Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP012919
Component protein type TssC
T6SS ID (Type) T6SS00928 experimental (Type i1)
Strain Campylobacter jejuni 108
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (485 a.a.); Nucleotide sequence (1455 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) -
Coordinate (Strand) 9864..11318 (+)
NCBI ID 510027010
GenBank JX436460
Uniprot ID R9THZ1_CAMJU
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
VipB PF05943.14 8.8e-117 58..355
VipB_2 PF18945.2 1.3e-44 370..481

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-484 MANTKAVDMPIIEQIMEKSKYSKTDESFSIAKRGVAEFISEIVKSDNAEEKINKFALDEMIAHIDYLLSKQMDEVLHNEEFQKLESTWRGLRFLVERTDFNENIKIDLFDIRKEEALEDFENNPDITQSVVYKNIYSSEYRQFGGEPIGAIIGDYQLGSASPDMTFLNKMASIAAMSHSPFLTSFGPKFFGLDDYSELANIQDLQGLLEGPQYTRWRTFRENEDSKYTGLLVTRFLARSPYDPEENPIKSFNYKENVHASHNHLLWANSSYTFCTRLTESFAKYRWCGNIIGPKSGGTVKDLPTYLYENFGTIQSKIPTEVLITDRREYELAEAGFITLTLRRDSNNAAFFSANSPLKPKLFQNTPEGKEAETNYRLGTQLPYIFLISRLAHYLKVLQREEIGSWKERSDIENGLNEWIRQYISDQENPPSEVRSRRPFRAAQVKVSDIPGEPGWYKIGLSVRPHFKYMGGNFELSLVGKLDKESignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9978 - -  Protein sequence: 485 a.a.    

>T6CP012919 JX436460:9864-11318 [Campylobacter jejuni] [TssC]
MANTKAVDMPIIEQIMEKSKYSKTDESFSIAKRGVAEFISEIVKSDNAEEKINKFALDEMIAHIDYLLSKQMDEVLHNEE
FQKLESTWRGLRFLVERTDFNENIKIDLFDIRKEEALEDFENNPDITQSVVYKNIYSSEYRQFGGEPIGAIIGDYQLGSA
SPDMTFLNKMASIAAMSHSPFLTSFGPKFFGLDDYSELANIQDLQGLLEGPQYTRWRTFRENEDSKYTGLLVTRFLARSP
YDPEENPIKSFNYKENVHASHNHLLWANSSYTFCTRLTESFAKYRWCGNIIGPKSGGTVKDLPTYLYENFGTIQSKIPTE
VLITDRREYELAEAGFITLTLRRDSNNAAFFSANSPLKPKLFQNTPEGKEAETNYRLGTQLPYIFLISRLAHYLKVLQRE
EIGSWKERSDIENGLNEWIRQYISDQENPPSEVRSRRPFRAAQVKVSDIPGEPGWYKIGLSVRPHFKYMGGNFELSLVGK
LDKE*

  Nucleotide sequence: 1455 bp    

>T6CP012919 JX436460:9864-11318 [Campylobacter jejuni] [TssC]
ATGGCAAATACTAAAGCAGTTGATATGCCAATTATTGAACAAATTATGGAGAAAAGCAAATACTCTAAAACCGATGAAAG
TTTTAGTATTGCTAAAAGAGGTGTTGCTGAATTTATTTCAGAAATTGTAAAAAGCGACAATGCTGAAGAAAAAATCAATA
AATTTGCACTTGATGAAATGATAGCCCATATTGATTATTTACTCTCAAAACAAATGGATGAAGTTTTACATAATGAAGAA
TTTCAAAAACTTGAATCTACTTGGCGTGGACTTAGATTTCTAGTTGAAAGAACTGATTTTAATGAAAATATAAAAATTGA
CCTATTTGATATAAGAAAAGAAGAAGCTTTAGAGGATTTTGAAAACAATCCAGATATAACACAAAGCGTTGTTTATAAAA
ATATATATTCTTCAGAATATAGACAATTTGGAGGAGAGCCTATAGGAGCAATCATTGGAGATTATCAACTTGGATCAGCA
AGTCCTGATATGACTTTTTTAAATAAAATGGCTAGTATTGCGGCTATGAGTCATTCTCCCTTTTTAACATCTTTTGGACC
AAAATTTTTTGGGCTTGATGATTATTCTGAACTTGCGAATATTCAAGATTTGCAAGGTTTGCTAGAAGGTCCTCAATATA
CAAGGTGGAGAACTTTTAGAGAAAATGAAGACTCTAAATATACAGGCTTACTAGTGACAAGATTTTTAGCAAGAAGCCCT
TATGATCCTGAAGAAAACCCTATTAAAAGCTTTAACTATAAAGAAAATGTTCATGCTTCGCATAATCATTTATTGTGGGC
TAATTCTTCGTATACTTTTTGTACAAGATTAACAGAAAGCTTTGCTAAATATAGATGGTGTGGAAATATTATAGGACCAA
AAAGTGGAGGGACTGTTAAGGATCTGCCTACTTATCTTTATGAAAATTTTGGAACTATACAATCAAAAATACCTACAGAA
GTTTTGATTACAGATAGGAGAGAGTATGAACTTGCTGAAGCAGGTTTTATAACCTTAACATTAAGAAGAGATAGTAATAA
TGCAGCATTTTTTTCAGCAAATTCTCCGTTAAAACCAAAATTATTTCAAAATACCCCAGAAGGTAAAGAAGCTGAAACAA
ATTACAGATTAGGAACTCAACTTCCATATATCTTTTTAATTTCAAGATTGGCGCACTATTTAAAGGTTTTACAACGAGAA
GAAATAGGGAGCTGGAAAGAAAGAAGCGATATTGAAAATGGACTTAATGAATGGATTAGACAATATATTTCCGATCAAGA
AAATCCACCTTCTGAAGTAAGAAGTCGTCGTCCATTTAGAGCAGCACAAGTGAAAGTTAGTGATATACCAGGAGAGCCAG
GATGGTATAAAATAGGGCTAAGTGTCCGACCTCATTTTAAATATATGGGCGGTAATTTTGAACTTTCTTTAGTAGGAAAA
TTAGATAAAGAATAA