Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP004830
Component protein type PdpA
T6SS ID (Type) T6SS00466 experimental (Type ii)
Strain Francisella tularensis subsp. holarctica LVS
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (821 a.a.); Nucleotide sequence (2463 bp)
Reference
[1] Bröms JE, Meyer L, Lavander M, et al. DotU and VgrG, core components of type VI secretion systems, are essential for Francisella LVS pathogenicity. PLoS One. 2012;7(4):e34639. doi: 10.1371/journal.pone.0034639. Epub 2012 Apr 13. PMID: 22514651
[2] de Bruin OM, Duplantis BN, Ludu JS, et al. The biochemical properties of the Francisella pathogenicity island (FPI)-encoded proteins IglA, IglB, IglC, PdpB and DotU suggest roles in type VI secretion. Microbiology (Reading). 2011 Dec;157(Pt 12):3483-3491. doi: 10.1099/mic.0.052308-0. Epub 2011 Oct 6. PMID: 21980115
[3] Bröms JE, Lavander M, Meyer L, et al. IglG and IglI of the Francisella pathogenicity island are important virulence determinants of Francisella tularensis LVS. Infect Immun. 2011 Sep;79(9):3683-96. doi: 10.1128/IAI.01344-10. Epub 2011 Jun 20. PMID: 21690239
[4] Nano FE, Schmerk C. The Francisella pathogenicity island. Ann N Y Acad Sci. 2007 Jun;1105:122-37. Epub 2007 Mar 29. PMID: 17395722
[5] Bröms JE, Meyer L, Sun K, et al. Unique substrates secreted by the type VI secretion system of Francisella tularensis during intramacrophage infection. PLoS One. 2012;7(11):e50473. doi: 10.1371/journal.pone.0050473. Epub 2012 Nov 20. PMID: 23185631
[6] Lindgren M, Bröms JE, Meyer L, et al. The Francisella tularensis LVS ΔpdpC mutant exhibits a unique phenotype during intracellular infection. BMC Microbiol. 2013 Jan 29;13:20. doi: 10.1186/1471-2180-13-20. PMID: 23356941
[7] Lindgren M, Eneslätt K, Bröms JE, et al. Importance of PdpC, IglC, IglI, and IglG for modulation of a host cell death pathway induced by Francisella tularensis. Infect Immun. 2013 Jun;81(6):2076-84. doi: 10.1128/IAI.00275-13. Epub 2013 Mar 25. PMID: 23529623
[8] Bröms JE, Meyer L, Sjöstedt A. A mutagenesis-based approach identifies amino acids in the N-terminal part of Francisella tularensis IglE that critically control Type VI system-mediated secretion. Virulence. 2017 Aug 18;8(6):821-847. doi: 10.1080/21505594.2016.1258507. Epub 2016 Nov 10. PMID: 27830989
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) FTL_RS00625
Coordinate (Strand) 121838..124300 (-)
NCBI ID WP_003016195.1
RefSeq NC_007880
Uniprot ID A0A0B3VN38_FRATU, A0A7M1PU14_FRATU
KEGG ID ftz:CH68_120, ftc:DA46_1617, ftv:CH67_1529, ftv:CH67_383
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-820 MIAVKDITDLNIQDIISQLTSEVINGDTTSSSAKFACEINSYIINYKLLNINLINTQLKNTKILYRKGLISKLDYEKYKRYCVICRLKNNIDEFILYFSTNYKDSQSLKIAIKELQNSCSSSLILELPHDYIRKIDVLLTSIDSAIQRSSDLNKTIIKQLNKLKSSLSRYIGYNNVLQKQEITINIKPINKNFELEDISFVSTRNKQYFKHNSLTLKNPHIEKLEVCENIYGINGWLTFDLAYINNHKDFNFLLSPNQPILFDIQINDSFNFYKKESKKDHHKRTTRFMAIGFNSNSIDIHENFEYSIYSYTKNVSSGVKKIKIQFHDPLKALWTKHKPSYIALNKSLDDIFKENFFFDNLVSLDTNKSNNLKIRIPQAFISTVNRNFYDFFIQQLEQNKCYLKYFCDKKSGKVSYHVVDQVDNDLQRNIVNSDEDLKDKLSPYDISCFKKQILISNKSNFYVKEKNICPDVTLTTQKKEDRKISDTLIKPFSSILKDNLQSVEYIQSNNDDIQEIITTGFEILLTSRNTLPFLDTEITLSKLDNDQNYLLGATDIKSLYISQRKLLFKRSKYCSKQLYENLHNFHYKSDSESDVYEKIAFTKYPSLTHDNLITYKIKNYSNLTPEYPKYKSFSNFYINGRVTIGENVNNDSKKAYKFFKNYKPEESSIAEFQENGEKGTSAILNSKADILYAIEIAKEMLSDKSSDKPIIYLPLKVNINSANNQFIPLRNDDIILIEMQSFTKGEIIELISNSAISTKKAQQQLLQRQLLGSKENCEMAYTQTSDSETFSLTQVNEDCENSFLINDKKGIFLRYKSKGNSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9732 - -  Protein sequence: 821 a.a.    

