Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP012912
Component protein type TssM
T6SS ID (Type) T6SS00928 experimental (Type i1)
Strain Campylobacter jejuni 108
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (1176 a.a.); Nucleotide sequence (3528 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) -
Coordinate (Strand) 897..4424 (-)
NCBI ID 510027003
GenBank JX436460
Uniprot ID R9TIQ4_CAMJU
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
IcmF-related_N PF14331.8 6.7e-40 215..446
IcmF-related PF06761.14 4.2e-27 545..801
IcmF_C PF06744.14 8.3e-06 1047..1125

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Inside 1-12 MFKKIFDFVKSR
Transmembrane helix 13-35 LFITAFLLCCIFLLSILFWFWGS
Outside 36-54 LVAFNDIYIFSSSFLRFSI
Transmembrane helix 55-77 ILIIWLIVFLFFLLKPIINFISS
Inside 78-452 LKSEKRLKFKVLKKEADEFTYKSKRNFFLSLKDAKETWKNDLKTKNLPLIIIIGNEGAGKSTFINYSDIEYPLSDSLESYKKFHKSTRNFALYVSKKGALLDTEGNYFSQEEFFKPTSSDEIPEDDIDKNRDFLIKKNIWKKFLTFLNKNFFHSKLNGIILVVDTVIFLNNPKEYSKNLIRYLTKRVNECEKTLNLKLPIYIVFSKLDLIEGMKEYFDIFDKKISDKILGLSFDKILSEEFLNNEFKELSDSLLCSLMSKNSHIYNIENKNKSYLFLKQLDNLFALAKTFILEVQEENKLKNNSYLRGVYFVSAYQENIPRNFLLDAICEKYNCKKVLSKSNIIHNKQSYFVKSLLEDLIFTDYSLSTMKSYSKK
Transmembrane helix 453-475 LSFLIIILIISFGTYAISSYFIS
Outside 476-1175 KNNKEFEKSQNTLRSLQLLLKDQDYQNLNIKQKADFLIELRNILNTYPELWQDNNIFQYLNLNLSYKGFKEAKQLYYKLNEDVLKNTLLKEMEYTLLTDTNKENLIKTLYMYRSLFEQKYFNKEILKIWINENWNTLSKYSISKDDFLEGVDELKQFNLKSFTEDENSIHTGKRKLESISRTQRIYILLNFLNSDKPKEKYLIKEDLGFAANSVFSNNSQITSIDKIYTKVGMMDFLNDLNQQVDTAINIESWMLDNNFKENKNTLTMGILKLYLSEYQNAWQNLLASLQPVRYNTKEAMVNELNILSKKENPLYSLLKIVSSNTNLNDAVLLTQAYNLGLNAGEIRSNFIGVSNAFTQYHKLVNKNTLLSVGNIEVGKGTDDEKILDILNTNITNMSNKIIDFSSNNNQSAEEKISYALGGNKDANDPFAVFQMNIKKLPNDLERYYSQLSNYSWNFIENHGISLFNTAWINEVYNPFVNDIAPYYPFNDESVADLSMDSFKTFFGRNGTLNSFYKKYLNNVLVKRKNNYSINSQFASKLNFSKEFLDFITNAGNLSSLILNGNDNIKVNFTIQSLDLSADFSFIKLGYGNKNIQYDHTLNQTLQIVAEKFNNGTSLNFTAYNYSNPNLNYTKSYKGEWAWYKFIKDNKSNSIYSIIFNNNKNLYFDFEIINGASELNNIVYILNNLKIVENITGVNKQSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.8458 - -  Protein sequence: 1176 a.a.    

