Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP005181
Component protein type PdpA
T6SS ID (Type) T6SS00080 experimental (Type ii)
Strain Francisella tularensis subsp. tularensis SCHU S4
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (821 a.a.); Nucleotide sequence (2463 bp)
Reference
[1] Bröms JE, Meyer L, Sun K, et al. Unique substrates secreted by the type VI secretion system of Francisella tularensis during intramacrophage infection. PLoS One. 2012;7(11):e50473. doi: 10.1371/journal.pone.0050473. Epub 2012 Nov 20. PMID: 23185631
[2] Nano FE, Schmerk C. The Francisella pathogenicity island. Ann N Y Acad Sci. 2007 Jun;1105:122-37. Epub 2007 Mar 29. PMID: 17395722
[3] Long ME, Lindemann SR, Rasmussen JA, et al. Disruption of Francisella tularensis Schu S4 iglI, iglJ, and pdpC genes results in attenuation for growth in human macrophages and in vivo virulence in mice and reveals a unique phenotype for pdpC. Infect Immun. 2013 Mar;81(3):850-61. doi: 10.1128/IAI.00822-12. Epub 2012 Dec 28. PMID: 23275090
[4] Long ME, Lindemann SR, Rasmussen JA, et al. Disruption of Francisella tularensis Schu S4 iglI, iglJ, and pdpC genes results in attenuation for growth in human macrophages and in vivo virulence in mice and reveals a unique phenotype for pdpC. Infect Immun. 2013 Mar;81(3):850-61. doi: 10.1128/IAI.00822-12. Epub 2012 Dec 28. PMID: 23275090
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) FTT_RS08990
Coordinate (Strand) 1773260..1775722 (+)
NCBI ID WP_003022122.1
RefSeq NC_006570
Uniprot ID Q5NED8_FRATT
KEGG ID ftu:FTT_1344, ftu:FTT_1699
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-820 MIAVKDITDLNIQDIISQLTSEVINGDTTSSSAKFACEINSYIINYKLLNINLINTQLKNTKILYRKGLISKLDYEKYKRYCVICRLKNNIDEFILYFSTNYKDSQSLKIAIKELQNSCSSSLILELPHDYIRKIDVLLTSIDSAIQRSSDLNKTIIKQLNKLKSSLSRYIGYNNVLQKQEITINIKPINKNFELEDISFVSTRNKQYFKHNSLTLKNPHIEKLEVCENIYGINGWLTFDLAYINNHKDFNFLLSPNQPILLDIQINDSFNFYKKESKKDHHKRTTRFMAIGFNSNSIDIHENFEYSIYSYTKNVSSGVKKFKIQFHDPLKALWTKHKPSYIALNKSLDDIFKENFFFDNLVSLDTNKSNNLKIRIPQAFISTVNRNFYDFFIQQLEQNKCYLKYFCDKKSGKVSYHVVDQVDNDLQRNIVNSDEDLKDKLSPYDISCFKKQILISNKSNFYVKEKNICPDVTLNTQKKEDRKISDTLIKPFSSILKDNLQSVEYIQSNNDDIQEIITTGFEILLTSRNTLPFLDTEITLSKLDNDQNYLLGATDIKSLYISQRKLLFKRSKYCSKQLYENLHNFHYKSDSESDVYEKIAFTKYPSLTHDNLITYKIKDYSNLTPEYPKYKSFSNFYINGRVTIGENVNNDSKKAYKFFKNYKPEESSIAEFQENGEKGTSAILNSKADILYAIEIAKEMLSDKSSDKPIIYLPLKVNINSANNQFIPLRNDDIILIEMQSFTKGEIIELISNSAISTKKAQQQLLQRQLLGSKENCEMAYTQTSDSETFSLTQVNEDCENSFLINDKKGIFLRYKSKGNSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9732 - -  Protein sequence: 821 a.a.    

>T6CP005181 NC_006570:1773260-1775722 [Francisella tularensis subsp. tularensis SCHU S4] [PdpA]
MIAVKDITDLNIQDIISQLTSEVINGDTTSSSAKFACEINSYIINYKLLNINLINTQLKNTKILYRKGLISKLDYEKYKR
YCVICRLKNNIDEFILYFSTNYKDSQSLKIAIKELQNSCSSSLILELPHDYIRKIDVLLTSIDSAIQRSSDLNKTIIKQL
NKLKSSLSRYIGYNNVLQKQEITINIKPINKNFELEDISFVSTRNKQYFKHNSLTLKNPHIEKLEVCENIYGINGWLTFD
LAYINNHKDFNFLLSPNQPILLDIQINDSFNFYKKESKKDHHKRTTRFMAIGFNSNSIDIHENFEYSIYSYTKNVSSGVK
KFKIQFHDPLKALWTKHKPSYIALNKSLDDIFKENFFFDNLVSLDTNKSNNLKIRIPQAFISTVNRNFYDFFIQQLEQNK
CYLKYFCDKKSGKVSYHVVDQVDNDLQRNIVNSDEDLKDKLSPYDISCFKKQILISNKSNFYVKEKNICPDVTLNTQKKE
DRKISDTLIKPFSSILKDNLQSVEYIQSNNDDIQEIITTGFEILLTSRNTLPFLDTEITLSKLDNDQNYLLGATDIKSLY
ISQRKLLFKRSKYCSKQLYENLHNFHYKSDSESDVYEKIAFTKYPSLTHDNLITYKIKDYSNLTPEYPKYKSFSNFYING
RVTIGENVNNDSKKAYKFFKNYKPEESSIAEFQENGEKGTSAILNSKADILYAIEIAKEMLSDKSSDKPIIYLPLKVNIN
SANNQFIPLRNDDIILIEMQSFTKGEIIELISNSAISTKKAQQQLLQRQLLGSKENCEMAYTQTSDSETFSLTQVNEDCE
NSFLINDKKGIFLRYKSKGN*