>T6CP004830 NC_007880:c124300-121838 [Francisella tularensis subsp. holarctica LVS] [PdpA]
MIAVKDITDLNIQDIISQLTSEVINGDTTSSSAKFACEINSYIINYKLLNINLINTQLKNTKILYRKGLISKLDYEKYKR
YCVICRLKNNIDEFILYFSTNYKDSQSLKIAIKELQNSCSSSLILELPHDYIRKIDVLLTSIDSAIQRSSDLNKTIIKQL
NKLKSSLSRYIGYNNVLQKQEITINIKPINKNFELEDISFVSTRNKQYFKHNSLTLKNPHIEKLEVCENIYGINGWLTFD
LAYINNHKDFNFLLSPNQPILFDIQINDSFNFYKKESKKDHHKRTTRFMAIGFNSNSIDIHENFEYSIYSYTKNVSSGVK
KIKIQFHDPLKALWTKHKPSYIALNKSLDDIFKENFFFDNLVSLDTNKSNNLKIRIPQAFISTVNRNFYDFFIQQLEQNK
CYLKYFCDKKSGKVSYHVVDQVDNDLQRNIVNSDEDLKDKLSPYDISCFKKQILISNKSNFYVKEKNICPDVTLTTQKKE
DRKISDTLIKPFSSILKDNLQSVEYIQSNNDDIQEIITTGFEILLTSRNTLPFLDTEITLSKLDNDQNYLLGATDIKSLY
ISQRKLLFKRSKYCSKQLYENLHNFHYKSDSESDVYEKIAFTKYPSLTHDNLITYKIKNYSNLTPEYPKYKSFSNFYING
RVTIGENVNNDSKKAYKFFKNYKPEESSIAEFQENGEKGTSAILNSKADILYAIEIAKEMLSDKSSDKPIIYLPLKVNIN
SANNQFIPLRNDDIILIEMQSFTKGEIIELISNSAISTKKAQQQLLQRQLLGSKENCEMAYTQTSDSETFSLTQVNEDCE
NSFLINDKKGIFLRYKSKGN*

  Nucleotide sequence: 2463 bp    

>T6CP004830 NC_007880:c124300-121838 [Francisella tularensis subsp. holarctica LVS] [PdpA]
ATGATAGCAGTAAAAGATATAACTGATTTAAATATACAAGACATAATTAGTCAGTTAACTTCTGAAGTTATAAATGGCGA
CACAACCTCTTCTTCTGCCAAGTTTGCTTGTGAAATTAATAGCTATATTATTAATTACAAACTATTAAACATTAATCTTA
TTAATACTCAACTAAAAAATACAAAGATACTTTATAGAAAAGGCTTGATATCTAAGCTTGATTACGAAAAATATAAAAGA
TATTGCGTAATATGTAGATTAAAAAATAACATAGATGAATTTATCTTATATTTTTCGACAAACTATAAAGACTCTCAAAG
CTTAAAAATCGCAATTAAAGAATTACAAAACTCATGCTCATCAAGTTTAATTCTTGAGCTCCCTCATGATTACATAAGAA
AAATTGATGTCTTACTAACTAGTATAGATAGTGCGATACAAAGATCAAGTGATCTCAACAAAACAATTATAAAACAGTTA
AATAAGCTTAAAAGCAGCCTTTCACGATATATTGGGTATAATAATGTACTGCAAAAACAAGAAATTACTATAAATATAAA
GCCTATTAATAAAAATTTTGAACTTGAGGATATAAGTTTTGTATCAACTAGAAATAAGCAATATTTTAAGCATAACTCTC
TTACACTTAAAAATCCTCATATTGAAAAATTAGAAGTATGTGAAAATATCTACGGCATAAATGGCTGGTTAACTTTTGAT
