLNKANRIYTHTNIIEVIKQTLGFYQDILHKEIDYSNIHFNYEEQELISQYNESDLDFITRLSHNNGIFFYEDENTIYFCDVYKNVKNKEIEYNPNINNILNQACISSIYKEQSLRTNSFTHSSINANTPLNLLSLHSSKVPYEQELNNKACYNEHFYESEYSFTKSIDLKTKPSLKEKRALVLNESLLAKSNIYHLSLGDFITLNYKEFNHQEEIKNQDEEKQDKASLLKDFIIIANTQILIDDAILANSINTNDHLNLSKSYSNTLTLLKKNIIFTPSFKAKPKAPNSTQGIVIGESKDIESERNTIYTDEHGRVKVRINLYANQEELDNDTFIANDIDTNSSNLSSNTYKSYHHTPFLRVASHIASNHSGFFHTPRIGDEVIISFLDDDIDKPYVSSSLYNGANPSLVNLPFNDHQTSLSSKTIGVNEEGYNELTLSNIKDKEQIYLKAQKDYDELVQHNFTQRILNDKDSIVDGIYNERIKKVHTQTIDLAKNVNVGGEYLTNVGLSKDTIVGLSNTLNVGVDNKVRVAKNSHEFVGENKDIEIGANQNTIIHKDEIRNVKGNKKEVVEGHYDINVSDKMQVLSEKEMDYKSKDNILFTSNESIGFESDKNTSMVADNITTYAKTIHELKADSEATIQVGETIINAKPDCVIIKAGGVEVIIDSNGLVVKGGELKAESignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9913 - -  Protein sequence: 834 a.a.    

>T6CP015426 CP014743:c15898-13397 [Campylobacter jejuni] [TssI]
MSLNSYMSLDILNSTSNPLPFKITKALIKESLEELFSIECEGFFESLEQDLFSLNTLTNASSHPSTPTTFNFHPNVLIDQ
EAILSIHNPYENNTLNFDNNEVKNYKGIITYIKYLGINHESALNINDSTSNTKQIQYKHFFSFKLQSVLIRLSLNKANRI
YTHTNIIEVIKQTLGFYQDILHKEIDYSNIHFNYEEQELISQYNESDLDFITRLSHNNGIFFYEDENTIYFCDVYKNVKN
KEIEYNPNINNILNQACISSIYKEQSLRTNSFTHSSINANTPLNLLSLHSSKVPYEQELNNKACYNEHFYESEYSFTKSI
DLKTKPSLKEKRALVLNESLLAKSNIYHLSLGDFITLNYKEFNHQEEIKNQDEEKQDKASLLKDFIIIANTQILIDDAIL
ANSINTNDHLNLSKSYSNTLTLLKKNIIFTPSFKAKPKAPNSTQGIVIGESKDIESERNTIYTDEHGRVKVRINLYANQE
ELDNDTFIANDIDTNSSNLSSNTYKSYHHTPFLRVASHIASNHSGFFHTPRIGDEVIISFLDDDIDKPYVSSSLYNGANP
SLVNLPFNDHQTSLSSKTIGVNEEGYNELTLSNIKDKEQIYLKAQKDYDELVQHNFTQRILNDKDSIVDGIYNERIKKVH
TQTIDLAKNVNVGGEYLTNVGLSKDTIVGLSNTLNVGVDNKVRVAKNSHEFVGENKDIEIGANQNTIIHKDEIRNVKGNK
KEVVEGHYDINVSDKMQVLSEKEMDYKSKDNILFTSNESIGFESDKNTSMVADNITTYAKTIHELKADSEATIQVGETII
NAKPDCVIIKAGGVEVIIDSNGLVVKGGELKAE*