  Nucleotide sequence: 2463 bp    

>T6CP005181 NC_006570:1773260-1775722 [Francisella tularensis subsp. tularensis SCHU S4] [PdpA]
ATGATAGCAGTAAAAGATATAACTGATTTAAATATACAAGACATAATTAGTCAGTTAACTTCTGAAGTTATAAATGGCGA
CACAACCTCTTCTTCTGCCAAGTTTGCTTGTGAAATTAATAGCTATATTATTAATTACAAACTATTAAACATTAATCTTA
TTAATACTCAACTAAAAAATACAAAGATACTTTATAGAAAAGGCTTGATATCTAAGCTTGATTACGAAAAATATAAAAGA
TATTGCGTAATATGTAGATTAAAAAATAACATAGATGAATTTATCTTATATTTTTCGACAAACTATAAAGACTCTCAAAG
CTTAAAAATCGCAATTAAAGAATTACAAAACTCATGCTCATCAAGTTTAATTCTTGAGCTCCCTCATGATTACATAAGAA
AAATTGATGTCTTACTAACTAGTATAGATAGTGCGATACAAAGATCAAGTGATCTCAACAAAACAATTATAAAACAGTTA
AATAAGCTTAAAAGCAGCCTTTCACGATATATTGGGTATAATAATGTACTGCAAAAACAAGAAATTACTATAAATATAAA
GCCTATTAATAAAAATTTTGAACTTGAGGATATAAGTTTTGTATCAACTAGAAATAAGCAATATTTTAAGCATAACTCTC
TTACACTTAAAAACCCTCATATTGAAAAATTAGAAGTATGTGAAAATATCTACGGCATAAATGGCTGGTTAACTTTTGAT
TTAGCATATATCAATAATCACAAAGACTTTAACTTCCTATTAAGCCCAAATCAACCCATATTACTTGATATTCAAATTAA
TGATAGCTTCAATTTTTACAAAAAAGAATCTAAAAAAGATCATCATAAGAGAACAACCCGTTTTATGGCCATTGGCTTTA
ATTCAAACAGTATAGATATTCATGAGAACTTTGAATACAGCATATATTCTTATACCAAAAATGTTTCTTCAGGAGTAAAA
AAATTTAAAATACAATTCCATGACCCACTAAAAGCACTTTGGACTAAGCACAAACCATCTTATATAGCTTTAAATAAAAG
CTTAGATGATATCTTTAAAGAGAATTTTTTCTTTGATAATTTAGTTTCTTTAGATACCAACAAAAGTAATAACCTAAAAA
TACGTATACCACAAGCATTTATTTCTACAGTTAATCGAAATTTTTATGATTTTTTTATTCAACAACTTGAGCAAAATAAA
TGCTATTTAAAATATTTCTGTGATAAGAAGAGTGGCAAAGTAAGCTATCATGTTGTAGATCAAGTAGATAATGACTTACA
AAGGAATATCGTAAATTCAGATGAAGATTTAAAAGACAAACTATCTCCTTATGATATAAGCTGCTTCAAAAAACAAATTC
TAATCTCAAATAAATCAAACTTTTATGTTAAAGAAAAAAATATATGTCCTGATGTGACTTTAAACACTCAAAAAAAGGAA
GATCGAAAGATTTCAGATACCTTAATAAAGCCATTCTCATCCATACTCAAGGATAACTTACAATCTGTAGAGTATATACA
AAGCAATAATGATGATATACAAGAAATTATTACTACAGGATTTGAGATATTACTGACATCAAGAAATACTCTGCCCTTCT
TAGATACTGAAATTACTCTTTCTAAACTAGACAATGATCAAAACTATCTTTTAGGCGCAACAGATATAAAAAGCTTATAT
ATAAGTCAAAGAAAGCTATTATTTAAAAGAAGTAAATACTGCTCTAAACAACTATATGAAAACTTACATAATTTTCACTA
TAAAAGTGATTCTGAATCAGACGTATATGAAAAAATTGCTTTTACTAAATACCCTAGTCTGACACATGACAACTTAATAA
CTTATAAAATTAAGGATTATAGTAATCTAACTCCTGAATATCCTAAGTACAAAAGTTTTAGTAACTTTTATATTAATGGT
AGAGTAACGATTGGAGAAAATGTTAATAATGACTCCAAAAAAGCTTATAAATTCTTTAAAAATTATAAGCCAGAAGAAAG
CTCAATCGCAGAATTTCAAGAAAATGGTGAAAAAGGTACTTCAGCTATACTAAATAGTAAGGCTGATATCTTATACGCAA
TAGAAATTGCCAAGGAAATGTTATCTGATAAATCATCAGATAAGCCAATCATATACTTACCTCTAAAAGTAAACATAAAT
TCTGCTAATAATCAATTTATACCATTGAGAAATGACGATATTATCTTAATTGAAATGCAGTCTTTTACTAAAGGTGAAAT
TATTGAGTTAATTTCGAACTCTGCCATATCAACAAAGAAAGCTCAGCAGCAACTACTACAACGACAACTTCTTGGATCTA
AAGAAAACTGTGAAATGGCATATACCCAAACAAGTGATAGCGAGACATTCTCACTAACTCAAGTAAATGAAGATTGTGAG
AATTCTTTTTTGATAAATGATAAAAAAGGTATTTTTCTAAGATATAAATCAAAAGGAAATTAA