Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP011101
Component protein type TssH
T6SS ID (Type) T6SS00910 experimental (Type iii)
Strain Flavobacterium johnsoniae UW101
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (820 a.a.); Nucleotide sequence (2460 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) FJOH_RS17010
Coordinate (Strand) 3920641..3923100 (+)
NCBI ID WP_012025266.1
RefSeq NC_009441
Uniprot ID A5FES3_FLAJ1
KEGG ID fjo:Fjoh_3281
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
AAA_2 PF07724.16 2e-42 552..714
AAA_lid_9 PF17871.3 2.5e-18 338..427
ClpB_D2-small PF10431.11 1.3e-17 721..801
AAA PF00004.31 2e-08 200..299

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-819 MEEEKNVFSAELLSALEIAKKIAKTNLNKYYSASHLLKAVLNRDLSLLKRLEAMGKDVYYLDEWAEVRIEEEPKTTHVLDAEPSDLIDEIIKEAESVRIALNEDEISLYAVIIALSSPGVGFNFDQMKSYPISRNELLEDQIVIPQTESGAKQEVKKGFLSKYCIHKNLEKNKKRIPAIGREAELNAIKEILCRFSKPNVLLIGDRGIGKSILIDTLVQNVITNQVPDALNKVQLFELDLSSLIAGASYKGEIEDRLKNCIQELKQYPRAILIIEEIHILLDKNGGDSGVSNVLKGELAKGLNIIATSTIDEFSKRIEKEQGLSGMFEIVKLEESDDETLFRMIRESIKTYQEHHKIQIDDETISESIRLSRRYLKEKSLPESAINLIDHTMSVLKTSGETFLNEKQSIINRLNLLKENTSNLSEDQLIKEYNWFLVDLINKTTFLMDVDEQNEKRNFETSESILNYIENLIKTLEEKALDKRSHIEAFDLSLIIAKKTGIPAGKLKEEEKQKLNNIEEVLNRRVIGQDHCIATVAGSILEARSGLSKAGQPIASFFFLGPTGTGKTELAKSLAEFLFQDENAIIRFDMSEFKEEHSAALLYGAPPGYVGYEEGGLLVNKIRQKPYSIVLFDEIEKAHPSVFDVFLQIMDEGKLHDRLGKEGDFSNAIILFTSNIGADHIVNTFNNGEIPTSGSLMEIMGNYFRPEFLGRLTEIVPFAPISKENALKIFEIHLKKEFMDLLKNINIKVEIPMEAKLYLAENGYNAKYGARPIKSIIRSHLRRPLAKKIISGEVKDGDTISVTIENNEVKWVKEEFTAVNSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9975 - -  Protein sequence: 820 a.a.    

>T6CP011101 NC_009441:3920641-3923100 [Flavobacterium johnsoniae UW101] [TssH]
MEEEKNVFSAELLSALEIAKKIAKTNLNKYYSASHLLKAVLNRDLSLLKRLEAMGKDVYYLDEWAEVRIEEEPKTTHVLD
AEPSDLIDEIIKEAESVRIALNEDEISLYAVIIALSSPGVGFNFDQMKSYPISRNELLEDQIVIPQTESGAKQEVKKGFL
SKYCIHKNLEKNKKRIPAIGREAELNAIKEILCRFSKPNVLLIGDRGIGKSILIDTLVQNVITNQVPDALNKVQLFELDL
SSLIAGASYKGEIEDRLKNCIQELKQYPRAILIIEEIHILLDKNGGDSGVSNVLKGELAKGLNIIATSTIDEFSKRIEKE
QGLSGMFEIVKLEESDDETLFRMIRESIKTYQEHHKIQIDDETISESIRLSRRYLKEKSLPESAINLIDHTMSVLKTSGE
TFLNEKQSIINRLNLLKENTSNLSEDQLIKEYNWFLVDLINKTTFLMDVDEQNEKRNFETSESILNYIENLIKTLEEKAL
DKRSHIEAFDLSLIIAKKTGIPAGKLKEEEKQKLNNIEEVLNRRVIGQDHCIATVAGSILEARSGLSKAGQPIASFFFLG
PTGTGKTELAKSLAEFLFQDENAIIRFDMSEFKEEHSAALLYGAPPGYVGYEEGGLLVNKIRQKPYSIVLFDEIEKAHPS
VFDVFLQIMDEGKLHDRLGKEGDFSNAIILFTSNIGADHIVNTFNNGEIPTSGSLMEIMGNYFRPEFLGRLTEIVPFAPI
SKENALKIFEIHLKKEFMDLLKNINIKVEIPMEAKLYLAENGYNAKYGARPIKSIIRSHLRRPLAKKIISGEVKDGDTIS
VTIENNEVKWVKEEFTAVN*

