Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP004829
Component protein type PdpB
T6SS ID (Type) T6SS00466 experimental (Type ii)
Strain Francisella tularensis subsp. holarctica LVS
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (1094 a.a.); Nucleotide sequence (3282 bp)
Reference
[1] Bröms JE, Meyer L, Lavander M, et al. DotU and VgrG, core components of type VI secretion systems, are essential for Francisella LVS pathogenicity. PLoS One. 2012;7(4):e34639. doi: 10.1371/journal.pone.0034639. Epub 2012 Apr 13. PMID: 22514651
[2] de Bruin OM, Duplantis BN, Ludu JS, et al. The biochemical properties of the Francisella pathogenicity island (FPI)-encoded proteins IglA, IglB, IglC, PdpB and DotU suggest roles in type VI secretion. Microbiology (Reading). 2011 Dec;157(Pt 12):3483-3491. doi: 10.1099/mic.0.052308-0. Epub 2011 Oct 6. PMID: 21980115
[3] Bröms JE, Lavander M, Meyer L, et al. IglG and IglI of the Francisella pathogenicity island are important virulence determinants of Francisella tularensis LVS. Infect Immun. 2011 Sep;79(9):3683-96. doi: 10.1128/IAI.01344-10. Epub 2011 Jun 20. PMID: 21690239
[4] Nano FE, Schmerk C. The Francisella pathogenicity island. Ann N Y Acad Sci. 2007 Jun;1105:122-37. Epub 2007 Mar 29. PMID: 17395722
[5] Bröms JE, Meyer L, Sun K, et al. Unique substrates secreted by the type VI secretion system of Francisella tularensis during intramacrophage infection. PLoS One. 2012;7(11):e50473. doi: 10.1371/journal.pone.0050473. Epub 2012 Nov 20. PMID: 23185631
[6] Lindgren M, Bröms JE, Meyer L, et al. The Francisella tularensis LVS ΔpdpC mutant exhibits a unique phenotype during intracellular infection. BMC Microbiol. 2013 Jan 29;13:20. doi: 10.1186/1471-2180-13-20. PMID: 23356941
[7] Lindgren M, Eneslätt K, Bröms JE, et al. Importance of PdpC, IglC, IglI, and IglG for modulation of a host cell death pathway induced by Francisella tularensis. Infect Immun. 2013 Jun;81(6):2076-84. doi: 10.1128/IAI.00275-13. Epub 2013 Mar 25. PMID: 23529623
