Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP013544
Component protein type TssA
T6SS ID (Type) T6SS01046 experimental (Type i4b)
Strain Acinetobacter baumannii ATCC 17978
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (366 a.a.); Nucleotide sequence (1098 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) ACX60_RS11615
Coordinate (Strand) 2435833..2436930 (-)
NCBI ID WP_000020712.1
RefSeq NZ_CP012004
Uniprot ID A0A5P1UML6_ACIBA
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
ImpA_N PF06812.14 5.3e-32 9..131

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-365 MSIDISELLKPINDSLLCGEDYSFSNEFHEIKKARTQDDLLLDQGDWVAERKQADWDFVAKSVSTLLIEKTKDIRLLTWVIEAWTHLNGFEGMVKGITLTHTMLNQYWQDIHPIIEDDDLDQRIGLLQGLINQLPMLLKKVPLTNTAPYYNLLDYDNFLYHENIRRKQTEEYESQSGPSELEQFDQAIFNTSKTFQYSNYQEFNSVLTEWNVLKQTLDHLMGLDSPSFAAIDSAFETIHSTLRKIYKAEAFGTGLAPSQEEQAAVITTPSMENQVPVQIVSDQPMFQPQAQTHLANREQAMKVLQEIADYFQANEPHSPVSYMLQKTIKWSQMPLHEWLAQVIKDEHPLQMVQEMLGVQPKNEYESignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9969 - -  Protein sequence: 366 a.a.    

>T6CP013544 NZ_CP012004:c2436930-2435833 [Acinetobacter baumannii] [TssA]
MSIDISELLKPINDSLLCGEDYSFSNEFHEIKKARTQDDLLLDQGDWVAERKQADWDFVAKSVSTLLIEKTKDIRLLTWV
IEAWTHLNGFEGMVKGITLTHTMLNQYWQDIHPIIEDDDLDQRIGLLQGLINQLPMLLKKVPLTNTAPYYNLLDYDNFLY
HENIRRKQTEEYESQSGPSELEQFDQAIFNTSKTFQYSNYQEFNSVLTEWNVLKQTLDHLMGLDSPSFAAIDSAFETIHS
TLRKIYKAEAFGTGLAPSQEEQAAVITTPSMENQVPVQIVSDQPMFQPQAQTHLANREQAMKVLQEIADYFQANEPHSPV
SYMLQKTIKWSQMPLHEWLAQVIKDEHPLQMVQEMLGVQPKNEYE*

  Nucleotide sequence: 1098 bp    

>T6CP013544 NZ_CP012004:c2436930-2435833 [Acinetobacter baumannii] [TssA]
ATGAGTATTGATATTTCTGAACTACTTAAACCCATTAATGACAGCTTGCTTTGTGGTGAGGATTATTCATTTTCTAATGA
ATTTCACGAGATAAAGAAAGCCAGAACACAGGATGATCTATTATTAGATCAGGGGGATTGGGTTGCTGAACGGAAGCAGG
CAGATTGGGACTTTGTTGCGAAGAGTGTAAGCACTTTGCTCATTGAAAAAACCAAAGATATCCGTCTATTAACTTGGGTA
ATAGAAGCCTGGACTCATCTAAATGGTTTTGAAGGCATGGTAAAGGGAATCACTTTAACTCATACCATGCTGAACCAATA
TTGGCAGGATATTCATCCGATTATTGAAGATGATGATTTGGATCAGCGTATTGGTTTATTACAAGGTCTTATTAATCAGT
TGCCAATGCTGTTGAAGAAAGTACCTTTAACCAACACAGCTCCTTATTATAACTTGCTTGATTATGATAATTTTCTATAT
CACGAAAATATACGCCGTAAGCAAACAGAAGAGTACGAGAGTCAGTCAGGTCCATCTGAATTAGAACAATTTGATCAAGC
GATCTTTAATACCTCTAAAACCTTTCAATACTCAAATTATCAAGAGTTTAATTCGGTTTTAACGGAGTGGAATGTTTTAA
AGCAGACACTCGACCATTTAATGGGATTAGATTCACCGAGTTTTGCTGCAATTGATTCTGCATTTGAAACAATACACAGC
ACTTTACGTAAAATTTACAAAGCAGAGGCTTTTGGTACTGGGCTTGCGCCGAGCCAAGAAGAACAGGCCGCTGTCATCAC
GACACCGTCTATGGAAAATCAAGTGCCTGTACAAATCGTATCAGACCAGCCTATGTTTCAGCCACAAGCACAAACTCACT
TGGCCAATCGCGAGCAAGCAATGAAAGTGCTGCAAGAAATAGCTGATTATTTTCAAGCAAATGAGCCACATAGTCCTGTG
AGCTATATGCTCCAAAAAACAATTAAATGGAGCCAAATGCCGCTGCATGAATGGTTAGCACAAGTGATTAAAGATGAGCA
TCCATTGCAAATGGTTCAGGAAATGTTAGGTGTTCAACCTAAAAATGAATATGAATAA