Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP004617
Component protein type TssC
T6SS ID (Type) T6SS00443 experimental (Type i3)
Strain Methylomonas methanica MC09
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (497 a.a.); Nucleotide sequence (1491 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) METME_RS04310
Coordinate (Strand) 917372..918862 (+)
NCBI ID WP_013817558.1
RefSeq NC_015572
Uniprot ID G0A6I9_METMM
KEGG ID mmt:Metme_0852
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
VipB PF05943.14 6.9e-135 67..369
VipB_2 PF18945.2 3.5e-43 379..490

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-496 MAELDAQAQQGATETLEFDDFSALLSKEFKPGTEAANQVNTAVSTLAQFALQDVSKISDDAIKSIQSIIASLDEKISEQLNLVLHHPDFQQLEGAWRGLHYLVNNTETDEMLKIKVFNVSKKELGKTLKKFKGTAWDQSPLFKKLYEEEYGTFGGEPFGCLVGDYHFDHSPPDVELLGEMAKIAAASHTPFLSGVAPSVLQMDSWSELANPRDLTKIFQTPEYAAWRSLRDSDDSRYLGLAMPRFLSRLPYGAKTDPVDEFDFEEDTSGADSTKYTWSNAAYAMAVNINRSFKLYGWCSRIRGIESGGAVEGLPVHTFPTDDGGVDMKCPTEIAITDRREAELAKSGFMPLIHKKNSDFAAFIGAQSLQKPAEYDDPDATANANLAARLPYLFATCRFAHYLKCMVRDKVGSFKERDDMEKWLTSWINNYVDPNPAMSDELTKSRKPLAAAEVVVEEVEGNPGYYSSKFFLRPHYQLEGLTVSLRLVSKLPSGKGGSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9830 - -  Protein sequence: 497 a.a.    

>T6CP004617 NC_015572:917372-918862 [Methylomonas methanica MC09] [TssC]
MAELDAQAQQGATETLEFDDFSALLSKEFKPGTEAANQVNTAVSTLAQFALQDVSKISDDAIKSIQSIIASLDEKISEQL
NLVLHHPDFQQLEGAWRGLHYLVNNTETDEMLKIKVFNVSKKELGKTLKKFKGTAWDQSPLFKKLYEEEYGTFGGEPFGC
LVGDYHFDHSPPDVELLGEMAKIAAASHTPFLSGVAPSVLQMDSWSELANPRDLTKIFQTPEYAAWRSLRDSDDSRYLGL
AMPRFLSRLPYGAKTDPVDEFDFEEDTSGADSTKYTWSNAAYAMAVNINRSFKLYGWCSRIRGIESGGAVEGLPVHTFPT
DDGGVDMKCPTEIAITDRREAELAKSGFMPLIHKKNSDFAAFIGAQSLQKPAEYDDPDATANANLAARLPYLFATCRFAH
YLKCMVRDKVGSFKERDDMEKWLTSWINNYVDPNPAMSDELTKSRKPLAAAEVVVEEVEGNPGYYSSKFFLRPHYQLEGL
TVSLRLVSKLPSGKGG*

  Nucleotide sequence: 1491 bp    

>T6CP004617 NC_015572:917372-918862 [Methylomonas methanica MC09] [TssC]
ATGGCCGAATTAGATGCACAAGCCCAGCAAGGCGCGACAGAAACTCTGGAGTTCGATGATTTTTCGGCATTATTATCCAA
AGAATTCAAGCCCGGCACGGAAGCGGCCAATCAGGTCAATACCGCAGTGTCGACCTTGGCTCAATTCGCCTTGCAAGATG
TTTCGAAAATTTCCGATGACGCAATAAAAAGCATACAGTCCATCATTGCCAGTTTGGACGAAAAAATTTCCGAACAACTG
AATTTGGTTTTGCACCACCCCGATTTTCAGCAATTGGAAGGGGCTTGGCGCGGTTTGCATTATTTGGTGAATAACACTGA
AACCGATGAAATGCTGAAAATCAAAGTGTTCAATGTGTCCAAAAAAGAACTGGGTAAAACCCTGAAAAAATTCAAGGGGA
CTGCCTGGGATCAAAGTCCGCTGTTCAAAAAACTGTACGAAGAGGAATACGGCACCTTCGGTGGCGAACCGTTTGGTTGT
TTGGTCGGCGATTATCATTTCGACCATAGCCCACCGGATGTGGAACTTTTGGGCGAAATGGCAAAAATCGCGGCGGCTTC
GCATACTCCGTTCCTGTCCGGGGTCGCTCCAAGCGTGTTGCAAATGGACAGTTGGTCCGAATTGGCCAATCCGCGCGATT
TGACTAAAATCTTCCAGACACCGGAATACGCCGCTTGGCGGTCGTTGCGGGACTCGGACGACTCGCGTTATCTGGGGCTG
GCCATGCCGCGTTTTCTCAGTCGGCTGCCTTATGGCGCCAAAACCGATCCGGTCGACGAGTTCGATTTTGAAGAGGATAC
CTCCGGTGCCGACAGCACTAAATACACTTGGTCGAATGCGGCTTATGCGATGGCGGTCAACATAAACCGTTCCTTTAAAC
TGTATGGTTGGTGCTCGCGTATCCGCGGCATAGAATCGGGCGGTGCCGTGGAAGGTTTGCCGGTACATACCTTCCCGACA
GACGATGGTGGGGTTGATATGAAGTGTCCGACCGAAATTGCCATTACCGATAGACGTGAAGCCGAACTGGCTAAAAGCGG
TTTCATGCCTTTGATACATAAAAAGAATAGCGACTTTGCCGCATTTATCGGCGCTCAGTCGCTGCAAAAACCGGCCGAGT
ATGACGACCCCGATGCGACAGCGAATGCCAATCTGGCGGCACGTTTGCCTTATTTGTTTGCAACCTGCCGGTTTGCCCAT
TACCTGAAGTGTATGGTTCGGGATAAAGTCGGTTCGTTTAAGGAACGCGACGATATGGAGAAATGGTTGACAAGTTGGAT
AAACAATTATGTCGACCCGAATCCGGCCATGTCGGACGAACTGACCAAATCGCGCAAACCTTTAGCGGCGGCCGAAGTAG
TCGTGGAAGAGGTAGAGGGTAACCCTGGCTATTATTCGTCTAAGTTTTTCTTGAGGCCGCATTATCAATTGGAAGGATTG
ACTGTGTCGTTGCGGTTGGTTTCCAAATTGCCTTCTGGAAAAGGTGGCTAA