>T6CP012912 JX436460:c4424-897 [Campylobacter jejuni] [TssM]
MFKKIFDFVKSRLFITAFLLCCIFLLSILFWFWGSLVAFNDIYIFSSSFLRFSIILIIWLIVFLFFLLKPIINFISSLKS
EKRLKFKVLKKEADEFTYKSKRNFFLSLKDAKETWKNDLKTKNLPLIIIIGNEGAGKSTFINYSDIEYPLSDSLESYKKF
HKSTRNFALYVSKKGALLDTEGNYFSQEEFFKPTSSDEIPEDDIDKNRDFLIKKNIWKKFLTFLNKNFFHSKLNGIILVV
DTVIFLNNPKEYSKNLIRYLTKRVNECEKTLNLKLPIYIVFSKLDLIEGMKEYFDIFDKKISDKILGLSFDKILSEEFLN
NEFKELSDSLLCSLMSKNSHIYNIENKNKSYLFLKQLDNLFALAKTFILEVQEENKLKNNSYLRGVYFVSAYQENIPRNF
LLDAICEKYNCKKVLSKSNIIHNKQSYFVKSLLEDLIFTDYSLSTMKSYSKKLSFLIIILIISFGTYAISSYFISKNNKE
FEKSQNTLRSLQLLLKDQDYQNLNIKQKADFLIELRNILNTYPELWQDNNIFQYLNLNLSYKGFKEAKQLYYKLNEDVLK
NTLLKEMEYTLLTDTNKENLIKTLYMYRSLFEQKYFNKEILKIWINENWNTLSKYSISKDDFLEGVDELKQFNLKSFTED
ENSIHTGKRKLESISRTQRIYILLNFLNSDKPKEKYLIKEDLGFAANSVFSNNSQITSIDKIYTKVGMMDFLNDLNQQVD
TAINIESWMLDNNFKENKNTLTMGILKLYLSEYQNAWQNLLASLQPVRYNTKEAMVNELNILSKKENPLYSLLKIVSSNT
NLNDAVLLTQAYNLGLNAGEIRSNFIGVSNAFTQYHKLVNKNTLLSVGNIEVGKGTDDEKILDILNTNITNMSNKIIDFS
SNNNQSAEEKISYALGGNKDANDPFAVFQMNIKKLPNDLERYYSQLSNYSWNFIENHGISLFNTAWINEVYNPFVNDIAP
YYPFNDESVADLSMDSFKTFFGRNGTLNSFYKKYLNNVLVKRKNNYSINSQFASKLNFSKEFLDFITNAGNLSSLILNGN
DNIKVNFTIQSLDLSADFSFIKLGYGNKNIQYDHTLNQTLQIVAEKFNNGTSLNFTAYNYSNPNLNYTKSYKGEWAWYKF
IKDNKSNSIYSIIFNNNKNLYFDFEIINGASELNNIVYILNNLKIVENITGVNKQ*

  Nucleotide sequence: 3528 bp    

>T6CP012912 JX436460:c4424-897 [Campylobacter jejuni] [TssM]
ATGTTTAAAAAAATATTTGATTTTGTGAAATCAAGATTATTTATAACTGCTTTTTTGCTTTGTTGTATTTTTCTTTTGAG
TATTTTATTTTGGTTTTGGGGTTCTTTAGTAGCTTTTAATGACATATATATTTTTAGTAGTTCATTTTTAAGATTTAGTA
TTATTTTGATAATTTGGCTTATTGTTTTTTTGTTTTTTTTATTAAAGCCTATTATAAATTTTATATCTTCTTTAAAAAGT
GAAAAAAGATTAAAATTTAAAGTCCTAAAAAAAGAAGCTGATGAGTTCACTTACAAATCTAAAAGAAACTTCTTTTTATC
TCTTAAAGATGCCAAAGAAACATGGAAGAATGATTTAAAAACAAAAAATTTACCCTTAATTATCATCATAGGAAATGAAG
GAGCTGGAAAAAGCACTTTTATTAATTATTCTGACATCGAATACCCACTTAGTGATAGTTTAGAGTCTTATAAAAAATTC
CATAAATCTACTAGAAATTTTGCACTTTATGTATCAAAAAAAGGTGCTTTGTTAGATACAGAAGGAAACTATTTTTCACA
AGAAGAATTTTTTAAGCCTACAAGTAGCGATGAAATACCCGAAGATGATATAGATAAAAATAGAGATTTTTTAATTAAAA
AAAATATATGGAAAAAATTCCTTACTTTTCTCAATAAAAATTTTTTTCATAGCAAACTAAATGGAATTATTTTAGTTGTT
GACACTGTAATTTTCTTAAATAATCCTAAGGAGTATTCCAAAAATCTTATTAGATATCTAACAAAAAGAGTAAATGAATG
TGAAAAAACTTTAAATTTAAAACTGCCTATTTATATAGTTTTTTCAAAACTCGACTTGATCGAAGGCATGAAAGAGTATT
TTGATATTTTCGATAAAAAAATTTCAGATAAAATTTTAGGATTATCTTTTGATAAAATCTTAAGTGAAGAATTTTTAAAT
AATGAATTTAAAGAATTAAGTGATTCATTATTATGTTCCTTGATGAGTAAAAACTCCCATATTTATAATATAGAAAATAA
AAATAAAAGCTACTTATTTTTAAAACAACTTGATAATTTATTTGCATTAGCAAAGACTTTTATTTTGGAAGTGCAAGAAG
