Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP007578
Component protein type TssG
T6SS ID (Type) T6SS00720 experimental (Type i5)
Strain Vibrio parahaemolyticus BB22OP
Replicon chromosome II
Sequence Protein sequence (322 a.a.); Nucleotide sequence (966 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) VPBB_RS19930
Coordinate (Strand) 1053806..1054771 (-)
NCBI ID WP_015313303.1
RefSeq NC_019971
Uniprot ID UPI0002A5811C
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
T6SS_TssG PF06996.13 1.7e-69 11..306

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-321 MSTEDFYRELKQRSLFEAIHLIEQELLKVESQIGTDALPKNEKLNLKVNASLGFENAQLVSTKPLGKDKLALETNLIGLTGEQGVLPQHYSELALHRLKEGDHAMVDFYDIFNHRLLSLYYRSWQLSQLTIQARAHAKNQRSPLTDCMSSLTGGGNDLALHYGGMYASPTRSKGALKSILECLSGCQIRIHEFQGQWMRLSKSEQTRLVSKSMPEGQFAQLGAGASLGKKAWNINASTTIEFLPKESKQVTNLLPKTNTLKTIKQVAGDFIGKHKHVKWQLTTKHSLLPQVQISKQQGQLGVGSVLKKHERTEDRNITITVSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9919 - -  Protein sequence: 322 a.a.    

>T6CP007578 NC_019971:c1054771-1053806 [Vibrio parahaemolyticus BB22OP] [TssG]
MSTEDFYRELKQRSLFEAIHLIEQELLKVESQIGTDALPKNEKLNLKVNASLGFENAQLVSTKPLGKDKLALETNLIGLT
GEQGVLPQHYSELALHRLKEGDHAMVDFYDIFNHRLLSLYYRSWQLSQLTIQARAHAKNQRSPLTDCMSSLTGGGNDLAL
HYGGMYASPTRSKGALKSILECLSGCQIRIHEFQGQWMRLSKSEQTRLVSKSMPEGQFAQLGAGASLGKKAWNINASTTI
EFLPKESKQVTNLLPKTNTLKTIKQVAGDFIGKHKHVKWQLTTKHSLLPQVQISKQQGQLGVGSVLKKHERTEDRNITIT
V*

  Nucleotide sequence: 966 bp    

>T6CP007578 NC_019971:c1054771-1053806 [Vibrio parahaemolyticus BB22OP] [TssG]
ATGAGCACAGAGGACTTCTACCGCGAGCTAAAGCAACGTTCTTTGTTTGAAGCTATTCATCTTATTGAGCAAGAGCTTTT
GAAAGTTGAATCGCAAATTGGAACAGATGCATTACCCAAAAACGAGAAACTTAACTTAAAGGTCAATGCGTCTTTAGGGT
TTGAGAATGCGCAACTCGTTTCTACTAAACCATTAGGTAAAGATAAATTAGCGCTTGAGACAAATTTGATTGGCTTGACG
GGGGAGCAGGGTGTACTGCCTCAGCATTACAGTGAGCTTGCATTACATCGACTGAAAGAAGGCGATCATGCGATGGTGGA
CTTCTATGACATTTTTAACCATCGGCTTTTATCCCTCTATTATCGAAGTTGGCAGTTGAGTCAGTTAACCATACAAGCGC
GTGCGCATGCAAAAAATCAGCGCTCCCCATTAACTGATTGCATGTCGTCATTGACTGGCGGTGGGAATGATCTAGCACTG
CATTATGGCGGCATGTATGCATCTCCAACACGAAGTAAAGGTGCATTGAAGAGCATTTTGGAATGTTTGTCTGGTTGCCA
AATTCGTATTCACGAGTTTCAAGGTCAATGGATGCGACTGTCTAAATCTGAACAAACTCGTTTGGTATCGAAAAGTATGC
CCGAAGGCCAGTTTGCACAACTCGGTGCTGGTGCGTCACTAGGGAAAAAAGCCTGGAATATCAATGCAAGTACAACAATT
GAGTTTCTCCCAAAGGAAAGTAAGCAAGTCACAAATCTATTACCCAAGACCAATACATTGAAAACGATAAAACAGGTAGC
AGGTGACTTCATTGGCAAACACAAGCACGTTAAATGGCAACTCACGACTAAACATAGTCTATTGCCTCAAGTTCAAATAT
CTAAGCAACAAGGTCAGTTAGGTGTCGGCTCTGTACTGAAAAAACATGAACGTACGGAAGATCGCAACATAACAATTACG
GTTTAA