TTAGCATATATCAATAATCACAAAGACTTTAACTTCCTATTAAGCCCAAATCAACCCATATTATTTGATATTCAAATTAA
TGATAGCTTCAATTTTTACAAAAAAGAATCTAAAAAAGATCATCATAAGAGAACAACCCGTTTTATGGCCATTGGCTTTA
ATTCAAACAGTATAGATATTCATGAGAACTTTGAATACAGCATATATTCTTATACCAAAAATGTTTCTTCAGGAGTAAAA
AAAATTAAAATACAATTCCATGACCCACTAAAAGCACTTTGGACTAAGCACAAACCATCTTATATAGCTTTAAATAAAAG
CTTAGATGATATCTTTAAAGAGAATTTTTTCTTTGATAATTTAGTTTCTTTAGATACCAACAAAAGTAATAACCTAAAAA
TACGTATACCACAAGCATTTATTTCTACAGTTAATCGAAATTTTTATGATTTTTTTATTCAACAACTTGAGCAAAATAAA
TGCTATTTAAAATATTTCTGTGATAAGAAGAGTGGCAAAGTAAGCTATCATGTTGTAGATCAAGTAGATAATGACTTACA
AAGGAATATCGTAAATTCAGATGAAGATTTAAAAGACAAACTATCTCCTTATGATATAAGCTGCTTCAAAAAACAAATTC
TAATCTCAAATAAATCAAACTTTTATGTTAAAGAAAAAAATATATGTCCTGATGTGACTTTAACCACTCAAAAAAAGGAA
GATCGAAAGATTTCAGATACCCTAATAAAGCCATTCTCATCCATACTCAAGGATAACTTACAATCTGTAGAGTATATACA
AAGCAATAATGATGATATACAAGAAATTATTACTACAGGATTTGAGATATTACTGACATCAAGAAATACTCTGCCCTTCT
TAGATACTGAAATTACTCTTTCTAAACTAGACAATGATCAAAACTATCTTTTAGGCGCAACAGATATAAAAAGCTTATAT
ATAAGTCAAAGAAAGCTATTATTTAAAAGAAGTAAATACTGCTCTAAACAACTATATGAAAACTTACATAATTTTCACTA
TAAAAGTGATTCTGAATCAGACGTATATGAAAAAATTGCTTTTACTAAATACCCTAGTCTGACACATGACAACTTAATAA
CTTATAAAATTAAGAATTATAGTAATCTAACTCCTGAATATCCTAAGTACAAAAGTTTTAGTAACTTTTATATTAATGGT
AGAGTAACGATTGGAGAAAATGTTAATAATGACTCCAAAAAAGCTTATAAATTCTTTAAAAATTATAAGCCAGAAGAAAG
CTCAATCGCAGAATTTCAAGAAAATGGTGAAAAAGGTACTTCAGCTATACTAAATAGTAAGGCTGATATCTTATACGCAA
TAGAAATTGCCAAGGAAATGTTATCTGATAAATCATCAGATAAGCCAATCATATACTTACCTCTAAAAGTAAACATAAAT
TCTGCTAATAATCAATTTATACCATTGAGAAATGACGATATTATCTTAATTGAAATGCAGTCTTTTACTAAAGGTGAAAT
TATTGAGTTAATTTCAAACTCTGCCATATCAACAAAGAAAGCTCAGCAGCAACTACTACAACGACAACTTCTTGGATCTA
AAGAAAACTGTGAAATGGCATATACCCAAACAAGTGATAGCGAGACATTCTCACTAACTCAAGTAAATGAAGATTGTGAG
AATTCTTTTTTGATAAATGATAAAAAAGGTATTTTTCTAAGATATAAATCAAAAGGAAATTAA