  Nucleotide sequence: 2460 bp    

>T6CP011101 NC_009441:3920641-3923100 [Flavobacterium johnsoniae UW101] [TssH]
ATGGAAGAAGAAAAAAACGTTTTCAGTGCAGAATTATTAAGCGCATTAGAAATTGCGAAGAAAATCGCTAAAACCAATTT
AAATAAATATTACTCGGCGTCACATTTGTTAAAAGCAGTTTTAAACAGGGATTTATCACTCTTAAAACGTCTTGAAGCTA
TGGGCAAAGATGTTTATTATCTTGATGAATGGGCAGAAGTACGAATTGAAGAAGAACCAAAAACTACTCATGTTCTTGAT
GCTGAGCCAAGTGATTTAATTGATGAGATTATAAAAGAGGCCGAATCAGTACGTATAGCACTTAATGAAGATGAAATTAG
TCTTTATGCCGTGATAATTGCTTTAAGTTCTCCGGGTGTAGGTTTCAATTTCGATCAAATGAAGTCTTATCCTATCTCAA
GAAATGAATTATTAGAAGATCAGATAGTTATTCCGCAAACTGAGAGTGGTGCAAAACAAGAAGTAAAAAAAGGTTTTTTA
AGCAAATACTGTATCCATAAAAATCTGGAGAAAAATAAAAAAAGAATTCCTGCAATTGGGCGTGAAGCCGAATTGAATGC
CATAAAAGAAATTCTCTGCCGATTCTCTAAACCTAATGTTCTGCTTATAGGCGACCGAGGCATTGGAAAATCGATTTTAA
TTGATACTCTTGTTCAAAATGTAATAACAAATCAGGTTCCGGATGCTTTAAACAAAGTACAGCTTTTTGAACTCGACTTA
TCTTCTCTTATTGCCGGAGCTTCATACAAAGGCGAAATTGAAGACCGTTTAAAAAACTGCATTCAGGAATTAAAACAATA
CCCCAGAGCTATTTTAATTATTGAAGAAATTCATATTTTACTCGATAAAAACGGAGGAGATTCCGGCGTTTCAAATGTTC
TTAAAGGCGAACTGGCAAAAGGATTAAATATTATCGCGACCTCAACAATCGATGAATTTTCAAAAAGAATTGAGAAAGAA
CAAGGACTTTCCGGAATGTTTGAGATCGTTAAATTAGAAGAATCTGATGATGAGACTTTGTTCAGAATGATTCGCGAATC
TATCAAAACCTATCAGGAACATCATAAAATACAAATAGACGATGAAACCATTTCAGAATCTATCCGCTTATCCAGAAGGT
ATTTAAAAGAAAAAAGCCTTCCTGAATCTGCAATTAATCTGATCGATCATACGATGTCGGTTTTAAAAACTTCAGGAGAA
ACTTTTCTTAATGAAAAACAATCTATTATCAACAGATTAAATCTTTTAAAAGAAAATACCAGCAATTTATCTGAAGATCA
ATTGATAAAAGAATACAATTGGTTTCTGGTTGATTTAATAAACAAAACAACATTTTTGATGGATGTTGATGAACAAAATG
AAAAAAGAAATTTTGAAACATCAGAATCGATCTTAAATTATATTGAAAACCTGATTAAAACGCTTGAAGAAAAGGCACTT
GATAAACGCTCTCATATTGAAGCTTTTGATTTGTCTTTGATTATTGCTAAAAAAACCGGAATTCCGGCAGGAAAACTTAA
GGAAGAAGAAAAACAGAAACTAAACAATATTGAGGAAGTTCTAAACCGAAGAGTTATTGGACAGGATCATTGTATAGCAA
CGGTTGCAGGCTCTATTTTAGAGGCAAGATCCGGATTAAGCAAAGCCGGACAGCCTATAGCATCTTTCTTTTTTCTTGGA
CCAACAGGAACGGGAAAAACAGAATTAGCCAAAAGTTTAGCCGAGTTTCTGTTTCAGGATGAAAATGCCATCATTAGATT
TGATATGTCTGAGTTTAAAGAAGAGCATTCAGCAGCGCTTCTTTACGGTGCGCCTCCTGGTTATGTAGGTTATGAAGAAG
GCGGTCTGCTGGTGAACAAAATCAGACAAAAACCTTATTCTATTGTTTTATTTGACGAAATTGAAAAAGCACATCCTTCT
GTTTTTGACGTATTCCTTCAAATTATGGACGAAGGAAAACTACATGATCGTTTAGGAAAAGAAGGTGATTTTTCGAATGC
TATTATACTTTTTACCTCAAATATTGGGGCAGATCATATTGTAAATACTTTTAATAACGGCGAAATTCCAACATCTGGTT
CTTTAATGGAAATTATGGGGAATTATTTCAGACCTGAATTTTTAGGACGTTTAACTGAAATAGTACCTTTTGCCCCTATC
AGTAAAGAAAATGCATTGAAAATATTCGAAATCCATCTCAAAAAAGAGTTCATGGATTTATTAAAAAACATCAATATTAA
AGTTGAAATTCCCATGGAGGCTAAACTTTATCTTGCTGAAAACGGATATAATGCTAAATATGGTGCAAGACCAATCAAAA
GTATTATCAGAAGTCATTTAAGAAGACCTTTGGCAAAAAAAATAATTTCAGGAGAAGTAAAAGACGGCGATACAATTTCT
GTTACCATAGAAAACAATGAAGTAAAATGGGTAAAAGAAGAATTTACCGCTGTAAATTAA