Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP007568
Component protein type TssC
T6SS ID (Type) T6SS00719 experimental (Type i1)
Strain Vibrio parahaemolyticus BB22OP
Replicon chromosome I
Sequence Protein sequence (492 a.a.); Nucleotide sequence (1476 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) VPBB_RS06710
Coordinate (Strand) 1478120..1479595 (+)
NCBI ID WP_005480731.1
RefSeq NC_019955
Uniprot ID Q87PU8_VIBPA, A0A0L8TQZ4_VIBPH
KEGG ID vpa:VP1403
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
VipB PF05943.14 2.3e-125 68..365
VipB_2 PF18945.2 3e-45 378..489

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-491 MSAEAQAPEQEAALVESGSLLDSILNETRLKPSDEGFDVAKRGVEAFISELLSSSNTEKVDQSLVDLMISEIDQKLSKQVDAILHNEEVQAIESTWRGLKYLVDHTDFRENIQIELISAKKDEVLDDFEDAPEVVKSGLYKQIYTREYGQFGGKPVGAVICDYNMSASSPDIKLMEYMANVGAMSHAPFITSASAKFFGLDSYEELPNLKDLKSVFEGPQYTKWRGLREHEDARYLGLCTSRFMLRTPYSVEDNPIKAFDYDEHVTDSHDNYLWGNSAYAMASKISESFAKYRWCPNIIGPQSGGSVHDLPVYNFEAMGQIETKIPTEILVSDRREYELAEEGFIALTMRKGSDNAAFFSANSVQKPKVFANTPEGKQAEMNYKLGTQLPYMFIINRLAHYIKVLQREQIGSWKERSDLEIELNKWIRQYVSDQENPPAEVRGRRPLRAAKVEVSDVEGDPGWYKVSMSVRPHFKYMGASFDLSLVGKLDQSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9875 - -  Protein sequence: 492 a.a.    

>T6CP007568 NC_019955:1478120-1479595 [Vibrio parahaemolyticus BB22OP] [TssC]
MSAEAQAPEQEAALVESGSLLDSILNETRLKPSDEGFDVAKRGVEAFISELLSSSNTEKVDQSLVDLMISEIDQKLSKQV
DAILHNEEVQAIESTWRGLKYLVDHTDFRENIQIELISAKKDEVLDDFEDAPEVVKSGLYKQIYTREYGQFGGKPVGAVI
CDYNMSASSPDIKLMEYMANVGAMSHAPFITSASAKFFGLDSYEELPNLKDLKSVFEGPQYTKWRGLREHEDARYLGLCT
SRFMLRTPYSVEDNPIKAFDYDEHVTDSHDNYLWGNSAYAMASKISESFAKYRWCPNIIGPQSGGSVHDLPVYNFEAMGQ
IETKIPTEILVSDRREYELAEEGFIALTMRKGSDNAAFFSANSVQKPKVFANTPEGKQAEMNYKLGTQLPYMFIINRLAH
YIKVLQREQIGSWKERSDLEIELNKWIRQYVSDQENPPAEVRGRRPLRAAKVEVSDVEGDPGWYKVSMSVRPHFKYMGAS
FDLSLVGKLDQ*

  Nucleotide sequence: 1476 bp    

>T6CP007568 NC_019955:1478120-1479595 [Vibrio parahaemolyticus BB22OP] [TssC]
ATGTCTGCAGAAGCACAAGCTCCAGAACAAGAAGCAGCCTTAGTTGAATCAGGCTCACTTCTGGATAGCATTCTTAACGA
AACTCGTTTAAAGCCAAGTGATGAAGGTTTTGATGTTGCTAAACGTGGCGTAGAAGCATTCATTAGTGAGCTACTGAGCA
GCTCGAATACAGAGAAAGTAGACCAATCTTTGGTTGACTTAATGATCTCTGAAATCGACCAAAAACTGTCTAAGCAAGTT
GATGCGATTCTTCACAACGAAGAAGTTCAAGCGATTGAGTCAACTTGGCGTGGCCTGAAGTATCTTGTTGATCACACTGA
TTTCCGTGAGAACATTCAAATCGAACTAATTTCAGCGAAGAAAGACGAAGTTCTTGATGATTTTGAAGATGCACCGGAAG
TGGTTAAGTCTGGCCTTTACAAGCAGATCTACACTCGCGAATACGGCCAATTCGGTGGTAAACCTGTAGGTGCGGTAATC
TGTGACTACAACATGTCAGCGTCTTCTCCAGACATTAAGCTGATGGAATACATGGCAAATGTGGGCGCGATGTCTCATGC
ACCTTTCATAACGTCAGCATCGGCTAAGTTCTTTGGTCTGGATAGCTACGAAGAGCTACCAAACCTAAAAGATTTGAAGT
CTGTTTTCGAAGGTCCACAATACACGAAATGGCGTGGCTTACGTGAACACGAAGATGCTCGTTACCTAGGTCTATGTACG
TCTCGCTTTATGTTACGTACACCTTACTCTGTCGAAGATAACCCAATTAAGGCGTTTGACTACGACGAGCACGTAACAGA
TAGCCATGATAACTACCTATGGGGTAACTCTGCGTACGCGATGGCTTCTAAGATCAGTGAGTCATTTGCTAAGTACCGTT
GGTGTCCAAATATCATTGGTCCTCAAAGTGGCGGTTCGGTTCATGACTTGCCAGTTTATAACTTTGAAGCAATGGGCCAA
ATTGAAACGAAGATCCCAACAGAAATCTTGGTATCTGACCGTCGTGAATACGAGCTAGCCGAAGAGGGCTTTATCGCTCT
AACGATGCGCAAAGGTTCTGACAACGCGGCGTTCTTCTCTGCAAACTCTGTTCAAAAACCAAAAGTGTTTGCAAACACGC
CAGAAGGCAAACAAGCAGAGATGAACTATAAGCTGGGTACTCAGCTTCCTTACATGTTCATTATCAACCGTCTAGCGCAT
TACATCAAAGTGCTACAACGTGAGCAAATCGGTTCATGGAAAGAGCGTTCTGACCTAGAAATCGAATTGAACAAGTGGAT
CCGTCAATACGTTTCTGACCAAGAGAACCCACCAGCAGAAGTCCGTGGTCGTCGTCCACTGCGTGCTGCTAAGGTTGAGG
TATCAGACGTAGAAGGCGATCCAGGCTGGTACAAAGTATCAATGTCTGTACGTCCTCACTTCAAGTACATGGGCGCAAGT
TTCGACTTGTCTCTAGTTGGTAAACTAGACCAATAA