  Nucleotide sequence: 2502 bp    

>T6CP015426 CP014743:c15898-13397 [Campylobacter jejuni] [TssI]
ATGTCCCTTAATTCTTATATGAGTCTTGATATTTTAAATTCTACTTCAAATCCCCTACCCTTTAAAATCACTAAAGCCCT
TATCAAAGAAAGTCTTGAAGAGCTTTTTTCTATAGAATGTGAAGGCTTTTTTGAAAGTTTAGAACAAGATTTATTTTCTT
TAAATACTTTAACCAATGCTTCATCTCATCCAAGCACCCCTACAACTTTTAATTTTCATCCTAATGTTTTAATCGATCAA
GAAGCTATTTTAAGTATCCATAATCCTTATGAGAATAATACCTTAAACTTTGATAACAATGAAGTAAAAAACTATAAGGG
AATTATCACTTATATAAAATATCTAGGTATTAATCATGAAAGTGCTTTAAATATTAATGATAGCACTTCAAATACTAAGC
AAATACAATACAAGCATTTTTTTTCTTTTAAGCTTCAATCAGTCTTGATAAGACTTTCTTTAAATAAAGCCAATCGTATT
TATACTCATACTAATATTATAGAAGTGATTAAACAAACCCTTGGTTTTTATCAAGATATCTTACATAAAGAAATTGATTA
TTCTAATATACATTTTAATTATGAAGAACAAGAACTCATCTCTCAATACAATGAAAGTGATTTAGACTTTATTACAAGAT
TAAGCCATAATAATGGAATCTTTTTTTATGAAGATGAGAACACTATTTATTTTTGTGATGTGTATAAAAATGTAAAAAAT
AAAGAAATTGAGTATAATCCTAATATTAATAATATTTTAAATCAAGCTTGTATTTCTTCTATTTATAAAGAGCAAAGCTT
AAGAACTAATTCTTTTACACATTCTAGTATTAATGCCAATACTCCTTTAAATCTTTTATCTTTACACTCTAGTAAAGTTC
CTTATGAACAAGAACTTAATAACAAAGCTTGTTATAATGAACATTTTTATGAGAGTGAATATTCTTTTACAAAAAGCATT
GATTTAAAGACTAAGCCTTCTCTTAAAGAAAAAAGAGCCTTAGTATTAAATGAAAGCTTACTAGCAAAAAGTAATATTTA
TCATCTTAGCTTAGGAGATTTTATCACTTTAAATTATAAGGAGTTTAATCATCAAGAAGAAATAAAAAATCAAGATGAAG
AAAAACAAGATAAAGCTTCTTTGCTTAAAGACTTTATTATTATCGCTAATACTCAAATCTTAATTGATGATGCCATCTTA
GCTAATTCTATTAATACTAATGATCATTTAAATTTAAGTAAATCTTATTCTAATACTTTAACTTTACTAAAAAAGAATAT
TATCTTTACTCCAAGTTTTAAAGCTAAACCTAAAGCTCCTAATAGCACTCAAGGTATTGTTATAGGAGAGAGTAAGGATA
TAGAAAGTGAGAGAAATACTATTTATACTGATGAGCATGGAAGGGTTAAGGTAAGGATTAATCTTTATGCCAATCAAGAA
GAATTAGATAATGATACTTTTATTGCAAATGATATAGATACAAATTCTTCTAATTTATCAAGCAATACTTATAAATCTTA
TCATCACACTCCTTTTTTAAGAGTAGCTTCTCATATAGCAAGCAATCATTCAGGTTTTTTTCATACTCCAAGAATAGGAG
ATGAAGTGATTATTTCTTTTTTAGATGATGATATAGATAAACCTTATGTGAGCTCTAGTTTGTATAATGGGGCTAATCCA
AGTTTAGTAAATCTTCCTTTTAATGATCACCAAACTTCTCTTTCTTCTAAAACCATAGGTGTTAATGAAGAAGGTTATAA
TGAACTTACCCTCTCAAATATAAAAGATAAAGAACAAATTTATTTAAAAGCCCAAAAGGATTATGATGAATTAGTACAAC
ATAATTTCACTCAAAGAATTTTAAATGATAAAGATTCTATAGTGGATGGAATTTATAATGAAAGGATTAAAAAGGTTCAT
ACTCAAACCATAGACTTAGCTAAAAATGTCAATGTAGGAGGAGAATACTTAACTAATGTAGGCTTATCTAAAGATACCAT
AGTAGGATTAAGCAATACCTTAAATGTAGGAGTAGATAATAAAGTAAGAGTGGCTAAAAACTCTCATGAGTTTGTAGGAG
AAAACAAAGACATAGAAATAGGTGCAAATCAAAATACTATTATACATAAAGATGAAATAAGAAATGTGAAGGGGAATAAA
AAGGAAGTGGTTGAGGGGCATTATGATATTAATGTCAGTGATAAAATGCAAGTGTTAAGCGAGAAAGAGATGGATTATAA
AAGCAAAGATAATATTCTTTTTACAAGTAATGAATCCATAGGATTTGAAAGTGATAAAAATACAAGCATGGTAGCTGATA
ATATCACAACTTATGCAAAAACTATTCATGAGTTAAAAGCCGATAGCGAAGCGACTATACAGGTAGGAGAAACAATTATT
AATGCAAAACCTGATTGTGTTATCATTAAAGCAGGTGGAGTAGAAGTAATTATAGACTCTAATGGACTTGTGGTTAAAGG
TGGAGAGCTTAAAGCAGAGTAA