[8] Bröms JE, Meyer L, Sjöstedt A. A mutagenesis-based approach identifies amino acids in the N-terminal part of Francisella tularensis IglE that critically control Type VI system-mediated secretion. Virulence. 2017 Aug 18;8(6):821-847. doi: 10.1080/21505594.2016.1258507. Epub 2016 Nov 10. PMID: 27830989
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) FTL_RS00620
Coordinate (Strand) 118552..121833 (-)
NCBI ID WP_011457346.1
RefSeq NC_007880
Uniprot ID A0A6B2JPD3_FRATU, A0A7M1PSH1_FRATU
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-9 MNFIKNHQI
Transmembrane helix 10-29 LIISLTIAIIVLSVLGIFMI
Inside 30-269 KKWLKTSRNPNKKSASKTIKNAKSLIKKNKVKNNLSELYIFYGDYLAAKDYITKIKPQAQIIDNNELPLIAIDKNNTSLVFANNEFSYLYKLKKKLNLQFYKLNFCFDISDDYYHENIKISEIYKELLKLRLKNFIISFYTLSEHTRSYNNAIDKKSIFKLTSDADTNHKAEEEILSKILSSKDDVNNKYNNVKILNQIRKLLKNIHPQLKSINKETFFNFGLNTPDNIIAKKDTIFFSS
Transmembrane helix 270-292 FPKSIIINLISLLFSFIFIVNIF
Outside 293-1093 QEINIKKKFSIQELNQLHESDSNKIIEETRKKIDEAILLDILYPKSIKYHFIYKQYADTLLKNVILPKYNDTYDLSMITSFLIFFEYLDNKIINQHTNRILKIISSITNLSEKQLDIVVKYTTPSIRTEMIKSAINRANKLYTNRLIVVGKDSKSYLSTKGFNAEYLGISNTKRAKVINNIYIQYLYKCATDNAILDLNDNYIIPIEVNNIFKMYQEQFDTSSKKLCNSSYINSITKSVSLILNQEENKRKFESFSDMLDHIYYLVKSLEKNAKDVADDGKKQTSSITVSLINYVINSVVNPTYNKNELPLISPVSKNLYMEFAPNFYSKRILISPIYSKEYIKDNIDPTNKKFNRLVNNLKNNFNIEPDFMIAIYKSSINNYIEKYIGSYNKMIDSLNNDSEFNKNISNKGALKLYLLAMSSKDSSFNSLIEFYSTNTDLITNESETNSSKKINKLQHFYGEITKLNKQNNTNDQNDKSLWAPIDNYFKENDKYLESKSYADYKNIFKQLNNLIIEQGYSSTYKNIKQGYEPLQKVYSELSKINNHQGNNNLYKLLKKHLDIAINTIKTIAIQDAITKLDNTVNIEYEYINNQFPFNKDSNSAATNEAITKDFDNNGYIYSGFIEQLSPLLFYNKTDDRWESKDFSKPEEIDYLNKFNKVYLLNKLLWDDKINPKAIKFDITPIPNKDNDYTFFSIILDKQNYVNSLNIKYSDSIEVLYNWNSLESTTITIKFEDGSNEQISYQGKWSILKAIKDANCDQNNICTWIIKHKGKKYPLSFKIESKFLQVLGWQKQGEVNVQSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9958 - -  Protein sequence: 1094 a.a.    

>T6CP004829 NC_007880:c121833-118552 [Francisella tularensis subsp. holarctica LVS] [PdpB]
MNFIKNHQILIISLTIAIIVLSVLGIFMIKKWLKTSRNPNKKSASKTIKNAKSLIKKNKVKNNLSELYIFYGDYLAAKDY
ITKIKPQAQIIDNNELPLIAIDKNNTSLVFANNEFSYLYKLKKKLNLQFYKLNFCFDISDDYYHENIKISEIYKELLKLR
LKNFIISFYTLSEHTRSYNNAIDKKSIFKLTSDADTNHKAEEEILSKILSSKDDVNNKYNNVKILNQIRKLLKNIHPQLK
SINKETFFNFGLNTPDNIIAKKDTIFFSSFPKSIIINLISLLFSFIFIVNIFQEINIKKKFSIQELNQLHESDSNKIIEE
