Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP011090
Component protein type TssI
T6SS ID (Type) T6SS00910 experimental (Type iii)
Strain Flavobacterium johnsoniae UW101
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (603 a.a.); Nucleotide sequence (1809 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) FJOH_RS16905
Coordinate (Strand) 3899844..3901652 (-)
NCBI ID WP_012025245.1
RefSeq NC_009441
Uniprot ID A5FEV1_FLAJ1
KEGG ID fjo:Fjoh_3260
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
Phage_base_V PF04717.14 1e-22 362..435
Phage_GPD PF05954.13 1.2e-14 51..326

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-602 MAHFSEQVHITIGSFTQNVVYYDLKLSQKMADHHHFSFVWQYTGKAVINPADQAKALRSYLGDEVIFTFKSLTGIRLMSKGIITELSSIDVDGSPAGLHVSGVSHSIVIDDMKKSRTFKDRSMDDIVLGIFAEGPGEFYQRDSIKSTYLKEFKNLLQYNETSFEFLKRIAARYGQWFYFDGMRMQFGQTKSSQTKLINGASLHSFKIQANMASHKISLNGYDYKNVATFRESAPKTSSGSKDSFAAIVGYNQGTVANSDLNNGAYTANATNKDELDEMIKLQTAGSDANSVYYSGISYFPIGLGQVFTIVNQTVAHELIAIEVVHHSQVHGNYSCEFKAIPADVSAPHYTNVFVYGKAETQPAQVKDNNDPEGLGRVRVEFYGASGTAVTDWIRMVQPYSGSGKGFYFVPEIGEEVLIGFEGNNVQNPYVIGAQYNGQDSSGYADAQNNIKAIHTRSGHVIKFTEDESILIADKNGNEILLDTVGGNITITANNTIDLNAQNINLNASQNITANAGMNITESAGADKMSIVGMMLNTTVGGDHMLNVTGNFMENIEGNLESHTAKERQEVGVKGIDTSSEGGINKHSKKEMQINSAEKSKSYSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9966 - -  Protein sequence: 603 a.a.    

>T6CP011090 NC_009441:c3901652-3899844 [Flavobacterium johnsoniae UW101] [TssI]
MAHFSEQVHITIGSFTQNVVYYDLKLSQKMADHHHFSFVWQYTGKAVINPADQAKALRSYLGDEVIFTFKSLTGIRLMSK
GIITELSSIDVDGSPAGLHVSGVSHSIVIDDMKKSRTFKDRSMDDIVLGIFAEGPGEFYQRDSIKSTYLKEFKNLLQYNE
TSFEFLKRIAARYGQWFYFDGMRMQFGQTKSSQTKLINGASLHSFKIQANMASHKISLNGYDYKNVATFRESAPKTSSGS
KDSFAAIVGYNQGTVANSDLNNGAYTANATNKDELDEMIKLQTAGSDANSVYYSGISYFPIGLGQVFTIVNQTVAHELIA
IEVVHHSQVHGNYSCEFKAIPADVSAPHYTNVFVYGKAETQPAQVKDNNDPEGLGRVRVEFYGASGTAVTDWIRMVQPYS
GSGKGFYFVPEIGEEVLIGFEGNNVQNPYVIGAQYNGQDSSGYADAQNNIKAIHTRSGHVIKFTEDESILIADKNGNEIL
LDTVGGNITITANNTIDLNAQNINLNASQNITANAGMNITESAGADKMSIVGMMLNTTVGGDHMLNVTGNFMENIEGNLE
SHTAKERQEVGVKGIDTSSEGGINKHSKKEMQINSAEKSKSY*

  Nucleotide sequence: 1809 bp    

>T6CP011090 NC_009441:c3901652-3899844 [Flavobacterium johnsoniae UW101] [TssI]
ATGGCACATTTTTCAGAACAAGTACATATAACTATAGGAAGTTTTACCCAAAACGTTGTTTATTATGATTTAAAGCTATC
TCAAAAAATGGCCGATCATCATCATTTTTCTTTTGTTTGGCAATATACAGGTAAAGCCGTAATTAACCCGGCAGATCAGG
CTAAGGCTCTTAGAAGCTATCTTGGAGACGAAGTAATTTTTACTTTTAAAAGTCTTACTGGGATCAGATTAATGAGCAAA
GGTATAATTACTGAACTTTCATCGATTGATGTTGATGGAAGTCCGGCAGGATTACACGTTTCTGGTGTAAGTCACAGTAT
TGTTATTGATGATATGAAAAAATCAAGAACATTTAAAGACCGCAGTATGGATGATATCGTATTGGGGATTTTTGCTGAAG
GACCGGGAGAATTTTATCAAAGAGATTCTATTAAATCGACTTATCTTAAAGAATTTAAAAATCTTTTACAATATAACGAA
ACTAGTTTTGAATTTTTAAAAAGAATAGCAGCACGTTATGGACAATGGTTTTATTTTGACGGAATGCGTATGCAGTTCGG
ACAGACAAAAAGCAGCCAGACCAAGCTTATAAATGGAGCTTCATTACACAGCTTTAAGATACAAGCTAATATGGCTTCAC
ATAAAATTTCGCTGAACGGTTATGATTATAAAAATGTAGCAACTTTTCGTGAGTCAGCACCTAAGACTTCATCTGGAAGT
AAAGACAGCTTTGCCGCTATTGTAGGTTATAATCAAGGAACTGTAGCAAATTCTGATTTAAATAATGGGGCTTATACCGC
AAATGCCACAAACAAAGACGAACTTGATGAAATGATAAAACTGCAGACTGCGGGCAGTGATGCCAACAGTGTTTATTACA
GCGGTATTTCTTATTTTCCAATTGGTCTTGGACAGGTATTTACAATAGTAAACCAAACAGTAGCACATGAATTAATTGCT
ATTGAAGTTGTACATCATTCTCAGGTGCATGGAAATTATTCTTGTGAGTTTAAAGCAATTCCTGCAGATGTGTCAGCACC
ACACTATACAAATGTATTTGTTTATGGCAAAGCCGAAACACAGCCTGCACAAGTAAAAGATAATAATGATCCTGAAGGAT
TAGGACGTGTAAGAGTAGAATTTTATGGTGCAAGCGGTACAGCAGTTACAGATTGGATAAGAATGGTGCAGCCTTATTCT
GGTTCAGGAAAAGGATTTTATTTTGTTCCTGAAATCGGAGAAGAAGTTTTAATTGGTTTTGAAGGCAATAACGTCCAGAA
TCCTTATGTAATTGGTGCGCAGTATAACGGACAAGATTCAAGTGGTTATGCAGATGCACAGAATAACATTAAAGCGATTC
ATACGAGAAGCGGTCATGTAATAAAATTCACAGAAGATGAGAGCATCTTAATTGCTGATAAGAACGGTAATGAGATACTA
TTGGATACTGTTGGAGGTAACATAACTATTACAGCAAACAACACCATTGATCTAAACGCACAAAACATCAATCTTAATGC
TTCTCAAAATATTACTGCTAATGCAGGAATGAATATTACAGAAAGTGCCGGAGCCGACAAAATGAGTATTGTAGGTATGA
TGCTTAATACTACTGTAGGAGGTGATCATATGCTTAATGTTACAGGAAACTTCATGGAAAACATTGAAGGAAATCTTGAA
TCTCATACGGCTAAAGAAAGACAGGAAGTTGGAGTTAAAGGAATTGATACAAGCAGTGAAGGAGGGATAAATAAACACTC
TAAAAAAGAAATGCAAATTAACAGCGCCGAAAAATCTAAATCTTACTAA