Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP011472
Component protein type FHA
T6SS ID (Type) T6SS00084 experimental (Type i1)
Strain Aliivibrio fischeri ES114
Replicon chromosome I
Sequence Protein sequence (437 a.a.); Nucleotide sequence (1311 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) VF_RS05205
Coordinate (Strand) 1098832..1100142 (-)
NCBI ID WP_011261630.1
RefSeq NC_006840
Uniprot ID Q5E654_ALIF1
KEGG ID vfi:VF_0997
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
FHA PF00498.28 8.3e-14 29..97

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-436 MELAFDIIQSQDLPIDTLPTFTFKKAGGTIGRSPNADWYIADSKRQLSNVHASISFEDEQFFITDSSTNGTYLNGDEASLNSGELHPISHGDVYELGFIKIRARLLQDPTHYRSPETNPNASRDPLSNHGTDESPSVFDMIPDDSFLSDGPIEELLNSDEEIILKQVEESTPSHTQMDDVLLKEQFISPIFNEEELSNDSLDDEIELEPTYQPKKSEEKINTTSKNKIDSITNKEVRNTQTTSNEAYLAALSKGLGIELTNLEDPEQTLFDIGSALRSSVNGIQQLLRTRTEIKNKLTANATTIQGQGNNPIKFTHDVNDALNIIIHHKPGYLQGIEAINQSCKDIQANQLAIHDACQHTLDALIEKLSPETLIYRFVQEGIQSKFGKPDAKYWQAYSKLHKQISKDPDWRNALLEQDFAKQYESQLQMLTAALRVSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9882 - -  Protein sequence: 437 a.a.    

>T6CP011472 NC_006840:c1100142-1098832 [Aliivibrio fischeri ES114] [FHA]
MELAFDIIQSQDLPIDTLPTFTFKKAGGTIGRSPNADWYIADSKRQLSNVHASISFEDEQFFITDSSTNGTYLNGDEASL
NSGELHPISHGDVYELGFIKIRARLLQDPTHYRSPETNPNASRDPLSNHGTDESPSVFDMIPDDSFLSDGPIEELLNSDE
EIILKQVEESTPSHTQMDDVLLKEQFISPIFNEEELSNDSLDDEIELEPTYQPKKSEEKINTTSKNKIDSITNKEVRNTQ
TTSNEAYLAALSKGLGIELTNLEDPEQTLFDIGSALRSSVNGIQQLLRTRTEIKNKLTANATTIQGQGNNPIKFTHDVND
ALNIIIHHKPGYLQGIEAINQSCKDIQANQLAIHDACQHTLDALIEKLSPETLIYRFVQEGIQSKFGKPDAKYWQAYSKL
HKQISKDPDWRNALLEQDFAKQYESQLQMLTAALRV*

  Nucleotide sequence: 1311 bp    

>T6CP011472 NC_006840:c1100142-1098832 [Aliivibrio fischeri ES114] [FHA]
ATGGAACTGGCTTTTGATATTATTCAATCACAAGATTTACCTATTGATACCTTACCTACTTTTACCTTCAAAAAAGCGGG
TGGCACCATTGGTCGCAGTCCAAATGCCGATTGGTATATTGCAGATAGTAAAAGACAATTATCAAACGTCCATGCTTCGA
TTAGCTTTGAAGACGAACAGTTTTTCATTACCGATAGCAGTACCAATGGCACGTATTTAAACGGAGATGAAGCATCATTA
AATAGTGGTGAACTGCATCCGATATCACATGGCGATGTATACGAGTTGGGATTTATTAAAATACGCGCTCGTCTATTACA
AGACCCAACACATTATCGTTCACCAGAAACAAATCCAAATGCCTCTCGTGATCCTTTATCAAACCATGGTACGGATGAGT
CACCATCGGTATTTGATATGATCCCTGATGATAGTTTTTTAAGTGATGGACCAATTGAAGAACTATTAAATTCAGATGAA
GAAATCATTCTAAAACAAGTAGAAGAATCGACACCTTCTCACACACAAATGGATGATGTGCTACTTAAAGAGCAATTCAT
TTCTCCGATATTTAATGAAGAGGAACTTAGCAATGATTCCCTTGATGATGAGATTGAACTAGAACCAACTTATCAACCAA
AAAAATCAGAGGAAAAGATCAATACGACCTCTAAAAATAAAATAGATAGCATCACAAACAAAGAAGTGCGTAATACACAA
ACAACCTCAAACGAAGCTTATTTAGCTGCATTATCTAAAGGATTAGGCATCGAGCTAACTAACCTCGAAGACCCAGAACA
AACCTTATTTGATATTGGCTCTGCGCTTCGCAGTTCAGTAAATGGCATCCAACAATTACTACGTACACGTACTGAAATCA
AAAATAAATTAACAGCGAATGCCACCACGATTCAAGGCCAAGGTAATAACCCAATAAAATTCACCCATGATGTTAACGAT
GCACTCAATATCATTATTCATCATAAACCTGGGTATCTACAAGGGATTGAAGCCATCAACCAAAGCTGCAAAGACATCCA
AGCGAATCAATTGGCTATTCATGACGCTTGCCAACATACGTTAGATGCATTGATTGAAAAACTCTCTCCAGAAACGCTGA
TATATCGTTTTGTACAAGAAGGAATACAAAGCAAATTTGGCAAACCTGACGCCAAATATTGGCAGGCTTACAGCAAACTA
CACAAACAAATCAGCAAGGACCCTGACTGGCGCAACGCACTATTAGAGCAAGATTTTGCTAAACAATATGAATCTCAATT
ACAAATGCTCACAGCAGCACTTCGTGTGTAA