Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP011377
Component protein type TagL
T6SS ID (Type) T6SS00792 experimental (Type i4b)
Strain Acinetobacter baumannii M2
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (256 a.a.); Nucleotide sequence (768 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) -
Coordinate (Strand) 14839..15606 (+)
NCBI ID 507480533
GenBank KC432605
Uniprot ID R9RHJ8_ACIBA
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
OmpA PF00691.22 1e-23 154..248

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-255 MNQKYQIKLSQLIKGCFIYAIANYALAQPIVVEGVVPNEASKQAILMKMQSVYGADQVVDKIQVRPVAAPNGWSDSVTRVITPDLKKVSQGKLSVNGTRFELTGKMLNPTEIQPTIQIFQGLVQPPYQLFSQLSVNQAEQKVIDDALKNRIIEFESGSAVLTDAGQKILDEMAVALNKVGGKKVKIVGHTDSSGDATKNLKLSQDRALAVKNYLVSKNIPADHLSAEGLGSTKPVADNTSPEGRKKNRRIEFTVLSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
SP(Sec/SPI) 0.7766 pos: 27-28. ALA-QP. MNQKYQIKLSQLIKGCFIYAIANYALA  Protein sequence: 256 a.a.    

>T6CP011377 KC432605:14839-15606 [Acinetobacter baumannii] [TagL]
MNQKYQIKLSQLIKGCFIYAIANYALAQPIVVEGVVPNEASKQAILMKMQSVYGADQVVDKIQVRPVAAPNGWSDSVTRV
ITPDLKKVSQGKLSVNGTRFELTGKMLNPTEIQPTIQIFQGLVQPPYQLFSQLSVNQAEQKVIDDALKNRIIEFESGSAV
LTDAGQKILDEMAVALNKVGGKKVKIVGHTDSSGDATKNLKLSQDRALAVKNYLVSKNIPADHLSAEGLGSTKPVADNTS
PEGRKKNRRIEFTVL*

  Nucleotide sequence: 768 bp    

>T6CP011377 KC432605:14839-15606 [Acinetobacter baumannii] [TagL]
ATGAATCAAAAATATCAAATTAAACTTTCACAATTAATAAAAGGCTGTTTTATTTATGCGATTGCAAATTATGCTTTAGC
ACAGCCAATTGTTGTTGAAGGTGTCGTGCCAAATGAAGCGAGTAAACAGGCCATTTTAATGAAAATGCAGTCTGTTTATG
GTGCAGACCAAGTGGTAGATAAAATACAAGTTCGACCAGTAGCAGCTCCAAATGGCTGGAGTGACTCTGTAACAAGAGTG
ATTACACCAGACCTTAAAAAAGTTTCTCAGGGCAAGTTAAGTGTTAACGGCACGCGATTTGAACTGACTGGAAAAATGCT
AAATCCTACAGAAATACAACCAACTATTCAGATATTTCAGGGTTTAGTACAGCCACCATATCAATTATTTTCACAGCTTT
CTGTAAATCAGGCTGAGCAGAAAGTCATTGATGATGCTTTAAAAAATCGAATTATTGAATTTGAATCTGGTAGTGCAGTG
CTCACAGATGCTGGCCAAAAAATTCTTGATGAAATGGCGGTTGCTTTAAATAAAGTTGGCGGTAAAAAAGTCAAAATTGT
AGGACATACTGATAGTTCTGGAGATGCGACTAAAAACTTAAAACTCAGTCAAGACCGTGCATTAGCAGTTAAAAATTATT
TGGTGAGTAAGAACATTCCTGCTGATCATTTGTCTGCAGAAGGACTAGGTTCGACTAAACCTGTAGCAGATAATACGTCT
CCAGAAGGCAGAAAGAAAAACCGTCGAATTGAGTTCACCGTTTTATAA