Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP012862
Component protein type TagJ
T6SS ID (Type) T6SS00720 experimental (Type i5)
Strain Vibrio parahaemolyticus BB22OP
Replicon chromosome II
Sequence Protein sequence (266 a.a.); Nucleotide sequence (798 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) VPBB_RS19945
Coordinate (Strand) 1057061..1057858 (-)
NCBI ID WP_015313305.1
RefSeq NC_019971
Uniprot ID UPI0002A59D78
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
ImpE PF07024.15 2.4e-34 139..258

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-265 MTQWKNALSEGQLQQALELLIEAIKASPKDASLRSSFIELLCIDGDFERADEQLMQSIKLFPEYLPGASQLRHLVKAAQARKDFAQGAATAKVLGENEELTKSLVSFNLSMVSQDYEQVSELALQIEELRQEKGFLANDTSFSDLRDIDDRLGGYIELFSTAGNYFLVPIASINTLEIKSTTSLLESVWRPVEFDIDGLGEGEGHMPMTYVDSESDAQKLGRETDWKQIADEEVYLGLGLKCWLVGEMALPISDLQNLQVIKELASignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9932 - -  Protein sequence: 266 a.a.    

>T6CP012862 NC_019971:c1057858-1057061 [Vibrio parahaemolyticus BB22OP] [TagJ]
MTQWKNALSEGQLQQALELLIEAIKASPKDASLRSSFIELLCIDGDFERADEQLMQSIKLFPEYLPGASQLRHLVKAAQA
RKDFAQGAATAKVLGENEELTKSLVSFNLSMVSQDYEQVSELALQIEELRQEKGFLANDTSFSDLRDIDDRLGGYIELFS
TAGNYFLVPIASINTLEIKSTTSLLESVWRPVEFDIDGLGEGEGHMPMTYVDSESDAQKLGRETDWKQIADEEVYLGLGL
KCWLVGEMALPISDLQNLQVIKELA*

  Nucleotide sequence: 798 bp    

>T6CP012862 NC_019971:c1057858-1057061 [Vibrio parahaemolyticus BB22OP] [TagJ]
ATGACTCAGTGGAAAAATGCCTTATCGGAAGGGCAGTTGCAACAAGCTTTAGAATTACTAATCGAAGCGATAAAGGCATC
ACCAAAGGATGCCAGTTTGAGAAGTTCTTTTATTGAGCTGCTTTGTATTGATGGTGATTTTGAGCGAGCTGATGAGCAAC
TGATGCAGTCTATTAAACTGTTTCCTGAATATCTTCCAGGCGCTAGCCAGTTAAGACATCTGGTTAAAGCTGCTCAAGCG
CGAAAGGATTTCGCTCAAGGTGCGGCAACCGCGAAGGTACTGGGTGAAAACGAAGAACTAACTAAGTCATTGGTTAGCTT
CAACTTATCAATGGTGAGTCAAGATTATGAACAAGTTTCTGAACTTGCTCTTCAAATCGAAGAACTGAGACAAGAAAAAG
GCTTTTTAGCTAATGATACTTCGTTCTCAGACTTGCGGGATATTGATGATCGTTTAGGTGGTTACATTGAGTTGTTTTCT
ACCGCTGGCAACTACTTTCTCGTCCCTATTGCTAGCATCAACACTTTAGAAATCAAATCTACAACCTCTTTGCTAGAAAG
TGTTTGGCGCCCAGTTGAGTTTGACATTGACGGTTTAGGTGAAGGTGAAGGCCATATGCCGATGACTTACGTGGATTCAG
AAAGTGATGCTCAAAAACTGGGTCGTGAAACGGACTGGAAACAAATAGCAGACGAAGAAGTTTACTTAGGTTTAGGTCTG
AAGTGTTGGCTTGTCGGTGAAATGGCGCTGCCGATTTCTGACTTACAAAATCTACAAGTAATAAAAGAGTTGGCGTAA