Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP012923
Component protein type TssI
T6SS ID (Type) T6SS00928 experimental (Type i1)
Strain Campylobacter jejuni 108
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (839 a.a.); Nucleotide sequence (2517 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) -
Coordinate (Strand) 14486..17002 (+)
NCBI ID 510027014
GenBank JX436460
Uniprot ID R9TLS9_CAMJU
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
Phage_GPD PF05954.13 1.5e-16 73..358
Phage_base_V PF04717.14 1.9e-09 512..560

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-838 MSLNSYMSLNISNSTSNPLPFKITKALIKESLEELFSIECEGFFESLEQDLFSLNTLTNASSHLSTPTTFNFHPNVLIDQEAILSIHNPYENNTLNFDNNEVKNYKGIITYIKYLGINHESALSINDSTSNTKQIQYKHFFSFKLQSVLIRLSLNKANRIYTHANIIEVIKQTLGFYQDILHKEIDYSNIHFNYEEQELISQYNESDLDFITRLSHNNGIFFYEDENTIYFCDVYKNVKNKEIEYNPNINNILNQACISSIYKEQSLRTNSFTHSSINANTPLNLLSLHSSKVPYEQELNNKACYNEHFYESEYSFTKSIDLKTKPSLKEKRALVLNESLLAKSNIYHLSLGDFITLNYKEFNHQEEIKNQDEEKQDKASLLKDFIIIANTQILIDDAILANSINTNDHLNLKDLNLSKSYSNTLTLLKKNIIFTPSFKAKPKAPNSTQGIVIGESKDIESERNTIYTDEHGRVKVRINLYANQEELDNNTFITNDIDTNSSNLSSNTYKSYHHTPFLRVASHIASNHSGFFHTPRIGDEVIISFLDDDIDKPYVSGSLYNGANPSLVNLPFNDHQTSLSSKTIGVNEEGYNELTLSNIKDKEQIYLKAQKDYDELVQHNFTQRILNDKDSIVDGIYNERIKKVHTQTIDLAKNVNVGGEYLTNVGLSKDTIVGLSNTLNVGVDNKVRVAKNSHEFVGENKDIEIGANQNTIIHKDEIRNVKGNKKEVVEGHYDINISDKMQVLSEKEMDYKSKDNILFTSNESIGFESDKNTSMVADNITTYAKTIHELKADSEATIQVGETIINAKPDCVIIKAGGVEVTIDSNGLVVKGGEIKAESignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9872 - -  Protein sequence: 839 a.a.    

>T6CP012923 JX436460:14486-17002 [Campylobacter jejuni] [TssI]
MSLNSYMSLNISNSTSNPLPFKITKALIKESLEELFSIECEGFFESLEQDLFSLNTLTNASSHLSTPTTFNFHPNVLIDQ
EAILSIHNPYENNTLNFDNNEVKNYKGIITYIKYLGINHESALSINDSTSNTKQIQYKHFFSFKLQSVLIRLSLNKANRI
YTHANIIEVIKQTLGFYQDILHKEIDYSNIHFNYEEQELISQYNESDLDFITRLSHNNGIFFYEDENTIYFCDVYKNVKN
KEIEYNPNINNILNQACISSIYKEQSLRTNSFTHSSINANTPLNLLSLHSSKVPYEQELNNKACYNEHFYESEYSFTKSI
DLKTKPSLKEKRALVLNESLLAKSNIYHLSLGDFITLNYKEFNHQEEIKNQDEEKQDKASLLKDFIIIANTQILIDDAIL
ANSINTNDHLNLKDLNLSKSYSNTLTLLKKNIIFTPSFKAKPKAPNSTQGIVIGESKDIESERNTIYTDEHGRVKVRINL
YANQEELDNNTFITNDIDTNSSNLSSNTYKSYHHTPFLRVASHIASNHSGFFHTPRIGDEVIISFLDDDIDKPYVSGSLY
NGANPSLVNLPFNDHQTSLSSKTIGVNEEGYNELTLSNIKDKEQIYLKAQKDYDELVQHNFTQRILNDKDSIVDGIYNER
IKKVHTQTIDLAKNVNVGGEYLTNVGLSKDTIVGLSNTLNVGVDNKVRVAKNSHEFVGENKDIEIGANQNTIIHKDEIRN
VKGNKKEVVEGHYDINISDKMQVLSEKEMDYKSKDNILFTSNESIGFESDKNTSMVADNITTYAKTIHELKADSEATIQV
GETIINAKPDCVIIKAGGVEVTIDSNGLVVKGGEIKAE*