AAAATAAGCTTAAAAATAATTCTTATCTTAGAGGAGTTTATTTTGTTAGTGCCTATCAAGAAAATATTCCTAGAAATTTC
TTACTCGATGCCATATGTGAGAAATATAACTGCAAAAAAGTATTATCAAAATCCAATATTATACATAATAAACAAAGCTA
TTTTGTTAAATCACTGCTCGAAGATTTAATTTTTACAGATTATTCTTTAAGCACTATGAAATCTTATTCTAAAAAATTAT
CTTTTTTAATTATAATTTTAATCATAAGCTTTGGAACATATGCTATATCTTCTTATTTTATAAGTAAAAATAATAAAGAA
TTCGAAAAAAGCCAAAACACCTTAAGATCTTTACAATTGCTTCTTAAAGATCAAGATTATCAAAATTTAAATATTAAACA
AAAAGCTGACTTCTTAATTGAATTGAGAAATATTTTAAATACTTATCCTGAACTTTGGCAAGATAATAATATATTTCAAT
ATTTAAATCTAAATCTCTCATACAAAGGATTTAAAGAAGCTAAACAACTTTATTATAAACTGAATGAAGATGTGTTAAAA
AATACTTTATTAAAAGAAATGGAATATACTTTACTTACCGATACAAATAAAGAAAATTTAATCAAAACATTATATATGTA
TAGATCTTTGTTTGAACAAAAATATTTTAATAAAGAAATACTAAAAATTTGGATTAACGAGAATTGGAATACTTTAAGTA
AGTATTCAATCTCTAAAGATGACTTTCTAGAAGGGGTGGATGAGCTTAAACAATTTAATCTTAAATCTTTTACAGAAGAT
GAAAACAGTATACATACAGGAAAAAGAAAACTTGAGAGTATAAGTAGAACTCAAAGAATTTACATTCTTCTTAATTTTTT
AAATAGCGATAAACCTAAAGAAAAATATCTTATAAAAGAGGATTTAGGTTTTGCTGCAAATAGTGTATTTTCAAATAACT
CTCAAATAACTTCTATAGATAAAATATATACAAAAGTTGGTATGATGGACTTTTTAAATGATTTAAATCAACAAGTTGAC
ACCGCAATCAATATTGAATCTTGGATGCTAGATAACAATTTTAAAGAAAATAAAAACACTTTGACTATGGGTATTTTAAA
ATTATACTTAAGTGAATACCAAAATGCTTGGCAAAATCTACTCGCTTCATTGCAACCTGTTAGGTATAATACCAAAGAGG
CAATGGTTAATGAGCTTAATATCTTATCAAAAAAAGAAAACCCTTTATATTCTTTGTTAAAAATTGTTAGTTCTAATACA
AATTTAAATGATGCAGTTTTACTAACTCAAGCCTACAATTTAGGGTTAAATGCTGGGGAAATTAGATCAAATTTTATTGG
GGTAAGCAATGCTTTCACACAATATCATAAGCTAGTAAACAAAAATACACTTTTGAGTGTTGGTAATATAGAAGTGGGCA
AAGGCACTGATGATGAAAAAATATTAGATATTCTTAATACAAATATTACAAATATGTCCAATAAAATTATAGATTTTAGT
TCTAATAATAACCAAAGTGCTGAAGAAAAAATTTCATATGCTCTTGGAGGCAATAAAGATGCCAATGATCCTTTTGCTGT
ATTTCAAATGAACATAAAAAAATTACCTAATGATTTAGAGAGATATTATAGTCAGCTTTCTAATTATTCGTGGAATTTTA
TAGAAAATCATGGTATTTCTTTATTTAATACTGCTTGGATTAATGAAGTGTATAATCCATTTGTTAATGATATTGCACCA
TATTATCCTTTTAATGATGAGAGTGTAGCAGATCTTAGTATGGATAGTTTTAAAACATTTTTTGGAAGAAATGGGACATT
AAATAGTTTTTATAAAAAATACTTGAACAATGTTTTAGTAAAAAGAAAAAATAACTATTCTATCAATTCTCAATTTGCTT
CAAAATTAAATTTCTCTAAAGAATTTTTAGATTTTATCACCAATGCAGGCAATCTCTCTAGTCTCATACTAAATGGTAAT
GATAATATAAAAGTTAATTTTACTATTCAAAGCCTTGATTTAAGTGCGGATTTTTCCTTTATAAAGCTTGGCTATGGTAA
TAAAAATATCCAATATGATCATACTCTTAATCAAACCCTACAAATTGTAGCAGAAAAATTCAATAATGGAACAAGTTTAA
ATTTTACAGCCTATAACTACTCTAATCCTAATTTAAATTATACAAAATCATATAAAGGGGAATGGGCATGGTATAAGTTT
ATAAAAGATAATAAAAGTAATTCTATATACAGCATTATATTTAACAATAATAAAAACTTATATTTTGACTTTGAAATTAT
TAACGGTGCTAGTGAATTAAATAATATAGTTTATATTTTAAACAATCTTAAAATAGTAGAAAATATTACAGGGGTAAATA
AACAATGA