Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP000752
Component protein type TssF
T6SS ID (Type) T6SS00084 experimental (Type i1)
Strain Aliivibrio fischeri ES114
Replicon chromosome I
Sequence Protein sequence (584 a.a.); Nucleotide sequence (1752 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) VF_RS05225
Coordinate (Strand) 1105434..1107185 (-)
NCBI ID WP_011261634.1
RefSeq NC_006840
Uniprot ID Q5E650_ALIF1
KEGG ID vfi:VF_1001
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
T6SS_TssF PF05947.14 2.8e-127 3..580

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-583 MSFNHYYQSELAALRELGKSFSRENPALAPYLGQEGLDPDIERLFEGFAFLVGRLHQRLDNQLPELTHSLMRLLWPNYVQAIPAMSTLQFTPASEATQASIIKRGTEVLSQPIDGIQCKFKTCFDVDIYPVSLHSSSFTANGHGGIYQLRLELPSGIDLASLNMKQLRVHFNGDKASCLSLIMALCSSTTQAEFCALDKELEQINRSTFPPHSIKPVGFKTNEAIFDYPLNTFEGYRHIQEFFCYPEKYYYIDLTELPVWPAQFSQGCKYVDLKFTLDNITQQPFYANRVQPELFCTPIVNSFKSDTQPLLLNHRKDQYKITPVSLNDDSSTILSVKEVHGWNPGQKGRIDFYHFESFEHNENKNRSNYYSIRQEKNIVSGHFDTYLSFRSQHTFTNSVTVSIAVTACNGALAQRLSVNSITETTDQTTGSATFTNIRTVTPCYTPPIDKDGLWSLISNMSLNYLSLTKPEAFKRILLAYDFAGQQDDAKGKKHKRLIDGIVSISTKPCDMLYEGAPVRAMNTQLHLNTKHFLCEGELYLFSTVINEFLSLYTSMNSFNQLHVTSTDGGDYSWLPRMGQQPLISignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9953 - -  Protein sequence: 584 a.a.    

>T6CP000752 NC_006840:c1107185-1105434 [Aliivibrio fischeri ES114] [TssF]
MSFNHYYQSELAALRELGKSFSRENPALAPYLGQEGLDPDIERLFEGFAFLVGRLHQRLDNQLPELTHSLMRLLWPNYVQ
AIPAMSTLQFTPASEATQASIIKRGTEVLSQPIDGIQCKFKTCFDVDIYPVSLHSSSFTANGHGGIYQLRLELPSGIDLA
SLNMKQLRVHFNGDKASCLSLIMALCSSTTQAEFCALDKELEQINRSTFPPHSIKPVGFKTNEAIFDYPLNTFEGYRHIQ
EFFCYPEKYYYIDLTELPVWPAQFSQGCKYVDLKFTLDNITQQPFYANRVQPELFCTPIVNSFKSDTQPLLLNHRKDQYK
ITPVSLNDDSSTILSVKEVHGWNPGQKGRIDFYHFESFEHNENKNRSNYYSIRQEKNIVSGHFDTYLSFRSQHTFTNSVT
VSIAVTACNGALAQRLSVNSITETTDQTTGSATFTNIRTVTPCYTPPIDKDGLWSLISNMSLNYLSLTKPEAFKRILLAY
DFAGQQDDAKGKKHKRLIDGIVSISTKPCDMLYEGAPVRAMNTQLHLNTKHFLCEGELYLFSTVINEFLSLYTSMNSFNQ
LHVTSTDGGDYSWLPRMGQQPLI*

  Nucleotide sequence: 1752 bp    

>T6CP000752 NC_006840:c1107185-1105434 [Aliivibrio fischeri ES114] [TssF]
ATGAGTTTTAATCATTACTATCAATCTGAATTAGCAGCACTGCGCGAATTAGGAAAGTCGTTTTCGAGAGAAAATCCGGC
TTTAGCACCCTATTTAGGTCAAGAGGGATTGGATCCAGATATTGAGCGATTATTCGAAGGATTTGCTTTTTTAGTTGGTC
GTTTACATCAACGCTTAGATAACCAGTTACCAGAATTAACTCATTCATTAATGCGTTTATTGTGGCCTAACTATGTCCAA
GCAATTCCAGCAATGAGTACTCTGCAATTTACACCGGCAAGTGAAGCAACCCAAGCATCAATAATTAAACGTGGTACGGA
AGTACTTAGCCAACCTATTGATGGCATTCAATGTAAATTTAAAACATGTTTTGATGTTGATATTTATCCAGTATCACTTC
ATTCATCGTCTTTTACAGCAAATGGGCATGGTGGCATTTATCAATTACGATTGGAATTACCTTCAGGAATTGATCTAGCG
TCGTTAAATATGAAGCAATTACGTGTTCATTTTAATGGAGACAAAGCCAGCTGCTTATCTCTTATTATGGCGCTATGCTC
TTCCACTACTCAAGCTGAGTTTTGTGCTTTGGATAAAGAGTTAGAACAAATCAATCGCTCAACGTTTCCACCCCATAGCA
TTAAACCTGTTGGCTTTAAAACCAATGAGGCTATTTTTGATTACCCTCTCAATACATTTGAAGGCTACCGACACATTCAA
GAATTTTTTTGTTACCCAGAAAAATATTACTACATTGACTTAACTGAGTTACCAGTTTGGCCAGCTCAGTTTAGTCAAGG
GTGTAAATATGTCGATTTAAAATTCACGTTAGATAACATCACACAACAACCTTTTTACGCTAATCGTGTTCAACCAGAGC
TATTTTGTACCCCAATCGTTAATTCATTTAAAAGTGATACACAACCACTCTTACTTAACCACAGAAAAGATCAATATAAG
ATCACGCCAGTTTCTTTAAATGACGATAGCAGTACTATTTTATCTGTCAAAGAAGTACACGGTTGGAACCCTGGGCAAAA
AGGTCGTATCGATTTTTACCACTTTGAATCATTTGAACATAACGAAAATAAAAATCGCTCAAACTATTACAGTATTCGTC
AAGAAAAGAACATTGTCAGTGGGCACTTTGATACGTATCTGTCTTTTCGCTCTCAACACACTTTTACCAATAGCGTTACT
GTTTCTATTGCCGTTACTGCATGTAATGGGGCATTAGCTCAACGTTTATCTGTAAACTCAATTACAGAAACAACAGATCA
AACAACTGGTTCAGCCACATTTACCAATATCAGAACAGTAACGCCTTGCTACACCCCACCCATTGATAAAGATGGTCTTT
GGTCGCTCATATCAAATATGTCCCTTAATTATCTTTCATTAACCAAGCCTGAAGCGTTTAAACGTATTTTGCTTGCTTAT
GATTTTGCTGGTCAACAAGACGATGCAAAAGGAAAAAAACATAAAAGACTGATCGATGGCATCGTAAGTATATCGACCAA
ACCTTGCGATATGTTATATGAAGGTGCTCCTGTACGAGCAATGAATACACAACTTCATCTCAACACGAAGCACTTTTTAT
GTGAAGGCGAGCTGTATTTATTTTCCACTGTAATTAATGAATTTTTATCGCTTTATACCAGTATGAATTCATTCAACCAA
TTGCACGTTACAAGCACTGATGGAGGAGACTATTCATGGCTACCACGAATGGGGCAACAACCTCTAATTTAG