Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP010081
Component protein type TssF
T6SS ID (Type) T6SS00838 experimental (Type i1)
Strain Proteus mirabilis BB2000
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (579 a.a.); Nucleotide sequence (1737 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) BB2000_RS03910
Coordinate (Strand) 917149..918885 (-)
NCBI ID WP_020945425.1
RefSeq NC_022000
Uniprot ID UPI000384307D
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
T6SS_TssF PF05947.14 1.4e-42 6..561

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-578 MSEIKYIKEKQYLQKLFSEYADKAPHLASVLDPQDPQTSYLLEGFAFLSARLQDKIDDAFPEITLPLLQRLNSQAIKGLPSTTIIQIDQSEILPYPMEINEKHLVIGDNGAQFSFCHNFTIMPYSILDRKITQHPNHSCISLEILYRGDVELTQTNALNVFLGENKTTSDILLLAFSQYFEKIEVVHNGERYEGDPLNYAFEPKIGNDYKIFPQKNNSFSAPQRLLEGLYLPHVHHFIELDIPQIVTQLDWKQQQRFVVNIYFSQQLPLTQEECNQSFFLNCAPAIDSEAKHTLLIDFKKNKSSYLLPIPTHHYLADLDKIELSLEPHELARGIYCHFYPTTELTAASRLMPQFHKAIFYSLTMEKNITGHTLYYLNFFDNKGDPMVTPPSLHFACVYIGFEQYKRNELGLLNKHSEKMPDAVKTGNITLLSSCYPPIVNNHHFWKLLSHYSANGSMLMSLDTIKHMISDYILYRDTDRQVTRKCERLLNGLVELKTHLYDYILKGKPYRCLSLSLFIDETQYENRGEAFVFTTHLYHFFPFCLSENMLLEMSVTLNDQKNTTWYLSPSPLRGYKSMISignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9981 - -  Protein sequence: 579 a.a.    

>T6CP010081 NC_022000:c918885-917149 [Proteus mirabilis BB2000] [TssF]
MSEIKYIKEKQYLQKLFSEYADKAPHLASVLDPQDPQTSYLLEGFAFLSARLQDKIDDAFPEITLPLLQRLNSQAIKGLP
STTIIQIDQSEILPYPMEINEKHLVIGDNGAQFSFCHNFTIMPYSILDRKITQHPNHSCISLEILYRGDVELTQTNALNV
FLGENKTTSDILLLAFSQYFEKIEVVHNGERYEGDPLNYAFEPKIGNDYKIFPQKNNSFSAPQRLLEGLYLPHVHHFIEL
DIPQIVTQLDWKQQQRFVVNIYFSQQLPLTQEECNQSFFLNCAPAIDSEAKHTLLIDFKKNKSSYLLPIPTHHYLADLDK
IELSLEPHELARGIYCHFYPTTELTAASRLMPQFHKAIFYSLTMEKNITGHTLYYLNFFDNKGDPMVTPPSLHFACVYIG
FEQYKRNELGLLNKHSEKMPDAVKTGNITLLSSCYPPIVNNHHFWKLLSHYSANGSMLMSLDTIKHMISDYILYRDTDRQ
VTRKCERLLNGLVELKTHLYDYILKGKPYRCLSLSLFIDETQYENRGEAFVFTTHLYHFFPFCLSENMLLEMSVTLNDQK
NTTWYLSPSPLRGYKSMI*

  Nucleotide sequence: 1737 bp    

>T6CP010081 NC_022000:c918885-917149 [Proteus mirabilis BB2000] [TssF]
ATGAGTGAAATTAAATATATTAAAGAAAAGCAGTACTTACAAAAACTGTTCAGTGAGTATGCAGATAAAGCGCCACATTT
AGCGAGCGTACTTGATCCTCAAGATCCACAAACAAGTTATCTCTTAGAAGGCTTTGCTTTTTTATCTGCTCGTTTACAAG
ATAAAATTGATGATGCTTTTCCTGAGATCACATTACCCCTACTGCAACGACTAAATTCCCAAGCCATTAAAGGGCTACCA
TCAACAACAATTATCCAAATTGACCAAAGTGAAATTCTCCCCTATCCCATGGAGATTAATGAGAAACATTTGGTGATTGG
CGACAACGGGGCACAATTTAGTTTCTGCCATAATTTCACCATCATGCCTTATAGCATTTTGGATAGAAAAATTACTCAGC
ATCCAAACCACTCTTGTATCTCTCTTGAAATATTATATCGTGGTGATGTGGAATTAACTCAAACAAATGCACTTAATGTT
TTTTTAGGGGAAAATAAAACCACCTCAGACATTTTATTACTCGCATTTAGTCAATACTTTGAAAAAATTGAGGTGGTACA
TAACGGTGAACGTTATGAAGGCGATCCTCTTAATTATGCTTTTGAACCCAAAATTGGCAATGACTATAAAATCTTCCCAC
AGAAAAATAACTCATTTTCTGCGCCACAACGTTTATTAGAAGGTCTTTATTTACCCCATGTTCACCATTTTATTGAGTTA
GATATACCACAAATAGTGACTCAATTAGATTGGAAACAACAGCAGCGGTTTGTTGTTAATATCTATTTCAGTCAGCAACT
TCCTTTAACTCAAGAAGAGTGTAATCAGAGCTTTTTTTTAAACTGTGCTCCAGCGATTGATAGTGAAGCAAAACATACAC
TTTTAATTGATTTTAAAAAGAATAAATCAAGTTATTTACTCCCTATTCCAACCCATCACTATTTGGCCGATCTTGATAAA
ATTGAGTTATCACTAGAGCCTCATGAGCTAGCGCGTGGCATATACTGTCATTTTTATCCTACGACAGAATTAACCGCCGC
CTCTCGTTTAATGCCCCAATTTCATAAAGCCATTTTCTATTCATTAACAATGGAGAAAAATATTACTGGGCATACACTTT
ATTATTTGAATTTCTTTGATAATAAAGGTGATCCTATGGTCACACCGCCTAGTTTACATTTTGCATGTGTTTATATTGGC
TTTGAACAATATAAAAGAAATGAGTTAGGTCTATTAAATAAACACAGCGAAAAAATGCCTGATGCAGTAAAAACGGGAAA
TATCACATTATTATCATCTTGTTATCCACCTATTGTAAATAATCACCATTTTTGGAAATTGTTATCTCATTACAGTGCTA
ATGGTTCAATGTTAATGTCATTAGATACTATTAAACATATGATTTCTGATTATATTCTTTACCGAGATACTGATAGGCAG
GTCACTCGAAAATGTGAGCGATTATTAAATGGACTCGTTGAACTAAAAACACATTTATATGACTATATTTTAAAAGGTAA
ACCCTATCGTTGTTTATCTTTATCGCTATTCATTGACGAAACACAATATGAAAATAGAGGTGAAGCTTTTGTCTTTACTA
CACATCTTTACCATTTTTTCCCATTCTGTTTATCTGAAAATATGTTATTGGAAATGTCAGTTACACTCAATGATCAGAAA
AACACCACTTGGTATTTATCTCCCTCACCACTAAGGGGCTATAAATCAATGATTTAA