TRKKIDEAILLDILYPKSIKYHFIYKQYADTLLKNVILPKYNDTYDLSMITSFLIFFEYLDNKIINQHTNRILKIISSIT
NLSEKQLDIVVKYTTPSIRTEMIKSAINRANKLYTNRLIVVGKDSKSYLSTKGFNAEYLGISNTKRAKVINNIYIQYLYK
CATDNAILDLNDNYIIPIEVNNIFKMYQEQFDTSSKKLCNSSYINSITKSVSLILNQEENKRKFESFSDMLDHIYYLVKS
LEKNAKDVADDGKKQTSSITVSLINYVINSVVNPTYNKNELPLISPVSKNLYMEFAPNFYSKRILISPIYSKEYIKDNID
PTNKKFNRLVNNLKNNFNIEPDFMIAIYKSSINNYIEKYIGSYNKMIDSLNNDSEFNKNISNKGALKLYLLAMSSKDSSF
NSLIEFYSTNTDLITNESETNSSKKINKLQHFYGEITKLNKQNNTNDQNDKSLWAPIDNYFKENDKYLESKSYADYKNIF
KQLNNLIIEQGYSSTYKNIKQGYEPLQKVYSELSKINNHQGNNNLYKLLKKHLDIAINTIKTIAIQDAITKLDNTVNIEY
EYINNQFPFNKDSNSAATNEAITKDFDNNGYIYSGFIEQLSPLLFYNKTDDRWESKDFSKPEEIDYLNKFNKVYLLNKLL
WDDKINPKAIKFDITPIPNKDNDYTFFSIILDKQNYVNSLNIKYSDSIEVLYNWNSLESTTITIKFEDGSNEQISYQGKW
SILKAIKDANCDQNNICTWIIKHKGKKYPLSFKIESKFLQVLGWQKQGEVNVQ*

  Nucleotide sequence: 3282 bp    

>T6CP004829 NC_007880:c121833-118552 [Francisella tularensis subsp. holarctica LVS] [PdpB]
ATGAATTTTATTAAAAATCATCAAATATTAATAATTTCACTAACTATAGCAATAATTGTTTTATCAGTACTTGGTATTTT
TATGATTAAAAAATGGCTTAAAACATCAAGAAATCCTAACAAAAAATCTGCCTCAAAGACCATAAAAAATGCGAAATCAT
TGATCAAAAAGAATAAAGTAAAAAACAACTTAAGTGAATTGTATATTTTCTATGGGGACTATCTGGCAGCTAAAGATTAT
ATAACAAAGATAAAACCTCAAGCTCAAATCATTGATAATAATGAACTCCCTTTAATAGCTATTGATAAAAACAATACATC
TCTCGTATTTGCAAATAATGAATTTTCGTACCTATATAAGTTAAAAAAGAAACTAAATCTACAATTTTATAAGCTTAACT
TTTGCTTCGATATATCCGATGATTACTATCATGAAAATATCAAAATTAGTGAAATCTATAAAGAACTATTAAAATTAAGA
TTAAAAAACTTCATAATATCTTTTTACACCTTATCTGAGCATACTAGAAGCTATAATAATGCAATTGATAAAAAATCAAT
ATTTAAATTAACTTCTGATGCGGATACAAATCATAAAGCTGAAGAGGAAATATTATCAAAAATTCTTAGCTCTAAAGATG
ATGTTAATAATAAATACAATAATGTTAAGATATTAAATCAAATAAGAAAGTTGCTAAAAAACATCCACCCTCAATTAAAA
TCTATAAATAAAGAAACATTCTTTAATTTTGGGCTAAACACACCAGATAATATCATAGCAAAGAAAGATACAATATTTTT
TAGCAGCTTTCCAAAAAGTATTATCATAAACTTAATATCTTTGTTATTTAGTTTTATATTTATCGTTAATATTTTTCAAG
AAATTAATATTAAAAAAAAATTCTCTATACAAGAACTTAATCAACTACATGAAAGCGACTCTAATAAAATAATAGAAGAA
ACTAGAAAAAAAATTGATGAGGCTATACTTCTAGATATCCTATATCCGAAATCGATAAAATATCATTTCATATACAAACA
ATATGCTGATACTCTCCTAAAGAATGTAATCTTACCAAAATATAATGATACATATGACTTATCAATGATTACATCATTTT
TAATATTTTTTGAGTATTTGGATAACAAAATTATTAACCAACATACGAATAGAATACTTAAAATAATAAGCAGTATCACC