  Nucleotide sequence: 2517 bp    

>T6CP012923 JX436460:14486-17002 [Campylobacter jejuni] [TssI]
ATGTCCCTTAATTCTTACATGAGTCTTAATATATCAAATTCTACTTCAAATCCCCTACCCTTTAAAATCACTAAAGCCCT
CATCAAAGAAAGTCTTGAAGAGCTTTTTTCTATAGAATGTGAAGGCTTTTTTGAAAGTTTAGAACAAGATTTATTTTCTT
TAAATACTTTAACCAATGCTTCATCTCATCTAAGCACCCCTACAACTTTTAATTTTCATCCTAATGTTTTAATCGATCAA
GAAGCTATTTTAAGTATCCATAATCCTTATGAGAATAATACCTTAAACTTTGATAACAATGAAGTAAAAAACTATAAGGG
AATTATCACTTATATAAAATATCTAGGTATTAATCATGAAAGTGCTTTAAGTATTAATGATAGCACTTCAAATACTAAGC
AAATACAATACAAGCATTTTTTTTCTTTTAAGCTTCAATCAGTCTTGATAAGACTTTCTTTAAATAAAGCCAATCGTATT
TATACTCATGCTAATATTATAGAAGTGATTAAACAAACCCTTGGTTTTTATCAAGACATCTTACATAAAGAAATTGATTA
TTCTAATATACATTTTAATTATGAAGAACAAGAACTCATCTCTCAATACAATGAAAGTGATTTAGACTTTATTACAAGAT
TAAGCCATAATAATGGAATCTTTTTTTATGAAGATGAGAACACTATTTATTTTTGTGATGTATATAAAAATGTAAAAAAT
AAAGAAATTGAGTATAATCCTAATATTAATAATATTTTAAATCAAGCTTGTATTTCTTCTATTTATAAAGAGCAAAGCTT
AAGAACTAATTCTTTTACACATTCTAGTATTAATGCCAATACTCCTTTAAATCTTTTATCTTTACACTCTAGTAAAGTTC
CTTATGAACAAGAACTTAATAACAAAGCTTGTTATAATGAACATTTTTATGAGAGTGAATATTCTTTTACAAAAAGCATT
GATTTAAAGACTAAGCCTTCTCTTAAAGAAAAAAGAGCCTTAGTATTAAATGAAAGCTTACTAGCAAAAAGTAATATTTA
TCATCTTAGCTTAGGAGATTTTATCACTTTAAATTATAAGGAGTTTAATCATCAAGAAGAAATAAAAAATCAAGATGAAG
AAAAACAAGATAAAGCTTCTTTGCTTAAAGACTTTATTATTATCGCTAATACTCAAATCTTAATTGATGATGCCATCTTA
GCTAATTCTATTAATACTAATGATCATTTAAATTTAAAAGATTTAAATTTAAGTAAATCTTATTCTAATACTTTAACTTT
ACTAAAAAAGAATATTATCTTTACTCCAAGTTTTAAAGCTAAACCTAAAGCTCCTAATAGCACTCAAGGTATTGTTATAG
GAGAGAGTAAGGATATAGAAAGTGAGAGAAATACTATTTATACTGATGAGCATGGAAGGGTTAAGGTAAGGATTAATCTT
TATGCCAATCAAGAAGAATTAGATAATAATACTTTTATTACAAATGATATAGATACAAATTCTTCTAATTTATCAAGCAA
TACTTACAAATCTTATCATCACACTCCTTTTTTAAGAGTAGCTTCTCATATAGCAAGTAATCATTCAGGTTTTTTTCATA
CTCCAAGAATAGGAGATGAAGTGATTATTTCTTTTTTAGATGATGATATAGATAAACCTTATGTAAGTGGAAGTTTGTAT
AATGGGGCTAATCCAAGTTTAGTAAATCTTCCTTTTAATGATCACCAAACTTCTCTTTCTTCTAAAACCATAGGTGTTAA
TGAAGAAGGTTATAATGAACTTACCCTCTCAAATATAAAAGATAAAGAACAAATTTATTTAAAAGCCCAAAAGGATTATG
ATGAATTAGTACAACATAATTTCACTCAAAGAATTTTAAATGATAAAGATTCTATAGTGGATGGAATTTATAATGAAAGG
ATTAAAAAGGTTCATACTCAAACCATAGACTTAGCTAAAAATGTCAATGTAGGAGGAGAATACTTAACTAATGTAGGCTT
ATCTAAAGATACCATAGTAGGATTAAGCAATACCTTAAATGTAGGAGTAGATAATAAAGTAAGAGTGGCTAAAAACTCTC
ATGAGTTTGTAGGAGAAAACAAAGATATAGAAATAGGTGCTAATCAAAATACTATTATCCATAAAGATGAGATAAGGAAT
GTGAAGGGAAATAAAAAGGAAGTGGTTGAGGGGCATTATGATATTAATATCAGCGATAAAATGCAAGTATTAAGCGAGAA
AGAGATGGATTATAAAAGCAAAGACAATATTCTTTTTACAAGTAATGAATCCATAGGATTTGAAAGTGATAAAAATACAA
GCATGGTAGCTGATAATATCACAACTTACGCAAAAACTATTCATGAGTTAAAAGCCGATAGCGAAGCGACTATACAGGTA
GGAGAAACAATTATTAATGCAAAACCTGATTGTGTTATCATTAAAGCAGGTGGAGTTGAAGTAACTATAGACTCTAATGG
ACTTGTGGTCAAAGGTGGAGAGATTAAAGCAGAGTAA