Detailed information of Recipient susceptibility factor


Summary

ID RSF000007 experimental
Strain Escherichia coli BW25113 strain K-12
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (307 a.a.); Nucleotide sequence (921 bp)
Response to T6SS attack protective
Known or putative function peptidoglycan synthesis
Description Tat-TseL was highly toxic to the ddlB (PA4410) mutant
Reference
experimental Experimental investigation has been performed.

External database links

Locus tag (Gene) BW25113_RS00460 (ddlB)
Coordinates (Strand) 98720..99640 (+)
NCBI ID 446052201
RefSeq NZ_CP009273
Uniprot ID S1EKV6_ECOLX, V0ADR4_ECOLX, V0Z4J6_ECOLX, U9ZNL7_ECOLX, A0A080JHL2_ECOLX, A0A0A0F6L2_ECOLX, D3H473_ECO44, E3PCE4_ECOH1, A0A0E1T0P2_ECOLX, D6II53_ECOLX, D6J5V2_ECOLX, E0IYT7_ECOLW, A0A181WSX4_KLEOX, B7N7W5_ECOLU, A0A0I2EZP5_SHISO, A0A1X3JNE4_ECOLX, A0A1X3LBF1_ECOLX, F4VNH7_ECOLX, A0A1X3ICT9_ECOLX, A0A1X3M2W9_ECOLX, E1J671_ECOLX, D8E5J2_ECOLX, A0A0E1LT43_ECOLX, D7XR32_ECOLX, D7Y6Y1_ECOM1, E9TIG6_ECOLX, I4T5Q3_ECOLX, DDLB_ECOLI, I2UQB0_ECOLX, I2WQK4_ECOLX
KEGG ID eum:ECUMN_0092, elo:EC042_0093, elw:ECW_m0091, elh:ETEC_0090, ecj:JW0090, eco:b0092
PDB ID 4C5C, 1IOW, 2DLN, 4C5B, 1IOV, 4C5A

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
Dala_Dala_lig_C PF07478.15 7.2e-74 103..303
Dala_Dala_lig_N PF01820.23 6.9e-18 4..86

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-306 MTDKIAVLLGGTSAEREVSLNSGAAVLAGLREGGIDAYPVDPKEVDVTQLKSMGFQKVFIALHGRGGEDGTLQGMLELMGLPYTGSGVMASALSMDKLRSKLLWQGAGLPVAPWVALTRAEFEKGLSDKQLAEISALGLPVIVKPSREGSSVGMSKVVAENALQDALRLAFQHDEEVLIEKWLSGPEFTVAILGEEILPSIRIQPSGTFYDYEAKYLSDETQYFCPAGLEASQEANLQALVLKAWTTLGCKGWGRIDVMLDSDGQFYLLEANTSPGMTSHSLVPMAARQAGMSFSQLVVRILELADSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9414 - -  Protein sequence: 307 a.a.    .

>RSF000007 NZ_CP009273:98720-99640 [Escherichia coli BW25113]
MTDKIAVLLGGTSAEREVSLNSGAAVLAGLREGGIDAYPVDPKEVDVTQLKSMGFQKVFIALHGRGGEDGTLQGMLELMG
LPYTGSGVMASALSMDKLRSKLLWQGAGLPVAPWVALTRAEFEKGLSDKQLAEISALGLPVIVKPSREGSSVGMSKVVAE
NALQDALRLAFQHDEEVLIEKWLSGPEFTVAILGEEILPSIRIQPSGTFYDYEAKYLSDETQYFCPAGLEASQEANLQAL
VLKAWTTLGCKGWGRIDVMLDSDGQFYLLEANTSPGMTSHSLVPMAARQAGMSFSQLVVRILELAD*

  Nucleotide sequence: 921 bp    .

>RSF000007 NZ_CP009273:98720-99640 [Escherichia coli BW25113]
ATGACTGATAAAATCGCGGTCCTGTTGGGTGGGACCTCCGCTGAGCGGGAAGTTTCTCTGAATTCTGGCGCAGCGGTGTT
AGCCGGACTGCGTGAAGGCGGTATTGACGCGTATCCTGTCGACCCGAAAGAAGTCGACGTGACGCAACTGAAGTCGATGG
GCTTTCAGAAAGTGTTTATCGCGCTACACGGTCGCGGCGGTGAAGATGGTACGCTGCAGGGGATGCTCGAGCTGATGGGC
TTGCCTTATACCGGAAGCGGAGTGATGGCATCTGCGCTTTCAATGGATAAACTACGCAGCAAACTTCTATGGCAAGGTGC
CGGTTTACCGGTCGCGCCGTGGGTAGCGTTAACCCGCGCAGAGTTTGAAAAAGGCCTGAGCGATAAGCAGTTAGCAGAAA
TTTCTGCTCTGGGTTTGCCGGTTATCGTTAAGCCGAGCCGCGAAGGTTCCAGTGTGGGAATGTCAAAAGTAGTAGCAGAA
AATGCTCTACAAGATGCATTAAGATTGGCATTTCAGCACGATGAAGAAGTATTGATTGAAAAATGGCTAAGTGGGCCGGA
GTTCACGGTTGCGATACTCGGTGAAGAAATTTTACCGTCAATACGTATTCAACCGTCCGGAACCTTCTATGATTATGAGG
CGAAGTATCTCTCTGATGAGACACAGTATTTCTGCCCCGCAGGTCTGGAAGCGTCACAAGAGGCCAATTTGCAGGCATTA
GTGCTGAAAGCATGGACGACGTTAGGTTGCAAAGGATGGGGACGTATTGACGTTATGCTGGACAGCGATGGACAGTTTTA
TCTGCTGGAAGCCAATACCTCACCGGGTATGACCAGCCACAGCCTGGTGCCGATGGCGGCACGTCAGGCAGGTATGAGCT
TCTCGCAGTTGGTAGTACGAATTCTGGAACTGGCGGACTAA