AACCTATCTGAAAAGCAGCTAGATATCGTGGTCAAGTATACGACCCCAAGTATAAGAACTGAAATGATTAAGTCAGCCAT
CAACAGAGCAAATAAACTTTATACAAATCGTTTAATAGTTGTAGGTAAAGACTCCAAAAGTTACTTAAGTACTAAAGGAT
TTAATGCTGAATACTTAGGGATTTCAAATACTAAAAGAGCGAAGGTCATAAATAATATTTATATACAATACCTATATAAA
TGTGCTACAGATAATGCAATTTTAGATTTAAACGATAACTACATAATACCAATAGAAGTAAATAATATCTTCAAGATGTA
TCAAGAGCAATTTGACACATCCTCTAAAAAGCTATGTAACTCATCATATATTAACTCTATTACAAAGAGCGTTTCTTTGA
TACTTAATCAAGAGGAAAATAAAAGAAAATTTGAAAGCTTCAGTGATATGCTAGACCATATCTATTATTTAGTAAAATCA
TTAGAAAAAAATGCTAAAGATGTCGCAGATGATGGTAAAAAACAAACTAGCTCGATAACAGTATCGCTTATAAATTACGT
TATAAATAGTGTTGTCAACCCTACTTATAATAAAAATGAGCTCCCACTAATAAGTCCAGTAAGTAAAAACCTATATATGG
AGTTTGCTCCTAATTTCTATAGTAAAAGAATACTTATCTCTCCAATATACTCAAAAGAATATATTAAAGATAATATAGAT
CCTACAAATAAAAAGTTTAATAGACTCGTCAATAATCTAAAGAATAACTTCAATATAGAACCCGACTTTATGATTGCTAT
CTATAAAAGCTCTATAAATAACTACATTGAGAAATATATAGGATCCTATAATAAGATGATTGATAGCCTTAATAATGACT
CTGAATTTAACAAAAATATATCTAACAAGGGTGCTCTTAAATTATATTTGCTAGCAATGTCATCAAAGGATTCTTCCTTT
AATAGCCTAATAGAGTTTTATAGCACTAATACAGACCTAATAACTAATGAATCCGAAACCAATTCATCTAAAAAGATAAA
TAAGCTTCAACATTTTTATGGAGAAATAACTAAATTAAACAAACAAAATAATACTAATGATCAAAATGATAAGTCATTGT
GGGCGCCTATAGATAACTACTTTAAAGAAAACGATAAATATCTTGAGTCTAAGAGTTATGCCGACTATAAAAACATATTT
AAACAGTTAAATAATCTAATAATAGAACAAGGCTATTCAAGTACATATAAAAATATCAAACAAGGATATGAACCACTACA
AAAAGTTTACTCTGAACTTTCTAAGATAAATAATCATCAAGGTAATAATAACTTATATAAACTGTTGAAGAAACATCTAG
ATATTGCCATTAATACTATAAAAACTATCGCCATACAAGATGCTATAACTAAACTTGATAATACTGTCAATATTGAGTAC
GAATACATAAATAATCAATTCCCTTTTAATAAGGATAGTAACTCGGCTGCAACAAATGAAGCTATAACCAAAGACTTTGA
TAACAATGGTTATATATACTCTGGATTTATAGAGCAACTATCTCCACTACTTTTTTATAATAAAACTGATGATAGATGGG
AAAGTAAAGATTTTTCAAAACCTGAGGAAATAGACTATCTAAATAAATTCAATAAGGTATATCTTTTAAATAAGCTACTA
TGGGATGATAAAATAAATCCAAAAGCTATAAAATTTGATATAACTCCTATACCAAACAAAGATAATGATTATACATTTTT
TAGCATAATCCTCGATAAGCAAAACTATGTAAACTCATTAAACATAAAATATTCAGATAGTATTGAAGTTTTGTACAACT
GGAATTCACTTGAGTCAACAACTATTACCATAAAATTTGAGGATGGTAGTAATGAGCAAATAAGCTATCAAGGAAAATGG
TCTATATTAAAAGCAATTAAAGACGCAAATTGTGATCAAAACAATATTTGTACCTGGATAATCAAGCACAAAGGTAAAAA
ATATCCTTTAAGCTTCAAAATAGAATCAAAATTCTTACAAGTATTAGGATGGCAAAAACAAGGAGAAGTCAATGTACAAT
AA