Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP003157
Component protein type TssA
T6SS ID (Type) T6SS00312 experimental (Type i4b)
Strain Acinetobacter baumannii AB307-0294
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (365 a.a.); Nucleotide sequence (1095 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) ABBFA_RS11000
Coordinate (Strand) 2369398..2370492 (-)
NCBI ID 445942858
RefSeq NC_011595
Uniprot ID A0A0E1PSA4_ACIBA, A0A0J0ZWX6_ACIBA, B0VB16_ACIBY
KEGG ID aby:ABAYE2403
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
ImpA_N PF06812.14 5.2e-32 9..131

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-364 MSIDISELLKPINDSLLCGEDYSFSNEFHEIKKARTQDDLLLDQGDWVAERKQADWDFVAKSVSTLLIEKTKDIRLLTWVIEAWTHLNGFEGMVKGITLTHTMLNQYWQDIHPIIEDDDLDQRIGLLQGLINQLPMLLKKVPLTNTAPYYNLLDYDNFLYHENIRRKQTEEYESQSGPSELEQFDQAIFNTSKTFQYSNYQEFNSVLTEWNVLKQTLDHLMGLDSPSFAAIDSAFETIHSTLRKIYKAEAFGTGLAPSQEQAAVITTPSMENQVPVQIVSDQPMFQPQAQTHLANREQAMKVLQEIADYFQANEPHSPVSYMLQKTIKWSQMPLHEWLAQVIKDEHPLQMVQEMLGVQPKNEYESignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9969 - -  Protein sequence: 365 a.a.    

>T6CP003157 NC_011595:c2370492-2369398 [Acinetobacter baumannii AB307-0294] [TssA]
MSIDISELLKPINDSLLCGEDYSFSNEFHEIKKARTQDDLLLDQGDWVAERKQADWDFVAKSVSTLLIEKTKDIRLLTWV
IEAWTHLNGFEGMVKGITLTHTMLNQYWQDIHPIIEDDDLDQRIGLLQGLINQLPMLLKKVPLTNTAPYYNLLDYDNFLY
HENIRRKQTEEYESQSGPSELEQFDQAIFNTSKTFQYSNYQEFNSVLTEWNVLKQTLDHLMGLDSPSFAAIDSAFETIHS
TLRKIYKAEAFGTGLAPSQEQAAVITTPSMENQVPVQIVSDQPMFQPQAQTHLANREQAMKVLQEIADYFQANEPHSPVS
YMLQKTIKWSQMPLHEWLAQVIKDEHPLQMVQEMLGVQPKNEYE*

  Nucleotide sequence: 1095 bp    

>T6CP003157 NC_011595:c2370492-2369398 [Acinetobacter baumannii AB307-0294] [TssA]
ATGAGTATTGATATTTCTGAACTACTTAAACCCATTAATGACAGCTTACTTTGTGGTGAGGATTATTCATTTTCTAATGA
ATTTCACGAGATAAAGAAAGCCAGAACACAGGATGATCTATTATTAGATCAGGGGGATTGGGTTGCTGAACGGAAGCAGG
CAGATTGGGACTTTGTTGCGAAGAGTGTAAGCACTTTGCTCATTGAAAAAACCAAAGATATCCGTCTATTAACTTGGGTA
ATAGAAGCCTGGACTCATCTAAATGGTTTTGAAGGCATGGTAAAGGGAATCACTTTAACTCATACCATGCTGAACCAATA
TTGGCAGGATATTCATCCGATTATTGAAGATGATGATTTGGATCAGCGTATTGGTTTATTACAAGGTCTTATTAATCAGT
TGCCAATGCTGTTGAAGAAAGTACCTTTAACCAATACAGCTCCTTATTATAACTTGCTTGATTACGATAATTTTCTATAT
CACGAAAATATACGCCGTAAGCAAACAGAAGAGTACGAGAGTCAGTCAGGTCCATCTGAATTAGAACAATTTGATCAAGC
GATCTTTAATACCTCTAAAACCTTTCAATACTCAAATTATCAAGAGTTTAATTCGGTTTTAACGGAGTGGAATGTTTTAA
AACAGACACTCGACCATTTAATGGGATTAGATTCACCGAGTTTTGCTGCAATTGATTCTGCATTTGAAACAATACACAGC
ACTTTACGTAAAATTTACAAAGCAGAGGCTTTTGGTACTGGGCTTGCGCCGAGCCAAGAACAGGCCGCTGTCATCACGAC
ACCGTCTATGGAAAATCAAGTGCCTGTACAAATCGTATCAGACCAGCCTATGTTTCAGCCACAAGCACAAACTCACTTGG
CTAATCGAGAGCAAGCAATGAAAGTGCTGCAAGAAATAGCTGATTATTTTCAAGCAAATGAGCCCCATAGTCCTGTGAGC
TATATGCTCCAAAAGACCATTAAATGGAGCCAAATGCCGTTGCATGAATGGTTAGCACAAGTGATTAAAGATGAGCATCC
ATTGCAAATGGTTCAGGAAATGTTAGGTGTTCAACCTAAAAATGAATATGAATAA