Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP011094
Component protein type TssC
T6SS ID (Type) T6SS00910 experimental (Type iii)
Strain Flavobacterium johnsoniae UW101
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (457 a.a.); Nucleotide sequence (1371 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) FJOH_RS16935
Coordinate (Strand) 3904650..3906020 (-)
NCBI ID WP_012025251.1
RefSeq NC_009441
Uniprot ID A5FEU2_FLAJ1, A0A1M6UNL6_FLAJO
KEGG ID fjo:Fjoh_3266
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
TssC PF17541.4 1.5e-237 26..455

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-456 MSSKEAYKGDLDTAVLEPKAVKGISIEKNVEKLAKYGGFDLLEMAIEGVQNLNPDRKARRKIFLGEVNKAKERETLLKTLELWSSVLSNNEALTDMVAQSEDKCKESEALLQKNLAKAVEDTREIEAAYRTLALFFKNTESDKVKNVTIVNAELDQLKDLDNTRFIDAIHSELVDNYDRLDLKNNYGILVIPGYLGSNKVIEKWAKIAHENKVMLVTDFEHLDEPDDVMEMFDAASLTGGDVYRSNVIMTCNWLVGRGRFDQIGENEDLHVAPSAALAGKIYKTLMSQVTAGKKFGGINEVDGVKFDLKKSEIANLENLGLVPMVNEYGKVMAFSAKTLFSGDNLGLQTYSVVRVFDYVTKVLMDFLNRRAFENFTAKTRKEIMNQIVAFLDGITGPDKLIENFEIRRFEQDPIQKDRIYMDIHMKPYFPAKNFLIKMDGHKGDDGTEWDTDYEQKSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9939 - -  Protein sequence: 457 a.a.    

>T6CP011094 NC_009441:c3906020-3904650 [Flavobacterium johnsoniae UW101] [TssC]
MSSKEAYKGDLDTAVLEPKAVKGISIEKNVEKLAKYGGFDLLEMAIEGVQNLNPDRKARRKIFLGEVNKAKERETLLKTL
ELWSSVLSNNEALTDMVAQSEDKCKESEALLQKNLAKAVEDTREIEAAYRTLALFFKNTESDKVKNVTIVNAELDQLKDL
DNTRFIDAIHSELVDNYDRLDLKNNYGILVIPGYLGSNKVIEKWAKIAHENKVMLVTDFEHLDEPDDVMEMFDAASLTGG
DVYRSNVIMTCNWLVGRGRFDQIGENEDLHVAPSAALAGKIYKTLMSQVTAGKKFGGINEVDGVKFDLKKSEIANLENLG
LVPMVNEYGKVMAFSAKTLFSGDNLGLQTYSVVRVFDYVTKVLMDFLNRRAFENFTAKTRKEIMNQIVAFLDGITGPDKL
IENFEIRRFEQDPIQKDRIYMDIHMKPYFPAKNFLIKMDGHKGDDGTEWDTDYEQK*

  Nucleotide sequence: 1371 bp    

>T6CP011094 NC_009441:c3906020-3904650 [Flavobacterium johnsoniae UW101] [TssC]
ATGTCAAGCAAAGAAGCATATAAAGGTGATCTTGATACAGCAGTATTAGAACCAAAAGCAGTAAAAGGAATTTCAATTGA
AAAAAATGTTGAAAAACTGGCTAAATACGGCGGTTTTGATTTATTAGAAATGGCAATTGAAGGAGTTCAAAACCTTAACC
CGGATAGAAAAGCAAGAAGAAAAATCTTTTTAGGTGAAGTAAACAAAGCAAAAGAAAGAGAAACTCTTTTAAAGACTTTA
GAACTTTGGTCTTCAGTTTTAAGCAATAATGAAGCTTTGACTGATATGGTGGCACAAAGTGAAGATAAATGCAAAGAATC
TGAAGCTTTGCTTCAAAAAAACCTTGCTAAAGCTGTTGAAGATACAAGAGAAATTGAAGCTGCTTACAGAACACTGGCTT
TATTCTTTAAAAACACAGAATCTGACAAAGTAAAAAATGTTACAATTGTAAACGCAGAATTAGATCAGTTAAAAGACCTT
GATAACACTCGTTTTATTGATGCAATTCACTCAGAATTAGTTGATAATTACGATCGTTTAGATCTTAAAAATAACTACGG
TATTTTGGTAATTCCAGGATATTTAGGATCTAACAAAGTGATTGAAAAATGGGCAAAAATTGCGCATGAAAACAAAGTAA
TGTTAGTTACAGATTTCGAACATCTTGATGAACCGGATGATGTAATGGAAATGTTTGATGCTGCTTCATTGACTGGAGGA
GATGTTTATCGTTCTAACGTAATCATGACTTGCAACTGGCTTGTTGGCCGCGGCAGATTTGATCAAATTGGAGAAAACGA
AGATTTACACGTTGCGCCTTCGGCTGCATTAGCAGGAAAAATATACAAAACATTAATGTCTCAGGTTACTGCAGGTAAGA
AATTTGGAGGAATTAATGAAGTTGACGGAGTGAAATTTGATCTTAAGAAAAGCGAAATCGCTAATCTTGAAAACTTAGGA
TTAGTTCCGATGGTAAATGAATACGGAAAAGTAATGGCTTTTTCTGCTAAAACATTATTCAGCGGAGATAATTTAGGATT
GCAAACGTACTCTGTAGTTCGTGTTTTTGATTATGTGACTAAAGTATTAATGGATTTCCTTAATCGTCGTGCTTTCGAAA
ACTTTACTGCTAAAACACGTAAAGAGATTATGAATCAGATCGTTGCTTTCCTTGACGGAATCACTGGTCCGGATAAATTA
ATTGAGAATTTTGAAATCCGCAGATTTGAACAAGATCCAATTCAAAAAGACAGAATTTATATGGATATCCATATGAAACC
TTATTTCCCTGCTAAAAACTTCCTTATTAAAATGGATGGTCACAAAGGTGACGACGGAACAGAATGGGATACAGATTACG
AACAAAAATAA